fbpx
Studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Studia internetowe (niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) to studia realizowane zdalnie z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy dostęp do Internetu.

Zajęcia prowadzone są, przy użyciu platformy e-learningowej Edux będącej częścią platformy Gakko, asynchronicznie, nie w czasie rzeczywistym, z możliwością logowania w dowolnym czasie. W każdym tygodniu studenci zobowiązani są do przerobienia określonej partii materiału.

Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną w siedzibie PJATK. Dla przedmiotów o charakterze laboratoryjnym są organizowane na terenie Uczelni tygodniowe sesje robocze dwa razy w roku: we wrześniu i lutym. Studia prowadzone są w języku polskim lub angielskim.

Studia I stopnia trwają 4 lata i kończą się uzyskaniem stopnia inżyniera informatyki. Po sześciu semestrach nauczania bazowego studenci wybierają specjalizację.

UWAGA: Dla studentów I semestru obowiązkowy zjazd 26-30.09.2022 - realizacja przedmiotu WSI na terenie uczelni. Więcej szczegółów po zalogowaniu się do systemu Edux

 

Kurs wyrównawczy z matematyki

 

Studenci ścieżki polskojęzycznej mogą skorzystać z bezpłatnego internetowego kursu wyrównawczego z matematyki. Kurs realizowany jest na początku I semestru.  Więcej informacji na ten temat znajduje się w kursie z WSI (Wstęp do systemów informacyjnych) po zalogowaniu na platformę Edux.

 

Harmonogram zajęć

 

Aktualny harmonogram semestru, rozkład sesji znajduje się w zakładce Komunikaty.

 

Realizacja zajęć

 

Studia są realizowane z zastosowaniem metod kształcenia na odległość przy użyciu platformy EDUX. W każdym tygodniu studenci zobowiązani są do przerobienia określonej partii materiału (teoria i praktyka).

Dla przedmiotów o charakterze laboratoryjnym dwa razy w roku odbywają się tygodniowe sesje robocze na terenie uczelni. Istnieje możliwość uczestniczenia w wykładach i konsultacjach odbywających się w PJATK w wybrane weekendy (dotyczy studentów rozpoczynających naukę od października, w przypadku studentów rozpoczynających naukę w lutym program nie pokrywa się semestralnie z programem realizowanym na studiach zaocznych).

Ponadto w czasie trwania semestru możliwe są konsultacje z wykładowcami na uczelni.

Wiedza studentów sprawdzana jest zarówno zdalnie (testy, zadania domowe), jak i bezpośrednio, w siedzibie uczelni (egzamin). Dla chętnych studentów I roku organizowany jest kurs wyrównawczy z matematyki (przez Internet).

 

Nowa metodyka nauczania

 

W 2015 roku, dzięki wsparciu funduszu norweskiego i EOG, materiały dydaktyczne udostępniane dla studentów studiów internetowych zostały gruntownie zmodyfikowane.

Zastosowano przy tym metodę „triangulacji” łączącą perspektywę studenta, kadry akademickiej i pracodawców oraz uwzględniającą dynamikę zmian rynku pracy. Oznacza to, że materiały dydaktyczne były konsultowane ze wszystkimi stronami zainteresowanymi efektami kształcenia.

Nowe materiały oraz zmodyfikowana metoda kształcenia nastawione są na samodzielne dochodzenie do wiedzy poprzez rozwiązywanie realnych problemów oraz analizę przypadków (case study) przybliżającą kwestie praktyczne.

 

Szczegółowy opis metody przedstawiony jest na stronie: izr.pja.edu.pl

 

Absolwenci

 

Profil absolwenta studiów internetowych jest bardzo podobny do profilu absolwenta studiów stacjonarnych. Jedyna różnica polega na tym, że w przypadku studiów internetowych większy nacisk położony jest na technologie internetowe.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PJATK, którzy mają niezaliczony przedmiot, mogą realizować go na studiach internetowych w ramach programu ITN (dotyczy większości przedmiotów).

 

Zmiana trybu studiów

 

Możliwe jest przeniesienie się ze standardowych studiów zaocznych na studia internetowe oraz odwrotnie. 

 

Zasady rekrutacji na studia
Program studiów
Specjalizacje

 

 

szablon stopka