fbpx
Inżynieria Oprogramowania

Inżynieria Oprogramowania

Osoba koordynująca: prof. dr hab. Kazimierz Subieta

Symbol: A_IO

Tematyka specjalizacji

W programie studiów jest analiza i projektowanie systemów informatycznych przy użyciu metodyk obiektowych (UML) i obiektowych narzędzi CASE. Poruszane są też zagadnienia inżynierii oprogramowania, w tym omówienie jego pełnego cyklu życiowego (faza strategiczna, analiza, projektowanie, konstrukcja, testowanie, wdrożenie, pielęgnacja, modyfikacja). Studenci uczą się zarządzania przedsięwzięciem programistycznym, zaawansowanymi graficznie interfejsami użytkownika oraz projektami inżynierskimi łączącymi bazy danych, inżynierię oprogramowania i technologie rozproszone (Internet). 

Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej

Przygotowuje specjalistów z zakresu analizy, projektowania i administrowania dużych systemów informatycznych, metod inżynierii oprogramowania, metod projektowania baz danych, metod zwiększania jakości oprogramowania, metod integracji z Internetem. Są oni poszukiwani przez średnie i duże firmy komputerowe (w tym zagraniczne) realizujące kluczowe projekty informatyczne dla instytucji rządowych i administracyjnych, banków, przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, szkół, wojska, mediów.

Przykładowe tematy prac dyplomowych

  • Repozytorium ponownego użycia;
  • Zarządzanie wiedzą i ryzykiem w firmie programistycznej;
  • Oprogramowanie wspomagające budowę i działanie sklepu internetowego;
  • System przepływu prac wspomagający zarządzanie dokumentami i jakością oprogramowania;
  • System wspomagający nauczanie analizy i projektowania obiektowego;
  • System zarządzania treścią służący do tworzenia aplikacji internetowych.

Opis laboratorium

Na zajęciach wykorzystuje się różne pakiety CASE, Microsoft SQL Server, Microsoft Internet Information Server/ASP, Oracle, Visual Basic, Java, platforma .NET, przeglądarki WWW. Od 2005 roku używany jest też software IBM: RAD, WebSphere i Rational.