fbpx
Multimedia - Animacja 3D

Multimedia - Animacja 3D

Osoba koordynująca: mgr Piotr Pawłowski

Symbol: E3D

Tematyka specjalizacji

Studenci po ukończeniu specjalizacji posiadają podstawową wiedzę w zakresie używania technik obróbki obrazu video, komputerowego oraz technik animacji 3D. Potrafią przygotować model 3D do animacji oraz zapewnić wsparcie techniczne podczas animacji postaci przez profesjonalnego animatora. Dzięki znajomości technicznej procesu absolwenci specjalizacji mogą kontrolować proces powstawania animacji 3D i efektów specjalnych postprodukcji. Umieją też uruchomić i nadzorować systemy wykorzystywane przy produkcji efektów specjalnych oraz animacji 3D.

Możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej


Absolwenci specjalizacji znajdą pracę przy produkcji filmów, reklam, programów telewizyjnych czy przy postprodukcji FX „Efekty Specjalne”. Będą też mogli z powodzeniem pracować programując gry komputerowe oraz inne aplikacje multimedialne.
 Możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy, to m.in. tworzenie elementów gier komputerowych oraz innych aplikacji multimedialnych.

Przykładowe tematy prac dyplomowych 


  • Produkcja filmu animowanego przy pomocy grafiki 3D;

  • Tworzenie kontentu do gry komputerowej.

Opis laboratorium

Laboratorium Animacji i Grafiki 3D wyposażone jest w komputery PC najnowszej generacji oraz skaner 3D przeznaczony do skanowania po-piersi wraz z teksturą. W laboratorium znajduje się także kilka wysoce wyspecjalizowanych urządzeń współdziałających z komputerem. Są to m.in. ręczny skaner 3D (Microscribe firmy Immersion) oraz specjalizowany interfejs dotykowy typu HAPTIC (Phantom Desktop firmy Sensable). Laboratorium zajmuje się rozwijaniem technologii na potrzeby kina i telewizji oraz technologiami wykorzystywanymi w animacji i renderingu. Dysponuje też własnym BlueBoxem. Działalność dydaktyczna Laboratorium obejmuje zajęcia projektowe dla specjalności Animacja 3D i Programowanie Gier.