fbpx
Informacje ogólne

Informacje ogólne

Pierwszy etap nauki na Wydziale Informatyki PJATK to studia inżynierskie, które odbywają się w trzech trybach:

 

Studenci uczęszczają na wykłady prowadzone dla całego roku oraz na powiązane z nimi ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne. Ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne odbywają się w szesnastoosobowych grupach.

W trakcie zajęć w laboratoriach komputerowych każdy student ma do dyspozycji oddzielny komputer. Studenci wyższych lat korzystają ze specjalistycznych laboratoriów komputerowych dostosowanych do tematyki ich pracy dyplomowej.

 

Program nauczania

Program nauczania podzielony jest na dwie części: 

  • nauczanie bazowe – jednolite dla wszystkich studentów
  • nauczanie specjalistyczne – zgodne z wybraną przez studenta specjalizacją.

Nauczanie bazowe obejmuje cztery pierwsze semestry na studiach dziennych lub sześć na studiach zaocznych. Student zdobywa tu podstawową wiedzę, która powinna być opanowana przez każdego absolwenta studiów inżynierskich na kierunku informatyka.

W ramach nauczania bazowego zapoznaje się między innymi z podstawowymi technikami baz danych, zasadami budowy oprogramowania i sieci komputerowych oraz możliwościami zastosowań multimediów. Uczy się przede wszystkim programowania w podstawowych językach, takich jak Java, C++. Otrzymuje także bazowe wykształcenie z matematyki, elektroniki, rachunkowości, ekonomii i prawa. 

W ramach nauczania specjalistycznego studenci wybierają specjalizacje, w jakich chcą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Podczas zajęć specjalistycznych, programowo skorelowanych z kierunkami kształcenia, poznają między innymi takie języki programowania jak: Ruby, Ruby on Rails, C#, SQL.

Nauczanie specjalistyczne prowadzi do wykształcenia absolwentów z następujących dziedzin:

 

Nauczanie specjalistyczne akcentuje także zdobywanie praktycznych umiejętności pracy zespołowej, m.in. poprzez realizację określonych projektów.


Ogólne warunki studiowania

Do dyspozycji studentów wszystkich kierunków są nowoczesne laboratoria, specjalistyczne pracownie informatyczne, graficzne, projektowe. Uczelnia udostępnia ponad 600 komputerów w 40 laboratoriach wyposażonych w unikalny sprzęt i najnowsze na rynku oprogramowanie. Dzięki umowom licencyjnym podpisanym z firmami z branży IT studenci mają stały dostęp do aktualizacji i najnowszych wersji oprogramowania.

Ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne odbywają się w szesnastoosobowych grupach. W trakcie zajęć w laboratoriach komputerowych każdy student ma do dyspozycji oddzielny komputer. Osoby przygotowujące swoje prace dyplomowe mają nieograniczony dostęp do specjalistycznych pracowni.

Kształcenie odbywa się także w laboratoriach multimedialnych, na które składają się: profesjonalne studio nagrań, laboratorium graficzne wyposażone w BlueBox, laboratorium do realizacji dźwięku, itp. Do dyspozycji studentów jest także profesjonalne studio fotograficzne, pracownie malarskie, pracownia grafiki warsztatowej, itp.

Przez cały tok studiów uczelnia zapewnia intensywną naukę języka angielskiego i fakultatywnie japońskiego. PJATK jest jedynym w Polsce oficjalnym centrum egzaminacyjnym umożliwiającym zdobycie obowiązującego na całym świecie certyfikatu z języka japońskiego. Istnieje także możliwość wyboru innego języka obcego na wyższych semestrach. Informacje dotyczące nauki języków obcych można znaleźć na stronie Studium Języków Obcych.

Cały kampus pokryty jest bezprzewodową siecią Wi-Fi umożliwiającą korzystanie z Internetu przy pomocy urządzeń mobilnych. Dodatkowo uczelnia jest członkiem konfederacji Eduroam, dzięki czemu studenci mogą korzystać z bezprzewodowego Internetu na wielu uczelniach na świecie.

Zarządzenie Pani Dziekan w sprawie składania podań. (pobierz)