fbpx
Rekrutacja

Rekrutacja

Informujemy, że Rektor ogłasza dodatkową rekrutację na Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie ICT&P  - dokumenty należy składać do 20 września 2019 w Dziale Rekrutacji.

Rekrutacja na studia prowadzona jest przez wspólną komisję rekrutacyjną Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych i SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego – wyniki wszystkich etapów rekrutacji są jawne.

W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

 • Kierownik ISD PJATK,
 • Koordynator merytoryczny Uniwersytet SWPS,
 • Kierownik ISD Uniwersytetu SWPS.

- na etapie rekrutacji kandydat/ka wybiera dyscyplinę (psychologia lub informatyka) w której będzie realizowany doktorat
- na studia aplikować mogą osoby posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia  lub jednolitych magisterskich z zakresu:informatyka, psychologia, socjologia, ekonomia, matematyka, fizyka, biologia, medycyna, bądź językoznawstwo lub posiadające równorzędny dyplom uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, którzy zostaną zakwalifikowani na studia III stopnia po przejściu procedury rekrutacyjnej.

 

1. Rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacyjnym PJATK startuje 16 września.

Zarejestruj się

 

2. Dostarczenie dokumentów do Działu Rekrutacji PJATK oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej

 • Podanie na studia 
  wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym. Proszę pamiętać o podpisaniu podania!
   
 • 1 fotografia
  (zgodnie z wymogami obowiązującymi do dowodu osobistego) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (format .jpg na płycie CD)
    
 • podanie, skierowane do Komisji Rekrutacyjnej, zawierające list motywacyjny
  (w języku angielskim)
   
 • CV
   
 • dyplom ukończenia studiów wyższych uprawniający do podjęcia studiów trzeciego stopnia 
  (kserokopia i oryginał do wglądu)*
 • suplement przedstawiający listę przedmiotów zaliczonych w czasie studiów I i II stopnia (lub oficjalny transkrypt ocen/kserokopia indeksu zawierająca informację o średniej ocen lub inny dokument zawierający nazwy kursów, otrzymane oceny oraz informację o średniej ocen).
   
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata:  
  (kserokopia i oryginał do wglądu)

a) znajomość języków obcych - uzyskane certyfikaty językowe,
b) udział w projektach badawczych - decyzja o przyznaniu grantu lub kopia umowy grantowej lub zaświadczenie określające charakter udziału w grancie, 
c) udział w stażach i praktykach w ośrodkach naukowych i klinicznych niebędące praktykami studenckimi – opinia opiekuna praktyk wraz z informacją o rodzaju wykonywanej pracy, 
d) czynny udział w konferencjach (wraz z abstraktem doniesień konferencyjnych kandydata i certyfikatem potwierdzającym czynny udział), 
e) publikacje przyjęte do druku lub opublikowane (artykuł w czasopiśmie: pierwsza strona artykułu, książka: strona tytułowa i strona wydawnicza, rozdział w książce: spis treści i pierwsza strona artykułu)
f) czynne uczestnictwo w pracach kół naukowych – zaświadczenie wydane przez opiekuna naukowego koła,
g) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz inne dokumenty poświadczające dokonania kandydata w zakresie dyscypliny studiów, na którą aplikuje kandydat. 

 

w szczególnych przypadkach kandydaci mają możliwość późniejszego uzupełnienia dokumentacji ukończenia studiów wyższych

 

3. Egzamin z języka angielskiego dla kandydatów aplikujących na studia doktoranckie MISD, którzy nie posiadają certyfikatu na poziomie B2: 15 czerwca 2018

4. Rozmowy kwalifikacyjne, połączone z prezentacją koncepcji rozprawy doktorskiej, zgodnie z poniższymi tematami: 4-7 września 2018

 

Tematy informatyczne

1. Information Technologies for Elders

2. Motivation Mechanisms for Users of Web2.0 Platforms

3. Credibility Evaluation Support Techniques

4. Natural Language Processing and AI in Dialogue Systems

5. Visual Detection of Emotions, Microexpressions and Lying

 

Tematy psychologiczne

1. Use of ICT for Improving Cognitive Abilities of Children, Adults or Elders (Healthy or With Cognitive Disabilities)

2. A Comparison of Real and Virtual Social Relations in the Age of the Internet

3. Synthesis of Large Datasets of Brain Sensor Data (EEG, fMRI)

4. Diagnosing and Counteracting Digital Exclusion

5. Technostress: Negative Reactions to Technology

 

 

5. Test mierzący umiejętność rozwiązywania problemów, odbywający się tego samego dnia, co rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

logotyp studia 3 stopnia