Przejdź do treści

Wymagania dla kandydatów na studia pierwszego stopnia

Zdany egzamin maturalny

Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest zdanie egzaminu dojrzałości oraz pozytywne oceny na świadectwie maturalnym.

Dostarczenie dokumentów
  1. Podanie o przyjęcie na studia – wypełniony druk można pobrać ze swojego profilu w systemie rekrutacyjnym lub otrzymać bezpośrednio w Dziale Rekrutacji. Pamiętaj o podpisaniu podania!
  2. Świadectwo maturalne – kandydat przedstawia oryginał, odpis lub kserokopię poświadczoną przez notariusza.
  3. Zdjęcie cyfrowe formatu dowodowego wgrane na swoim profilu w systemie rekrutacji on-line na potrzeby legitymacji studenckiej i podania. Kandydaci którzy nie wgrają zdjęcia zgodnie z wytycznymi zobowiązani są do dostarczenia zdjęcia w wersji wydrukowanej
Kwalifikacja na studia

W ciągu dwóch tygodni od złożenia kompletu wymaganych dokumentów otrzymasz na swój adres mailowy podany w portalu rekrutacyjnym decyzję Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącą przyjęcia na studia. 

Kontrakt

W przeciągu dwóch tygodni od daty wydania decyzji Komisji powinnaś/powinieneś wpłacić pierwszą ratę czesnego oraz podpisać kontrakt z Uczelnią.

Kontrakt to rodzaj umowy określającej zobowiązania PJATK wobec Ciebie oraz Twoje wobec PJATK.

Jeśli nie możesz podpisać kontraktu osobiście, skontaktuj się z nami: 

rekrutacjabytom@pja.edu.pl – wyślemy Ci kontrakt do podpisu, a Ty odeślesz nam go np. pocztą lub w formie skanu.


Kalendarium wydarzeń rekrutacyjnych

Dni Otwarte w PJATK Bytom

18 kwietnia
19 kwietnia

Dzień Otwarty w PJATK Warszawa

21 kwietnia

Rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2023/24

4 maja

Internetowe Q&A z rekrutacją

13 czerwca

Co warto wiedzieć?

Jako kandydat/kandydatka na studia pierwszego stopnia warto zapoznać się z wieloma dokumentami.

Sprawdź, jakie stypendia Ci przysługują. Jeżeli zmieniasz uczelnie, zapoznaj się z zasadami przepisywania ocen. Spokojnie, z naszą pomocą nic Ci nie umknie.


Co wyróżnia najlepszą niepubliczną Uczelnię o profilu informatycznym?

Kursy specjalistyczne — Oprócz oferty przedmiotów w ramach programu studiów, studenci mają możliwość uzupełniania umiejętności praktycznych przez specjalistyczne kursy, które wpisują się w koncepcje kształcenia w PJATK. Certyfikowane kursy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów, ponieważ dają dodatkowe umiejętności, a co za tym idzie, dobry start na rynek pracy. Wieloletnia współpraca z firmami CISCO, Microsoft i Oracle w zakresie autoryzowanych szkoleń tych firm jest wspierana przez Uczelnię. Dalsze wsparcie dla rozwoju programów studiów wzbogaconych o przygotowanie studentów do certyfikatów informatycznych, przy jednoczesnym zachowaniu akademickiego charakteru programu studiów oraz niezależności od producentów oprogramowania jest priorytetem w naszym działaniu. 

Potencjał — Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie to blisko 600 stanowisk komputerowych i wiele wyspecjalizowanych pracowni, które umożliwiają rozwój i ćwiczenia studentom ze wszystkich Wydziałów. Kształcimy specjalistów w zakresie kluczowych dziedzin technologicznych i metodycznych informatyki, skupionych na nabyciu umiejętności, wiedzy i kompetencji, poszukiwanych na rynku pracy. Dzięki współpracy z biznesem oraz radą programową, PJATK na bieżąco uaktualnia zagadnienia w programie kształcenia. Absolwenci Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych to obecnie jedni z najbardziej rozchwytywanych absolwentów na rynku pracy IT.

PJATK ma trzy lokalizacje – jednostkę macierzystą PJATK w Warszawie z czterema wydziałami i sześcioma kierunkami, Filię PJATK w Bytomiu z Wydziałem Informatyki oraz Filię PJATK w Gdańsku z programem nauczania Wydziału Informatyki i Wydziału Sztuki Nowych Mediów.


Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00–15.00
Wtorek 7.00–15.00
Środa 7.00–15.00
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00–15.00


Kontakt

Dział Rekrutacji
pokój nr 1
tel. (+48) 32 387 16 60
(czynny w godzinach pracy rekrutacji)
e-mail: rekrutacjabytom@pjwstk.edu.pl
al. Legionów 2
41-902 Bytom

Dział Rekrutacji PJATK

Obsługa kandydatek i kandydatów na studia w PJATK odbywa się stacjonarnie, telefonicznie i mailowo.

Dokumenty można dostarczać drogą elektroniczną – wgrywając skany na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym lub oryginały wysłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście (do Działu Rekrutacji lub poprzez umieszczenie dokumentów w urnie, która ustawiona jest na parterze w holu w budynku B).

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi dokumenty (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem) wysłane skanem, w późniejszym okresie będą musiały być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Uczelni – niezbędne będzie ich okazanie.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób rekrutujących się na studia w PJATK


Galeria

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z Działem Rekrutacji w Bytomiu, aby otrzymać odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.