Przejdź do treści

Opłaty obowiązujące
od roku akademickiego 2023/2024
Studia pierwszego stopnia (inżynierskie)

Czesne na I roku studiów (miesięczne, przez 10 mies. w roku)

1500 zł (za miesiąc)

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) stacjonarne polskojęzyczne (dzienne)


1300 zł (za miesiąc)

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) niestacjonarne polskojęzyczne (zaoczne)