Przejdź do treści

Program studiów

Program studiów według roczników:

Program nauczania podzielony jest na dwie części: 

  • nauczanie bazowe – jednolite dla wszystkich studentów;
  • nauczanie specjalistyczne – zgodne z wybraną przez studenta specjalizacją.

Studia na Wydziale Informatyki w PJATK Bytom to studia pierwszego stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Czas trwania studiów stacjonarnych i niestacjonarnych to 7 semestrów. Po drugim roku studiów student będzie mógł wybrać zakres specjalizacji, które rozwiną jego zainteresowania.

Utworzenie profilu praktycznego opartego na metodzie projektowej w PJATK w Bytomiu podyktowane jest dostępnością w tym samym budynku unikatowego zaplecza sprzętowo-laboratoryjnego Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR).


CBR działa prężnie od 2015 roku realizując we współpracy z innymi jednostkami badawczymi, szpitalami i przedsiębiorcami kilkanaście innowacyjnych projektów dotyczących m.in.: autonomicznych rojów dronów, akwizycji i analizy danych wideo w problemie identyfikacji osoby na podstawie twarzy czy analizy postawy i chodu w diagnostyce schorzeń ruchu.