Lektoraty - częste pytania

Lektoraty - częste pytania

There is no translation available.

Jak wyglądają lektoraty z języków obcych w PJATK?
Jakie egzaminy są oferowane studentom?
Czego uczymy?
Czy można zwolnić się z obowiązku uczęszczania na zajęcia z języka angielskiego?
Czy warto zwalniać się z angielskiego?
Jakie są zasady zaliczania kursów językowych?
Czy można zmieniać grupę, do której jest się przydzielonym na inną (inny poziom zaawansowania)?

 

Jak wyglądają lektoraty z języków obcych w PJATK?
Na większości wydziałów studenci mają obowiązek uczęszczać na zajęcia z języka angielskiego w semestrach 1-3. Potem można kontynuować angielski lub wybrać drugi język (niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski). Od przyszłego roku, a najpóźniej za 2 lata, planujemy wprowadzenie obowiązkowego egzaminu z angielskiego na poziomie B2 (średni-wyższy) z elementami Business English. Jest to zgodne z wytycznymi ministerialnymi dla uczelni wyższych.

Jakie egzaminy są oferowane studentom?
Obecnie przygotowujemy naszych studentów do egzaminu TOEIC (Test of English for International Communication ). Wzorem innych uczelni, prowadzimy także własne egzaminy z języka angielskiego i wydajemy certyfikaty Business English PJATK. Egzaminy są oferowane na poziomie B2, B1 (dla osób mających problemy z osiągnięciem poziomu średniozaawansowanego) oraz C1 (dla zaawansowanych).
Egzaminów z drugiego języka nie przewidujemy, ale możemy to rozważyć, jeśli będzie zapotrzebowanie.

Czego uczymy?
Na poziomach średniozaawansowanym i zaawansowanym tzw. Business English, czyli angielskiego przydatnego w miejscu pracy. W zależności od profilu, dodajemy materiały specyficzne dla specjalizacji studentów. Grupy najniższe (podstawowe) zaczynają od ogólnego angielskiego.

Czy można zwolnić się z obowiązku uczęszczania na zajęcia z języka angielskiego?
Uwaga - dotyczy tylko semestrów 1-3! Z lektoratów obieralnych w semestrach pozostałych nie zwalniamy (zawsze można uczyć się języka innego niż angielski).
Tak, ale trzeba spełniać jeden z warunków przedstawionych poniżej:
1. posiadać ocenę z angielskiego z innej uczelni - ocena musi być potwierdzona zaświadczeniem z pieczątką Dziekanatu z poprzedniej uczelni. Transferujemy tylko oceny za kursy na poziomie średniozaawansowanym i wyższym. W przypadku braku informacji o poziomie, rezerwujemy prawo odmowy, jeśli Państwa wynik w teście (mniej niż 36 punktów na 50) i rozmowie z lektorem uznającym ocenę wskazuje na poziom niższy.
W przypadku transferów z innej uczelni, ostatnia z wystawionych ocen nie może być starsza niż 5 lat;
2. posiadać certyfikat CPE lub ekwiwalent;
3. posiadać certyfikat CAE lub ekwiwalent z oceną minimum B (stawiamy 3). Za ocenę A stawiamy 4. Certyfikat nie może być starszy niż 5 lat.

Czy warto zwalniać się z angielskiego?
Nie - kontakt z językiem pozwala go nie zapominać. Poza tym, jeśli staracie się o stypendium, a przepisaliście sobie oceny 3 lub 4 i brakuje Wam jednej dziesiętnej do lepszej średniej, NIE MA MOŻLIWOŚCI POPRAWY (w zeszłym roku sporo osób w ten sposób popsuło sobie średnią). Co nie znaczy, że stawiamy 5 defaultowo :)
Najważniejszym argumentem jest ten, że uczymy rzeczy przydatnych w przyszłej (lub obecnej pracy), a nasz sylabus został zweryfikowany pozytywnymi opiniami absolwentów.

Jakie są zasady zaliczania kursów językowych?
Szczegółowe zasady zawsze ustala lektor prowadzący, ale wszyscy przestrzegamy następujących wytycznych:
1. obecność jest obowiązkowa, to znaczy dopuszczalna liczba nieobecności wynosi 3 dla studentów dziennych i 2 dla zaocznych. Po przekroczeniu tej liczby, lektorzy obniżają ocenę. W przypadku przekroczenia limitu 10 nieobecności dla studiów dziennych i 3 dla zaocznych, student zostaje automatycznie kierowany na powtórzenie kursu.
2. w semestrze przeprowadzamy minimum 2 testy. W niektórych semestrach jeden z nich może być zastąpiony oceną z prezentacji 'biznesowej'.

Czy można zmieniać grupę, do której jest się przydzielonym na inną (inny poziom zaawansowania)?
Tak - w ciągu 2 pierwszych tygodni semestru w przypadku studiów dziennych i 2 pierwszych zjazdów zaocznych. Potem, dopiero przed rozpoczęciem następnego semestru.
Zmiana może odbyć się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa Studium (p.Rzeźnik, p.Nowak, p.Godlewska - godziny naszych dyżurów będą wisiały na drzwiach i tablicy obok pokoju 105).