fbpx
Szczegóły projektu

Szczegóły projektu

There is no translation available.

Tytuł projektu: Prace badawcze i rozwojowe w zakresie innowacyjnej metody zarządzania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem automatyzacji i robotyzacji procesów

Numer umowy o dofinansowanie: nr RPMA.01.02.00-14-b487/18

Okres realizacji: 9 lipca 2018 - 31 lipca 2021 r.

Projekt realizowany wspólnie: z DPC Polska Sp. z o.o.

Wartość projektu ogółem: 3 540 970,72 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Download attachments: