fbpx

Studia online a studia przez internet - wszystko, co musisz wiedzieć

There is no translation available.

17 października PJATK wprowadziła nauczanie w całości zdalne. Jednocześnie akademia prowadzi kilka kierunków studiów przez internet. Jakie są różnice między studiami w trybie zdalnym wymuszonym przez pandemię koronawirusa a studiami przez internet, które PJATK prowadzi od kilkunastu lat?

Studia przez internet (zajęcia offline na platformie Edux w dowolnym czasie)

Studia zdalne spowodowane pandemią (zajęcia online na platformie Microsoft Teams w czasie rzeczywistym)

Niezależnie od zdalnego trybu nauczania PJATK realizuje jeden kierunek studiów przez internet oraz dwa kierunki studiów podyplomowych przez internet. Są to studia inżynierskie i magisterskie na kierunku informatyka oraz podyplomowe „Bazy danych i ich aplikacje” oraz „Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych”.

 • Zajęcia prowadzone są przy użyciu platformy e-learningowej Edux będącej częścią platformy Gakko asynchronicznie, nie w czasie rzeczywistym, z możliwością logowania w dowolnym czasie
 • Wykłady mają postać prezentacji multimedialnych
 • Studenci korzystają zdalnie z oprogramowania zainstalowanego w lokalnej sieci uczelni takiego jak serwery baz danych, maszyny wirtualne
 • Studenci kontaktują się z prowadzącymi zajęcia przy użyciu poczty elektronicznej, forum i aplikacji telekomunikacyjnych, a także mają możliwość przyjazdu na konsultacje na uczelnię
 • Studenci korzystają z elektronicznej tablicy ogłoszeń i dziennika ocen
 • Wiedza studentów w ciągu semestru jest sprawdzana online przy użyciu testów i zadań domowych
 • Studenci realizują zdalnie projekty, przy czym ich końcowe zaliczanie odbywa się na uczelni
 • Na studiach inżynierskich i magisterskich z informatyki przez internet są organizowane na terenie uczelni sesje robocze raz lub dwa razy w roku

Kierunki dostępne w formie kształcenia przez internet: 

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 17 października PJATK prowadzi zajęcia na wszystkich kierunkach studiów w trybie zdalnym. Taki system nauczania został wprowadzony, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2. Szczegóły dotyczące nauczania na odległość opisuje Zarządzenie Rektora PJATK z 16 października 2020.

 • Zajęcia są prowadzone na platformie Microsoft Teams synchronicznie w godzinach przewidzianych w planie zajęć
 • Konsultacje z wykładowcami odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez Microsoft Teams
 • Zajęcia praktyczne, które wymagają pracy ze specyficznym sprzętem lub w pracowni, są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym oraz Dziekanem Wydziału 
 • Zajęcia, które wymagają specjalistycznego oprogramowania, są udostępniane w systemie Horizon, który łączy bezpośrednio komputer studenta z pracownią wirtualną PJATK.
 • Zaliczenia odbywają się w formie kolokwiów
 • Egzaminy są planowane w siedzibie uczelni (w zależności od zaleceń Ministerstwa Zdrowia)

Kierunki dostępne w formie online z użyciem narzędzi nauczania na odległość:

 

EDU MT