Program of Study

Program of Study

Studia licencjackie stacjonarne – program studiów na rok 2020/2021 (pobierz)

 

Program studiów stacjonarnych na rok 2016/2017

ROK I – SEMESTR 1
Lp. Nazwa przedmiotu Skrót Liczba godzin Forma zalicz. ECTS Obsada
Wykł. Ćwicz.
1 Historia kultury japońskiej cz. I HKJ1 30 - E 3 dr J. Greń
2 Internet, kultura, społeczności IKS 30 - Z 2 mgr P. Bociąga
3 Język japoński 1 - gramatyka JAP1g - 30 Z 2 mgr E. Mackiewicz
4 Etykieta werbalna 1 JAP1Ko - 30 Z 2 mgr J. Saito
5 Praktykowanie japońskiej kultury artystycznej 1 JAP1Na - 30 Z 1 mgr J. Saito
6 Japońska kultura pisma 1 JAP1Pi - 30 Z 1 mgr E. Mackiewicz
7 Komputerowe edytorstwo tekstów KET - 30 Z 2 dr inż. D. Cendrowska
8 Kultura japońskiej codzienności cz. I KJC1 15 - E 2 dr hab. I. Kordzińska-Nawrocka
9 Wprowadzenie do kulturoznawstwa cz. I KUL1 30 - Z 4 mgr S. Skalski
10 Lektorat języka obcego ANG1 - 60 Z 1 lektorzy
11 Literatura popularna Japonii LPJ 30 - E 3 dr A. Pierzchała-Suska
12 Materialne dziedzictwo kultury Japonii MDKJ 15 - E 2 mgr U. Mach-Bryson
13 Ochrona własności intelektualnej OWI 30 - Z 2 mgr H. Rembelska
14 Wprowadzenie do kultury popularnej Japonii cz. I WKP1 30 - E 3 dr J. Karpoluk
15 Warsztaty oratorskie WO - 30 Z 3 dr K. Przyłuska-Urbanowicz
Suma ECTS 33  
ROK I – SEMESTR 2
Lp. Nazwa przedmiotu Skrót Liczba godzin Forma zalicz. ECTS Obsada
Wykł. Ćwicz.
1 Historia kultury japońskiej cz. II HKJ2 30 - E 3 mgr E. Nowosielska
2 Język japoński 2 - gramatyka JAP2g - 30 Z 2 mgr E. Mackiewicz
3 Etykieta werbalna 2 JAP2Ko - 30 Z 2 mgr J. Saito
4 Praktykowanie japońskiej kultury artystycznej 2* JAP2Na* - 30* Z 1* mgr J. Saito
5 Japońska kultura pisma 2* JAP2Pi* - 30* Z 1* mgr E. Mackiewicz
6 Komputerowe edytorstwo tekstów japońskich KEJ - 30 Z 3 mgr E. Mackiewicz
7 Kultura japońskiej codzienności cz. II KJC2 15 - E 2 prof. M. Toho
8 Wprowadzenie do kulturoznawstwa cz. II KUL2 30 - E 4 mgr S. Skalski
9 Lektorat języka obcego ANG2 - 60 Z 1 lektorzy
10 Niematerialne dziedzictwo kultury Japonii NDKJ 15 - E 2 dr I. Rutkowska
11 Regionalne zróżnicowanie Japonii RZJ 15 - E 2 dr I. Rutkowska
12 Wprowadzenie do kultury popularnej Japonii cz. II WKP2 30 - E 3 dr J. Karpoluk
13 Warsztaty pisarskie WP - 30 Z 3 dr A. Pierzchała-Suska
* Przedmioty fakultatywne.
Suma ECTS 27/29  
ROK II – SEMESTR 3
Lp. Nazwa przedmiotu Skrót Liczba godzin Forma zalicz. ECTS Obsada
Wykł. Ćwicz.
1 Antropologia kulturowa Azji Wschodniej cz. I AKAW1 30 - E 3 prof. dr hab. L. Mróz
2 Audiowizualność w kulturze cz. I AUK1 30 - E 3 dr J. Karpoluk
3 Filozofia cz. I FIL1 30 - E 3 dr R. Siedliński
4 Język japoński 3 - gramatyka JAP3g - 30 Z 2 mgr E. Mackiewicz
5 Etykieta werbalna 3 JAP3Ko - 30 Z 2 mgr J. Saito
6 Praktykowanie japońskiej kultury artystycznej 3* JAP3Na* - 30* Z 1* mgr J. Saito
7 Japońska kultura pisma 3* JAP3Pi* - 30* Z 1* mgr E. Mackiewicz
8 Kultura artystyczna i estetyka Japonii KAE 30 - E 3 dr hab. B. Kubiak Ho-Chi
9 Kultura duchowa i religie Japonii KDR 30 - E 3 prof. dr hab. A. Kozyra
10 Kultura literacka Japonii cz. I KLJ1 15 - E 2 dr hab. I. Kordzińska-Nawrocka
11 Lektorat języka obcego ANG3 - 60 Z 1 lektorzy
12 Monitorowanie mediów japońskich cz. I MMJ1 - 30 Z 2 prof. M. Toho
13 Nowe zjawiska popkulturowe w Japonii NZP 30 - E 3 dr R. Siedliński
14 Praktykowanie japońskiej codzienności cz. I PRC1 - 30 Z 1 mgr E. Mackiewicz
15 Warsztaty teatralne 3* WAT 3* - 30* Z 1* dr J. Karpoluk
16 Wprowadzenie do wiedzy o teatrze* WWT* 30* - E 3* dr. K. Przyłuska-Urbanowicz
* Przedmioty fakultatywne.
Suma ECTS 28/34  
ROK II – SEMESTR 4
Lp. Nazwa przedmiotu Skrót Liczba godzin Forma zalicz. ECTS Obsada
Wykł. Ćwicz.
1 Antropologia kulturowa Azji Wschodniej cz. II AKAW2 30 - E 3 prof. dr hab. J. Wasilewski
2 Animacja kultury ANIK - 30 Z 3 dr K. Przyłuska-Urbanowicz
3 Audiowizualność w kulturze cz. II AUK2 30 - E 3 dr J. Karpoluk
4 Dzieje nowożytnej kultury Zachodu DKZ 30 - E 3 prof. dr hab. M. Leśniakowska
5 Filozofia cz. II FIL2 30 - E 3 dr R. Siedliński
6 Język japoński 4 - gramatyka JAP4g - 30 Z 2 mgr E. Mackiewicz
7 Etykieta werbalna 4 JAP4Ko - 30 Z 2 mgr J. Saito
8 Praktykowanie japońskiej kultury artystycznej 4* JAP4Na* - 30* Z 1* mgr J. Saito
9 Japońska kultura pisma 4* JAP4Pi* - 30* Z 1* mgr E. Mackiewicz
10 Kultura literacka Japonii cz. II KLJ2 15 - E 2 dr A. Żuławska-Umeda
11 Kompozycja tekstów KOT - 30 Z 2 dr A. Pierzchała-Suska
12 Lektorat języka obcego ANG4 / JAP4lek - 60 Z 1 lektorzy
13 Monitorowanie mediów japońskich cz. II MMJ2 - 30 Z 2 prof. M. Toho
14 Narzędzia informatyczne w naukach o kulturze* NINK* - 30* Z 2* dr A. Zandberg
15 Praktykowanie japońskiej codzienności cz. II PRC2 - 30 Z 1 mgr E. Mackiewicz
16 Warsztaty teatralne 4* WAT 4* - 30* Z 1* dr J. Karpoluk
17 Wychowanie fizyczne 1 WF1 - 30 Z 1 mgr M. Krzyczkowski
* Przedmioty fakultatywne.
Suma ECTS 28/33  
ROK III – SEMESTR 5
Lp. Nazwa przedmiotu Skrót Liczba godzin Forma zalicz. ECTS Obsada
Wykł. Ćwicz.
1 Antropologia nowych mediów ANM 30 - Z 3 mgr P. Bociąga
2 Antropologia reklamy AR 30 - E 3 dr A. Pierzchała-Suska
3 Język japoński 5 - gramatyka JAP5g - 30 Z 2 mgr E. Mackiewicz
4 Etykieta werbalna 5 JAP5Ko - 30 Z 2 mgr J. Saito
5 Praktykowanie japońskiej kultury artystycznej 5* JAP5Na* - 30* Z 1* mgr E. Mackiewicz
6 Japońska kultura pisma 5* JAP5Pi* - 30* Z 1* mgr J. Saito
7 Japońskie fantazje* JFAN* 15* - E 2* dr Y. Shibata
8 Komunikowanie międzykulturowe cz. I KOM1 30 - Z 3 mgr E. Mackiewicz
9 Kultura i tożsamość współczesnej Japonii KTW 30 - E 3 dr Y. Shibata
10 Lektorat języka obcego ANG5 / JAP5lek - 60 Z 1 lektorzy
11 Proseminarium licencjackie PROS - 30 Z 4 dr R. Siedliński
12 Seminarium interdyscyplinarne SEMINT - 30 Z 3 prof. dr hab. Z. Sokolewicz
13 Teoria kultury - wybrane zagadnienia TKW 30 - E 3 dr R. Siedliński
14 Warsztaty teatralne 5* WAT 5* - 30* Z 1* dr J. Karpoluk
15 Wychowanie fizyczne 2 WF2 - 30 Z 1 mgr M. Krzyczkowski
* Przedmioty fakultatywne.
Suma ECTS 28/33  
ROK III – SEMESTR 6
Lp. Nazwa przedmiotu Skrót Liczba godzin Forma zalicz. ECTS Obsada
Wykł. Ćwicz.
1 Język japoński 6 - gramatyka JAP6g - 30 Z 2 mgr E. Mackiewicz
2 Etykieta werbalna 6 JAP6Ko - 30 Z 2 mgr J. Saito
3 Praktykowanie japońskiej kultury artystycznej 6* JAP6Na* - 30* Z 1* mgr E. Mackiewicz
4 Japońska kultura pisma 6* JAP6Pi* - 30* Z 1* mgr J. Saito
5 Komunikowanie międzykulturowe cz. II KOM2 30 - Z 3 mgr E. Mackiewicz
6 Lektorat języka obcego ANG6 / JAP6lek - 60 Z 1 lektorzy
7 Nowe kierunki w humanistyce NKH 30 - E 3 dr R. Siedliński
8 Seminarium kierunkowe* SEMK* 30* - Z 3* prof. dr hab. J. Wasilewski
9 Seminarium licencjackie SEMLIC - 30 Z 10 prof. dr hab. Z. Sokolewicz
10 Warsztaty audiowizualnej antropologii WAA 30 - Z 3 dr Piotr Cichocki, mgr Thuy Duong Dang
11 Warsztaty teatralne 6* WAT 6* - 30* Z 1* dr J. Karpoluk
12 Praktyki zawodowe Praktyka 120 godzin 4 dr K. Szklanny
* Przedmioty fakultatywne.
Suma ECTC 28/34  

Download attachments: