fbpx
Important documents

Important documents

Down below You can find list of most important files about studing at PJATK and functioning of the academy.

Academy policy statement:

Statut uczelni z 2019 roku

Statut uczelni z 2017 roku

 

Documents with information about cost of studies:

Czesne od roku akademickiego 2019/20

Czesne na rok akademicki 2018/19

Czesne na rok akademicki 2017/18

Czesne na rok akademicki 2016/17

Czesne na rok akademicki 2015/16

 

Studies rules:

Studies Regulations since 2019/2020

Regulamin studiów - obowiązujący od roku akad. 2019/20

Regulamin studiów - obowiązujący od roku akad. 2018/19

Regulamin studiów - obowiązujący od roku akad. 2017/18

Regulamin studiów - obowiązujący od roku akad. 2015/16

Regulamin studiów podyplomowych - 01.10.2019

 

Recruitment files:

Zasady rekrutacji na rok akad. 2020/21 zatwierdzone przez Senat (obowiązuje od 4 maja 2019)

Zasady rekrutacji na rok akad. 2019/20 zatwierdzone przez Senat (obowiązujące od 6 maja 2019)

Zasady rekrutacji na rok akad. 2018/19 zatwierdzone przez Senat (obowiązujące od 7 maja 2018)

Ogólny wzór kontraktu Student - PJATK (obowiązujący od roku akad. 2018/2019)

Student - PJAIT Agreement (general example - 2018/2019) 

 

Wzory podań, regulaminów, druków dot. opłat dostępne są na stronach:

http://www.pja.edu.pl/dziekanat/podania-druki

http://www.pja.edu.pl/dziekanat/regulaminy-druki

http://www.pja.edu.pl/dziekanat/oplaty-druki

 

International Exchange:

Erasmus+ policy statement 2014-2020

 

Rest of files can be found here: BIP - Biuletyn Informacji Publicznej.