Komunikaty

Student's ID- new students

Thursday, 19 September 2019

NEW STUDENTS WHOSE STUDENT ID NUMBERS ARE NOT HIGHER THAN 21257 CAN COLLECT THEIR ID CARDS SINCE 23 SEPTEMBER 2019 FROM THE STUDENTS' OFFICE .

Please check our opening hours.
Information about the next ID numbers will be systematically updated.

There is no translation available.

(TERMIN SKLADANIA WNIOSKÓW: 30 MAJA 2019)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej (MAECI) dysponuje stypendiami
dla studentów zagranicznych oraz studentów obywateli włoskich mieszkających zagranicą (IRE) na
rok akademicki 2019/2020 mającymi na celu promowanie międzynarodowej współpracy kulturalnej,
upowszechnianie znajomości języka, kultury i nauki włoskiej oraz przybliżenie systemu
gospodarczego oraz technologii włoskiej na świecie.
Stypendia są przyznawane na studia oraz na realizację programów szkoleniowych i/lub naukowych we
włoskich instytutach państwowych lub prawnie uznanych. Zgłoszenia online należy przesyłać za
pośrednictwem specjalnego portalu do godz. 14.00 (czasu włoskiego) 30 maja 2019 r.
Il bando contenente le disposizioni per la presentazione delle candidature e le istruzioni relative all’iter
di selezione delle domande è pubblicato Portale dedicato https://studyinitaly.esteri.it/, ed è inoltre
disponibile cliccando qui sia nella versione in lingua italiana che in lingua inglese.
Warunki konkursu, zawierające zasady zgłaszania kandydatur oraz informacje dotyczące procedury
selekcji zgłoszeń, są dostępne na specjalnym portalu https://studyinitaly.esteri.it/, a także na
następującej stronie w języku włoskim:
(https://ambvarsavia.esteri.it/Ambasciata_Varsavia/resource/doc/2019/05/bando_a.a.2019_2020_in_it
aliano.pdf)
i angielskim
(https://ambvarsavia.esteri.it/Ambasciata_Varsavia/resource/doc/2019/05/bando_a.a.2019_2020_in_in
glese.pdf)

There is no translation available.

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych informuje o projekcie „Aktywny
Absolwent” współfinansowanym ze środków PFRON, realizowanym w ramach pilotażowego
programu „Absolwent”.
Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:
 posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
 są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich pięciu latach,
(wszelkiego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, magisterskie)
 są mieszkańcami woj. mazowieckiego.
Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnikom oferujemy:
 szkolenia i kursy zawodowe,
 naukę języków obcych,
 płatne staże zawodowe,
 doradztwo i coaching.
Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Formularz znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/ w sekcji Pliki do
pobrania.
We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się z nami również
telefonicznie nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255

The following principles will apply :
Students who do not have any outstanding payments may have the validity of their ID cards extended.

The ID cards (min.10) can be collected by group representatives and brought to the Dean’s office (Dziekanat). GROUP REPRESENTATIVES SET UP LEGITIMATIONS IN THE DEAN'S OFFICE WITHOUT QUEUING AND THEY PICK THEM UP AT THE NEXT BREAK.
For part-time students: on the dates listed below starting 9 March 2019 ,:
9 – 10 March, 16 - 17 March
23 – 24 March, 30 – 31 March
Full-time students: starting 11 March 2019 ,

In case of documents brought outside the above mentioned time slots, for technical reasons, we do not guarantee that the ID card will be extended on the same day – please note that the service will be provided only on the weekdays and weekends mentioned above.

Stypendium im. Prof. Z.Michalewicza

Tuesday, 26 February 2019
There is no translation available.

Do dnia 10 marca 2019 r. w dziekanacie przyjmowane będą wnioski o przyznanie
stypendium naukowego im. prof. Zbigniewa Michalewicza. Stypendium obejmować
będzie całkowitą redukcję wpisowego oraz czesnego na studiach stacjonarnych II
stopnia. Ubiegać się o nie mogą absolwenci Informatyki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.
Zasady przyznawania stypendium określa regulamin, dostępny w gablocie
Pomoc Materialna oraz na stronie www http://www.pja.edu.pl/dziekanat/regulaminy-
druki
Wniosek dostępny jest w dziekanacie.