fbpx
Informacje dla osób piszących prace dyplomowe w języku LATEX

Informacje dla osób piszących prace dyplomowe w języku LATEX

Prace napisane w języku LATEX i wygenerowane w formacie .pdf nie odczytują się prawidłowo w systemie Plagiat.pl. Proponujemy wykonać konwersję dokumentu na format .doc. Przykładowy program znajduje się na stronie: 

http://www.files-conversion.com/document/latex.

 

Instrukcja kopiowania z latexa

 

Należy dodać poniższe pakiety do preambuły dokumentu, aby można było kopiować z plików tworzonych za pomocą latexa:

\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern,cmap}

Następnie warto usunąć łamanie słów na sylaby na końcu linii. Można to zrobić dodając do preambuły dokumentu:

\usepackage[none]{hyphenat}

Ostatnim pomocnym krokiem jest usunięcie numerów stron z pracy, żeby nie pojawiały się przy kopiowaniu:

\pagenumbering{gobble}- na początku dokumentu

Najlepiej utworzyć dwa dokumenty, ponieważ powyższe polecenia mogą wpłynąć na formatowanie dokumentu.