Ważność legitymacji studenckich - Legitymacje są ważne do 30 września 2021

Ważność legitymacji studenckich - Legitymacje są ważne do 30 września 2021

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Zgodnie z w/w regulacjami legitymacje są ważne co najmniej do 31 maja 2021 r.

O możliwości i zasadach przedłużania ważności będziecie Państwo poinformowani mailowo.