fbpx
BIP

BIP

 

Regulamin opłat w PJATK:

Regulamin opłat w PJATK od roku akademickiego 2022/23 (z dnia 5 kwietnia)

Order of the Chancellor | Tuition Fees – EN

Regulamin opłat do studiów podyplomowych w PJATK (z dnia 13 cerwca)

Zniżki na I semestr dla obywateli Ukrainy 2022 (z dnia 27 czerwca)


Statut uczelni:

Statut Uczelni — obowiązujący od 24 września 2020

 

Strategie:

 

Regulaminy:

Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

Regulamin studiów doktoranckich

Regulamin zarzadzania prawami autorskimi BIP

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej BIP

Regulamin przeprowadzania nostryfikacji dyplomów potwierdzających stopień naukowy

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów od 2019 

Regulamin Szkoły Doktorskiej ICT&DESIGN

Regulamin postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora po 30 września 2019 r.

Regulamin postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego po 30 września 2019 roku

Regulamin studiów podyplomowych - 01 października 2019

Regulamin potwierdzenia efektów uczenia się - 16 grudnia 2020

 

Zasady rekrutacji na studia r.a. 2020–2021

Zasady rekrutacji na studia r.a. 2021–2022

Zasady rekrutacji na studia r.a. 2022–2023

Zasady rekrutacji na studia r.a. 2023–2024

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej ICT&DESIGN

 

Program studiów podyplomowych 2019/2020

 

Zarządzenia:

Zarządzenie Rektora dot. wysokości czesnego na rok 2020/2021

Zarządzenie Kanclerza dot. wysokości opłat czesnego i opłat dodatkowych w roku 2021/2022

Zarządzenie Dziekana z dnia 26 stycznia 2022r. dot.: deklaracji zajęć na semest letni, roku akademickiego 2021/2022

 

PROGRAM:

Informatyka

Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

 

Sztuka Nowych Mediów

Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

 

Architektura Wnętrz

 

Zarządzanie Informacją 

 

Kultura Japonii

 

OPŁATY:

 

Informatyka

 

Sztuka Nowych Mediów

 

Zarządzanie Informacją

 

Kultura Japonii