fbpx
BIP

BIP

 

Regulamin opłat w PJATK:

Regulamin opłat w PJATK od roku akademickiego 2022/23 (z dnia 5 kwietnia)

Order of the Chancellor | Tuition Fees – EN

Regulamin opłat do studiów podyplomowych w PJATK (z dnia 13 cerwca)

Zniżki na I semestr dla obywateli Ukrainy 2022 (z dnia 27 czerwca)


Statut uczelni:

Statut Uczelni — obowiązujący od 24 września 2020

 

Strategie:

 

Regulaminy:

Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022

Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

Regulamin studiów doktoranckich

Regulamin zarzadzania prawami autorskimi BIP

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej BIP

Regulamin przeprowadzania nostryfikacji dyplomów potwierdzających stopień naukowy

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów od 2019 

Regulamin Szkoły Doktorskiej ICT&DESIGN

Regulamin postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora po 30 września 2019 r.

Regulamin postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego po 30 września 2019 roku

Regulamin studiów podyplomowych - 01 października 2019

Regulamin potwierdzenia efektów uczenia się - 16 grudnia 2020

 

Zasady rekrutacji na studia r.a. 2020-2021

Zasady rekrutacji na studia r.a. 2021-2022

Zasady rekrutacji na studia r.a. 2022-2023

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej ICT&DESIGN

 

Program studiów podyplomowych 2019/2020

 

Zarządzenia:

Zarządzenie Rektora dot. wysokości czesnego na rok 2020/2021

Zarządzenie Kanclerza dot. wysokości opłat czesnego i opłat dodatkowych w roku 2021/2022

Zarządzenie Dziekana z dnia 26 stycznia 2022r. dot.: deklaracji zajęć na semest letni, roku akademickiego 2021/2022

 

PROGRAM:

Informatyka

Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

 

Sztuka Nowych Mediów

Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia

 

Architektura Wnętrz

 

Zarządzanie Informacją 

 

Kultura Japonii

 

OPŁATY:

 

Informatyka

 

Sztuka Nowych Mediów

 

Zarządzanie Informacją

 

Kultura Japonii