fbpx
Otwarte repozytoria badawcze

Otwarte repozytoria badawcze

Repozytoria materiałów dydaktycznych

 • Studia internetowe PJATK z informatyki w ramach projektu EFS - Repozytorium materiałów elektronicznych.
 • Open AGH - Zbiór materiałów edukacyjnych złożony z modułów i kolekcji tj. grup modułów ułożonych w kursy, książki.
 • PWI - Polska Wszechnica Informatyczna - portal wiedzy informatycznej dla studentów, wykładowców oraz absolwentów wydziałów informatyki polskich uczelni wyższych.
 • University Berkeley - Zbiór nagranych wykładów.
 • MIT Open CourseWare - Zbiór wykładów w różnej postaci, mniej lub bardziej pełnych.
 • Merlot - Repozytorium materiałów dydaktycznych recenzowanych (portal związany z O'Reilly).
 • Slideshare - Zbiór prezentacji PowerPoint, Word i Adobe PDF.
 • Academic Earth - Zbiór wykładów w postaci video z różnych uniwersytetów.
 • OpenLearn - Materiały do kursów brytyjskiego Open University.
 • PHET - Zbiór interaktywnych symulacji.
 • WikiEducator Project
 • Connexions - Zbiór materiałów edukacyjnych złożony z modułów i kolekcji tj. grup modułów ułożonych w kursy, książki, raporty.
 • OER Commons - Otwarte zasoby elektroniczne.
 • Google Scholar - Wyszukiwarka materiałów edukacyjnych.
 • Flatworld knowledge - Zbiór książek dostępnych online.
 • Wikibooks - Zbiór książek dostępnych online.
 • Google książki - Wyszukiwarka książek

Inne otwarte e-zasoby

 • POLONA - Cyfrowe repozytorium Biblioteki Narodowej. Najnowsza technologia umożliwia czytelnikom wnikliwie przestudiowanie każdego dokumentu, wydrukowanie skanu w dobrej rozdzielczości, a nawet stworzenie własnej kolekcji najciekawszych obiektów. Warto podkreślić, że większość obiektów umieszczonych w Polonie znajduje się w Domenie Publicznej, co pozwala użytkownikom na ich kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie bez ograniczeń.
 • FINA - Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA), państwowa instytucja kultury, która powstała w wyniku połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Do jej zadań należy między innymi gromadzenie, katalogowanie i restaurowanie dziedzictwa audiowizualnego, a także produkcja, rejestracja i uposzechnianie polskiej kultury audiowizualnej
 • Europeana Collections - Współpracuje z tysiącem europejskich archiwów, bibliotek i muzeów, aby udostępniać dziedzictwo kulturowe dla nauki i zabawy. Zapewnia dostęp do ponad 50 milionów pozycji cyfrowych – książek, muzyki, dzieł sztuki i innych.
 • Open Culture - Bezpłatne media kulturalne i edukacyjne: kursy online, książki audio, lekcje języka i książki elektroniczne i filmy.
 • e-PNP - e-Publikacje Nauki Polskiej to zbiór publikacji naukowych z różnych dziedzin, wydawanych przez polskie uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz muzea. W bazie dostęne są również publikacje Wydawnictwa PJATK współfinansowane ze śródków UE.
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals - Największe repozytorium czasopism w otwartym dostępie.
 • Repozytorium Centrum Otwartej NaukiRepozytorium Centrum Otwartej Nauki jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie.
 • arXiv - Archiwum ponad 1,5 miliona e-printów z zakresu fizyki, matematyki, informatyki, statystyki, ekonomii.

Darmowe bazy

 • BASE: Bielefeld Academic Search Engine - Wielodziedzinowa wyszukiwarka akademicka prowadzona przez Bielefeld University Library. Dociera do wyselekcjonowanych źródeł pomijanych przez wyszukiwarki komercyjne.
 • CORE - agregator repozytoriów i czasopism w wolnym dostępie. Umożliwia wyszukiwanie tekstowe, filtrowanie otrzymanych wyników według różnych kryteriów oraz poleca użytkownikowi dodatkową literaturę z interesującej go dziedziny.
 • Microsof Academic Search - wyszukiwarka naukowa firmy Microsoft. Zapewnia dostęp do informacji o naukowcach, do stron uczelni, wyszukuje prace naukowe, artykuły, strony czasopism, materiały konferencyjne, także w języku polskim.
 • OAIster - Wyszukiwarka połączonych bibliotek, przeszukująca zasoby cyfrowe dostępne na zasadzie "open access". Obecnie obejmuje ponad 30 mln. rekordów od 1500 instytucji członkowskich (m. in. repozytoriów akademickich). Wyszukuje zdygitalizowane książki, rękopisy, prace magisterskie i doktorskie, dane statystyczne, materiały multimedialne.
 • OpenAIRE - ogólnoeuropejskie metarepozytorium, które umożliwia dostęp do zasobów Open Access. Platforma wykracza poza tradycyjny agregator publikacji naukowych. Projekt ma także na celu wspomaganie naukowców w umieszczaniu wyników badań w instytucjonalnych bądź dziedzinowych repozytoriach, budowanie infrastruktury dla sieci repozytoriów, badanie usług zarządzania danymi naukowymi wspólnie ze społecznościami naukowców z wybranych dyscyplin. Infrastruktura OpenAIRE pomaga badaczom i koordynatorom projektów naukowych poprzez przewodniki, szkolenia i indywidualne porady.
 • Paperity - Pierwszy wielodziedzinowy agregator czasopism i artykułów naukowych publikowanych w otwartym dostępie. Indeksuje pokaźny i ciągle rosnący procent nowych artykułów typu "gold" oraz uwzględnia publikacje wielu wiodących wydawców naukowych.
 • Persée - Kolekcja francuskich i francuskojęzycznych czasopism, a także innych humanistycznych wydawnictw naukowych ogłoszonych od XIX w. do czasów współczesnych. Umożliwia dostęp do, z reguły pełnych tekstów, publikacji z zakresu antropologii, archeologii, ekonomi, filozofii, geografii, historii, językoznawstwa, komunikacji społecznej, literaturoznawstwa, nauk politycznych, pedagogiki, prawa, psychologii, socjologii i sztuki.
 • Project Gutenberg - Wielojęzykowy zbiór książek elektronicznych, które można pobierać i bezpłatnie rozpowszechniać dla celów niekomercyjnych.
 • TechXtra - Bezpłatny serwis zainicjowany przez Heriot Watt University. Przeszukuje bazy i serwisy z zakresu informatyki, inżynierii, matematyki. Sięga do tych miejsc w sieci, gdzie nie dociera Google i Google Scholar.
 • IMSLP Petrucci Music Library - Baza zawiera druki muzyczne, nagrania utworów i informacje o kompozytorach z całego świata. Większość materiałów dostępna jest w trybie Open Access.