fbpx
Publikacje naukowe - 2012

Publikacje naukowe - 2012

 1. Alshits V. I.: Acoustic Waves. InTech, 2012
 2. Alshits V. I.: Change in the microhardness of nonmagnetic crystals after their exposure to the Earth’s magnetic field and AC pump field in the EPR scheme. PHYSICS OF THE SOLID STATE 54 No 2, 2012, pp. 305-312
 3. Alshits V. I.: Electric сomponents of acoustic waves in the vicinity of nonpiezoactive directions. Acoustic Waves, 2012
 4. Banachowski L.: Budowa nowoczesnej platformy e-learningowej. Wydawnictwo PJATK, 2012
 5. Bolc L.: Computer Vision and Graphics. Springer-Verlag, 2012
 6. Bolc L.: Information Technologies in Biomedicine. Springer-Verlag, 2012
 7. Bolc L.: Social Informatics. Springer-Verlag, 2012
 8. Borkowski J., Kopański D., Smyk A., Tudruj M.: Global Asynchronous Parallel Program Control for Multicore Processors. Applied Parallel and Scientific Computing, 2012
 9. Brocki Ł., Koržinek D., Marasek K.: Connectionist Language Model for Polish. Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform, 2012
 10. Brocki, Ł., Marasek, K., Koržinek, D.: Connectionist Language Model for Polish, In: Robert Bembenik, Lukasz Skonieczny, Henryk Rybiński, Marek Niezgodka (Editors):Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform Studies in Computational Intelligence Volume 390, 2012, pp. 243-250, Springer, ISBN: 978-3-642-24808-5 (Print) 978-3-642-24809-2 (Online) 5p.
 11. Kosiński W.: Brief Notes. On consequences of the principle of stationary action for dissipative bodies. ARCHIVES OF MECHANICS, vol 64 issue 1, 2012, pp. 95-106
 12. Kowalski M., ŚlęzakD., Stencel K., Pardel P., Grzegorowski M., Kijowski, M.: RDBMS Model for Scientific Articles Analytics. W: Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform, Bembenik, R.; Skonieczny, L.; Rybiński, H.; Niezgodka, M. (Eds.), Studies in Computational Intelligence, Vol. 390, Springer 2012, ISBN 978-3-642-24808-5, 2012 5p.
 13. Laskowski, E., Tudruj, M., De Falco, I., Scafuri, U., Tarantino, E.: Distributed Java Programs Initial Mapping Based on Extremal Optimization , LNCS Springer Verlag, Vol. 7133, 2012, pp. 75-85., 5 p.
 14. Mykowiecka A.: Security and Intelligent Information Systems. Springer-Verlag, 2012
 15. Nguyen S. N.: Machine learning for Travel Speed Prediction. FUNDAMENTA INFORMATICAE, 2012, pp. 1-14
 16. Smyk A., Tudruj M., Streaming Model Computation of the FDTD Problem, LNCS Springer Verlag, Vol. 7133, 2012, pp. 184-192, p .5
 17. Smyk A., Tudruj M.: A Parallel Genetic Algorithm Based on Global Program State Monitoring. - Applied Parallel and Scientific Computing, 2012
 18. Stence K.l: Trójkąty, Gra w kółko. W: Krzysztof Diks, Tomasz Idziaszek, Jakub Łącki, Jakub Radoszewski (red.), W poszukiwaniu wyzwań. Wybór zadań z konkursów programistycznych. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, 2012, str. 348-363. 4p.
 19. Stencel K., Ślęzak D.: RDBMS Model for Scientific Articles Analytics. Intelligent Tools for Building a Scientific Information Platform, 2012
 20. Stencel K.: Conference on Computer Systems and Technologies. ACM, 2012
 21. Stencel K.: Obiektowe i półstrukturalne bazy danych. Wydawnictwo PJATK, 2012
 22. Stencel K.: W poszukiwaniu wyzwań. Wybór zadań z konkursów programistycznych. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, 2012
 23. Stencel, K.. Homo informaticus colligens, czyli człowiek zbierający dane. W: Maciej M. Sysło (red.), Homo informaticus, czyli człowiek w zinformatyzowanym świecie, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, 2012, str. 117-145.5p.
 24. Tudruj M.: Scheduling Architecture–Supported Regions in Parallel Programs. Applied Parallel and Scientific Computing, 2012