fbpx
Publikacje naukowe - 2011

Publikacje naukowe - 2011

 

 1. Banachowski L., Nowacki P.: Budowa repozytorium materiałów dydaktycznych dla potrzeb studiów ciągłych w uczelni. Technologie i narzędzia e-learningu, 2011
 2. Banachowski L.: Rola uczelni oraz metod i technik e-edukacji w uczeniu się przez całe życie. Wydawnictwo PJATK, 2011
 3. Barteczko K.: DSL dla zdalnego nauczania. Rozwój implementacji. Technologie i narzędzia e-learningu, 2011
 4. Bolc L.: Social Informatics. Springer-Verlag, 2011
 5. Dąbrowski W.: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2010 roku. 2011
 6. Dąbrowski W.: Zastosowanie baz danych w sterowaniu ruchem ulicznym. Logistyka 3/2011, 2011
 7. Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2010 roku. Wydawnictwo Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2011
 8. Habela P.: ; Executable Modeling for Database Applications and Beyond. Wydawnictwo PJATK, 2011
 9. Kosiński W.: A Highway Traffic Modelling by Means of Cellular Automaton, Transaction on Transport Systems Telematics &Safety, 2011
 10. Kosiński W.: Evolution algorithms in fuzzy data problems. Evolution Algorithms, 2011
 11. Kosiński W.: Evolution Algorithms. InTech, 2011
 12. Marasek K., Sikorski M.: Usability in Poland. Global Usability, 2011
 13. Michalewicz Z.: Advanced planning in vertically integrated supply chains. Intelligent Decision Systems in Large-Scale Distributed Environments, 2011
 14. Michalewicz Z.: An Integrated Evolutionary Approach to Time-Varying Constraints in Real-World Problems. Variants of Evolutionary Algorithms for Real-World Applications, 2011
 15. Michalewicz Z.: Encyclopedia of Operations Research & Management Science. Springer, 2011
 16. Michalewicz Z.: Engineering Education – An Australian Perspective. Multi-Science Publishing, 2011
 17. Michalewicz Z.: Engineering Education – An Australian Perspective. Intelligent Decision Systems in Large-Scale Distributed Environments, 2011
 18. Michalewicz Z.: Evolutionary Algorithm – An Introduction. Variants of Evolutionary Algorithms for Real-World Applications, 2011
 19. Michalewicz Z.: Evolutionary Algorithms. Encyclopedia of Operations Research & Management Science, 2011
 20. Michalewicz Z.: Evolutionary Optimization. Variants of Evolutionary Algorithms for Real-World Applications, 2011
 21. Michalewicz Z.: Intelligent Decision Systems in Large-Scale Distributed Environments. Springer, 2011
 22. Michalewicz Z.: Puzzle-Based Learning: The first three years. Engineering Education – An Australian Perspective, 2011
 23. Michalewicz Z.: Variants of Evolutionary Algorithms for Real-World Applications. Springer, 2011
 24. Michalewicz Z.: Variants of Evolutionary Algorithms for Real-World Application. Springer, 2011
 25. Michalewicz Z.: Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science. Wiley, 2011
 26. Michalewicz, Z.: Adaptation in Dynamic Environments: A Case Study in Mission Planning. IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION, 2011
 27. Ośmiałowski P.: Planning and Navigation for Mobile Autonomous Robots. Spatial reasoning in Player/Stage System. Wydawnictwo PJATK, 2011
 28. Polkowski L., Artiemjew P.: Granular computing in the frame of rough mereology. A case study: Classification of data into decision categories by means of granular reflections of data. JOURNAL OF INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS 26 (6), 2011, pp. 555-571
 29. Polkowski L.: Approximate Reasoning with Parts. An Introduction to Rough Mereology. Springer, 2011
 30. Polkowski L.: Reasoning by parts. An outline of rough mereology. Lech Polkowski, 2011
 31. Projektowanie, analiza i implementacja systemów czasu rzeczywistego. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011
 32. Rembelski P.: Matematyka dla społeczeństwa; Markowowski model dyskretnego algorytmu mrówkowego. Matematyka Stosowana 13 (54), 2011
 33. Smyk A., Tudruj M.: Electromagnetic Waves Propagation in Complex Matters. InTech, 2011
 34. Smyk A., Tudruj M.: Optimization of FDTD Computations Based On Program Macro Data Flow Graph Transformations . Electromagnetic Waves Propagation in Complex Matters, 2011
 35. Sydow M.: Entity Summarisation with Limited Edge Budget on Undirected and Directed Knowledge Graphs. Investigationes Linguisticae Vol. 21, 2011, pp. 76-89
 36. Tudruj M.: Multi-CMP system with data communication on the fly. Journal of Supercomputing. JOURNAL OF SUPERCOMPUTING vol. 57, 2011, pp. 51-64
 37. Wieczorkowska A.: ; Journal of Intelligent Information Systems Application of analysis of variance and post hoc comparisons to studying the discriminative power of sound parameters in distinguishing between musical instrument. JOURNAL OF INTELLIGENT INFORMATION SYSTEMS vol. 37, 2011, pp. 293-314
 38. Wieczorkowska A.: Analysis of Recognition of a Musical Instrument in Sound Mixes Using Support Vector Machines. FUNDAMENTA INFORMATICAE vol. 107, pp. 85-104