fbpx
Publikacje naukowe - 2009

Publikacje naukowe - 2009

 1. Alshits V.I., Darinskaya E.V., Mozov V.A., Kats V.M., Lukin A.A.: ESR in earth’s magnetic field as a cause of dislocation motion in NaCI crystals, JETP Letters, 2010, vol. 91, no. 2, pp. 91-95
 2. Alshits V.I., Lyubimov V.N., Radowicz A.: Localized acoustic waves at twist boundaries in transversely isotropic media, Archive of Applied Mechanics 2009, vol. 79, no. 6, pp. 631-638
 3. Alshits V.I., Nowacki J.P., Radowicz A.: 1D Electro-elastic fields in piezoelectrics excited by intrinsic strains, Crystallography Reports, 2009, vol. 54, no. 6, pp. 950-953
 4. Alshits V.I., Nowacki J.P., Radowicz A.: Interaction between non-parallel dislocations in piezoelectrics, International Journal of Engineering Science, 2009, vol. 47, no. 9, pp. 894-901
 5. Avery P., Michalewicz Z.: Adapting to human gamers using coevolution, in: Advances in machine learning II , Book Series Studies in Computational Intelligence , Springer, 2009 SpringerLink DateFriday, November 27, 2009
 6. Banachowski L. (red. nauk. ): Postępy e-edukacji, ISBN 978-83-89244-82-6, 414 stron
 7. Barteczko K.: Programowanie obiektowe w języku Java, monografia – książka elektroniczna, Wydawnictwo PJATK 2009
 8. Barteczko K.: Wsparcie nauczania na odległość: DSL, mashup i transformacja GUI, referat na IX Konferencję Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka, organizowaną przez PJATK, czerwiec 2009
 9. Bernacki A.M.: Kapitał intelektualny i zarządzanie wiedzą. W: Komputerowe systemy zarządzania. Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia prof. zw. dr hab. Jerzego Kisielnickiego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009
 10. Bleja M., Kowalski T., Adamus R., Subieta K.: Optimization of object-oriented queries involving weakly dependent subqueries, Proceedings of the Second International Conference on Object Databases, ICOODB 2009, Zurich 1-3 July, 2009, pp. 77-94, ISBN 978-3-909386-95-6
 11. Bleja M., Stencel K, Subieta K.: Optimization of object-oriented queries addressing large and small collections. W: Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology (Volume 4, 2009), pp.643-650, ISBN 978-83-60810-22-4, ISSN 1896-7094, October 12-14, 2009, Mrągowo, Poland
 12. Bolc L. (Ed.), Barteczko K.: Programowanie obiektowe w Javie, Wyd. PJATK, 2009
 13. Bolc L. (Ed.), Bocewicz G., Bach-Dąbrowska I., Banaszak Z.: Deklaratywne projektowanie systemów komputerowego wspomagania planowania przedsięwzięć, Wydawnictwo EXIT, str. 302
 14. Bolc L. (Ed.), Cytowski J., Gielecki J., Gola A.: Cyfrowe przetwarzanie obrazów medycznych. Algorytmy. Technologie. Zastosowania, Wydawnictwo EXIT, str. 246
 15. Bolc L. (Ed.), Iwanowski M.: Metody morfologiczne w przetwarzaniu obrazów cyfrowych, Wydawnictwo EXIT, str. 272
 16. Bolc L. (Ed.), Koprowski P.: 0 x 80 zadań z C i C++, Wydawnictwo EXIT, str. 402
 17. Bolc L. (Ed.), Kościelny Cz., Kurkowski M., Srebrny M.: Kryptografia. Teoretyczne podstawy i praktyczne zastosowania, Wyd. PJATK, 2009
 18. Bolc L. (Ed.), Nowicki R.: Rozmyte systemy decyzyjne w zadaniach z ograniczoną wiedzą, Wydawnictwo EXIT, str. 242
 19. Bolc L. (Ed.), Stencel K., Habela P.: WWW. Narzędzie, metody, standardy, Wyd. PJATK, 2009
 20. Bolc L. (Ed.), Wyrzykowski R.: Klastry komputerów PC i architektury wielordzeniowe: budowa i wykorzystanie, Wydawnictwo EXIT, str. 408
 21. Bolc L. (Ed.), Cpałka K.: Zagadnienie interpretowalności wiedzy i dokładności działania systemów rozmytych, Wydawnictwo EXIT, str. 226
 22. Bolc L. (Ed.): Banachowski L., Chądzyńska A., Matejewski K.: Relacyjne bazy danych. Wykłady i ćwiczenia [Wyd.II], Wyd. PJATK, 2009
 23. Borkowski J., Tudruj M.: Designing execution control in programs with global application states monitoring, Lecture Notes in Computer Science, Springer, LNCS Vol. 6067, 2010
 24. Borkowski J.: Performance debugging of parallel compression on multicore machines, w druku w Lecture Notes in Computer Science, Springer, LNCS Vol. 6067, 2010
 25. Borzymek P., Sydow M., Wierzbicki A.: Enriching trust prediction model in social network with user rating similarity [bibtex] Proc. of Computational Aspects of Social Networks (CASoN 2009) pp. 40-47, ISBN 978-0-7695-3740-5, IEEE Computer Society, 2009
 26. Buckley M., Ghandar A. Michalewicz Z., Zurbruegg, R.: Evaluation of intelligent quantitative hedge fund management, Proceedings of the IEEE Congress on Evolutionary Computation, Throndheim, Norway, May 18 – 21, 2009. Pages: 2135-2142, 2009, ISBN:978-1-4244-2958-5
 27. Buckley M., Michalewicz Z., Zurbruegg R.: An application of genetic programming to forecasting foreign exchange rates, Chiong R. (Editor), Nature-Inspired Informatics for Intelligent Applications and Knowledge Discovery: Implications in Business, Science, and Engineering, IGI Global, Hershey, PA, 2009. ISBN-13: 9781605667065
 28. Budzyńska K., Kacprzak M., Rembelski P.: Logic for reasoning about components of persuasive actions. [In:] Rauch J. et al. (Eds.) Proc. of ISMIS'09 (18th International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems), LNAI 5722 (2009): 201–210, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
 29. Budzyńska K., Kacprzak M., Rembelski P.: Perseus. Software for analyzing persuasion process. Fundamenta Informaticae. 93(1-3): 65-79 (2009), IOS Press, Amsterdam Berlin Oxford Tokyo Washington, DC.
 30. Budzyńska K., Kacprzak M., Rembelski P.: Update of probabilistic beliefs: implementation and parametric verification. Proc. of Concurrency, Specification and Programming. Vol. 1 (2009): 84-95
 31. Burzańska M., Stencel K, Wiśniewski P.: Pushing predicates into recursive SQL common table expressions. W: Grundspenkis J., Morzy T., Vossen G. (Eds.): Advances in Databases and Information Systems, 13th East European Conference, ADBIS 2009, Riga, Latvia, September 7-10, 2009. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 5739 Springer 2009, ISBN 978-3-642-03972-0, pp. 194-205
 32. Burzyński M., Kosiński W. , Schulz T., Zając P.: Two-lane traffic analysis by means of cellular automata solution within a highway model , In: Telematyka,Logistyka i Bezpieczeństwo Transportu, Telematics, Logistics and Transport Safety, październik 2009, Materiały konferencyjne, Wydawnictwo Katedry Systemów Informatycznych Transportu, Katowice 2009, pp. 67- 74, CD ROM, ISBN: 83-923434-2-5
 33. Burzyński M., Kosiński W., Schulz T., Zając P.: A highway traffic modelling by means of cellular automaton, Chapter in Transaction on Transport Systems Telematics &Safety, Piecha P., Węgrzyn T. (Eds.), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009, pp.11-18
 34. Chlebuś M., Kamiński W., Kotowski R.: Collective prisoner’s dilemma model of artificial society, w: Computational Collective Intelligence, Lecture Notes in Artificial Intelligence 5796, pp. 584-595
 35. Cieciora M.: Wyzwania dotyczące budowania systemu zapewnienia jakości polskiego szkolnictwa Wyższego w 20 lat po transformacji ustrojowej, Głos w dyskusji, Zarządzanie Jakością 3-4/2009 (17-18), str.40-46
 36. Cieciora M.: Zajęcia za studentami, w: Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych, Komorowska H. (red.), Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2009, ISBN 978-83-60814-39-0, str.269-278
 37. Datta A., Di Wu, Liu Xin, Wierzbicki A.: Maintaining redundancy in peer-to-peer storage systems, Handbook of Research on P2P and Grid Systems for Service-Oriented Computing: Models, Methodologies and Applications, IGI Global,2009, ISBN-13: 978-1615206865
 38. Dąbrowski M., Drabik M., Habela P., Subieta K.: Object-oriented declarative workflow management system, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa, 2009, pp. 1-176, ISBN 978-83-922508-3-8
 39. Dąbrowski W., Markowski K., Stasiak A.: Trudny student w zdalnej edukacji [W:] Postępy e-edukacji, PJATK, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-89244-82-6
 40. De Falco, Laskowski E., Olejnik R., Scafuri U., Tarantino E., Tudruj M.: Initial deployment of distributed java programs in clusters of JVMs through extremal optimization approach, "Cracow Grid Workshop '09", 12-15 October 2009, Kraków, Poland.
 41. Dutot P.-F., Rządca K., Saule E., TrystramD.: Multi-objective scheduling. In: Robert Y., Vivien F. (eds.), Introduction to Scheduling, Computational Science. Chapman & Hall/CRC, 2009
 42. Elbassuoni S., Ramanath M., Schenkel R., Sydow M., Weikum G.: Language-model-based Ranking for Queries on RDF-Graphs, Proc. of CIKM 2009 (The 18th ACM Conf. on Information and Knowledge Manag.), pp. 977-986, ISBN 978-1-60558-512-3, ACM, 2009 [bibtex]
 43. Falkner N, Sooriamurthi R., Michalewicz Z.: Puzzle-based learning for engineering and computer science, IEEE Computer, 2010.
 44. Falkner N, Sooriamurthi R., Michalewicz Z: Puzzle-based learning: the first experiences, Proceedings of the Twentieth Annual Conference of the Australasian Association for Engineering Education (AaeE’2009), Adelaide, Australia, December 6 – 9, 2009
 45. Ghandar A., Michalewicz Z., Schmidt M., To T.-D., Zurbruegg R.: Computational intelligence for evolving trading rules, IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Vol. 13, No. 1, February 2009, pp. 71 – 86
 46. Ghandar A., Michalewicz Z., Zurbruegg R.: Intelligent decision support: a fuzzy stock ranking system, Marciniak M., Mykowiecka A. (Eds.), Aspects of Natural language Processing, Lecture Notes in Computer Science 5070, Springer, 2009
 47. Ghandar A., Michalewicz Z., Zurbruegg R.: Learning multi-criteria fuzzy rule based decision models for hedge fund management, Proceedings of the 8th Metaheuristic International Conference (MIC’09), Hamburg, Germany, July 13 – 16, 2009
 48. Ghandar A., Michalewicz Z., Zurbruegg R.: Risk analysis in complex systems: intelligent systems in finance, Journal of Intelligent Systems in Accounting and Finance Management, Vol. 16, No. 1, January 2009, pp. 127 – 146
 49. Golenia B., Kosiński W., Weigl M.: An evolutionary method for designing decision support system, Recent Advances in Intelligent Information System, Kłopotek M.A., Przepiórkowski A., Wierzchoń S.T., Trojanowski K. (Eds.) Academic Publ. House EXIT, Warsaw 2009, pp.275-288
 50. Ibrahimov M., Mohais A., Michalewicz Z.: Global optimization in supply chain operations, Chiong R.(Ed.), Nature-Inspired Informatics for Intelligent Applications and Knowledge Discovery: Implications in Business, Science, and Engineering, IGI Global, Hershey, PA, 2009. ISBN-13: 9781605667065
 51. Jarkiewicz J., Kocielnik R., Marasek K.: Anthropometric facial emotion recognition, 13th International Conference on Human-Computer Interaction 2009, San Diego, Springer LNCS 5611, 2009
 52. Jiang W., Wieczorkowska A., Raś Z.W.: Music instrument estimation in polyphonic sound based on short-term spectrum match, in: Hassanien A.-E., Abraham A., Herrera F. (Eds.): Foundations of Computational Intelligence Volume 2. Approximate Reasoning. Studies in Computational Intelligence Vol. 202, pp. 259-273, Springer Berlin Heidelberg 2009
 53. Kacprzyk J., Zadrożny S., Raś Z.W.: Action Rules In Consensus Reaching Process Support, Ninth International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, Pisa, Italy November 30-December 02, ISBN: 978-0-7695-3872-3
 54. Kaszuba T., Wierzbicki A. and Nielek R., ProtoTrust: an environment for improved trust management in Internet auctions, Grundspenkis J., Morzy T., Vossen G. (Eds.): Advances in Databases and Information Systems, 13th East European Conference, ADBIS 2009, Riga, Latvia, September 7-10, 2009. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 5739, Springer 2009, ISBN 978-3-642-03972-0
 55. Kaszuba T., Wierzbicki A., Hupa A.: Comment classification for Internet auction platforms, Grundspenkis J., Morzy T., Vossen G. (Eds.): Advances in Databases and Information Systems, 13th East European Conference, ADBIS 2009, Riga, Latvia, September 7-10, 2009.Proceedings Lecture Notes in Computer Science 5739 Springer 2009, ISBN 978-3-642-03972-0
 56. Kolbusz R.J., Kotowski R., Kasianiuk K.: Meta-game HOLOS asa multi-agent decision –making laboratory, w: Lecture Notes in Artificial Intelligence 5796, Computational Collective Intelligence, Springer Verlag 2009, 229-239
 57. Kosiński W., Piasecki W., and Wilczyńska-Sztyma D.: On fuzzy rules and defuzzification functionals for ordered fuzzy numbers, Proc. of AI-Meth'2009 Conference, November, 2009, Burczyński T., Cholewa W., Moczulski W., (eds.) AI-METH Series, pp.161-178, Gliwice 2009
 58. Kosiński W. , Mikołajewski D.: Genetic algorithms for network optimization, in Proc. 2009 International Conference on Computational Aspects of Social Networks. CASoN 2009. 24-27 June 2009, Fontainbleau, France, IEEE Computer Society Press, 2009, Los Alamitos, California, pp. 171-176, ISBN 978-0-7695-3740-5 doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/CASoN.2009.2
 59. Kosiński W., Prokopowicz P., Kacprzak D.: Fuzziness - representation of dynamic changes by ordered fuzzy numbers, in Views of Fuzzy Sets and Systems from Different Perspectives, Seising R. (Ed.): Studies in Fuzziness and Soft Computing Vol. 243, Springer, Berlin, Heidelberg, 2009, pp. 485-508
 60. Kosiński W., Kotowski S.: Asympotic and pointwise stability of evolutionary algorithms, In: Numerical Analysis and Applied Mathematics, Intern. Conf., Rethymno, Crete Greece, 18-22 Sept. 2009*, Simos T.E., Psihoyios G., Tsitouras C. (Eds.), vol. 2, American Institute of Physics, Melville, New York 2009, pp.1117-1120
 61. Kosiński W., Tuan Trung Nguyen: AI techniques in automated courseware authoring - a technical report, IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka", Virtual University 2009, PJATK, Warszawa, 17-19 czerwca 2009
 62. Kosiński W.: Fractional derivatives with fuzzy exponent, Chapter 18 in New Trends in Nanotechnology and Fractional Calculus Applications, Baleanu D. et al. (eds.), DOI 10.1007/978-90-481-3293-5 18, Springer Science+Business Media B.V. 2009, pp.217-227
 63. Kotowski S., Kosiński W., Michalewicz Z., Synak P. and Brocki L.: On stability and classification tools for genetic algorithms, Fundamenta Informatice, Vol. 96, No. 4, 2009, pp 477-491
 64. Kowalczuk P., Dąbrowski W., Markowski K.: Zastosowania korelacji krzyżowej w metodzie sferycznej mapy właściwości do optymalizacji czasu identyfikacji obiektów 3D, Systemy czasu rzeczywistego: Postępy badań i zastosowania, Zieliński Z. (red.), WKŁ, Warszawa 2009
 65. Kursa M., Rudnicki W., Wieczorkowska A., Kubera E., Kubik-Komar A.: Musical Instruments in random forest, in: Rauch J., Raś Z.W., Berka P., Elomaa T. (Eds.): Foundations of Intelligent Systems, 18th International Symposium, ISMIS 2009, Prague, Czech Republic, September 14-17, 2009, Proceedings. LNAI 5722, pp. 281–290, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009
 66. Laskowski E., Maśko Ł, Tudruj M.: Multi-CMP module system based on a look-ahead configured global network, Lecture Notes in Computer Science, Springer, LNCS 6067, 2010
 67. Laskowski E., Maśko Ł., Tudruj M., Thor M.: Program execution control in a multi CMP module system with a look-ahead configured global network, Proceedings of ISPDC 2009, July 2009, Lisbon, IEEE Computer Society Press, 193-204.
 68. Lehnen P., Hahn S., Ney H., Mykowiecka A.: Large scale Polish SLU, 10th Annual Conference of the International Speech Communication Association INTERSPEECH 2009, Brighton, 2009, pp. 2723-2726, ISSN 1990-9772
 69. Liu Xin, Datta A., Rządca K., Lim Ee-Peng: Stereotrust: a group based personalized trust model. In CIKM 2009, The 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, Proceedings, pages 7-16. ACM Press, 2009
 70. Lothe J., Alshits V.I.: Surface waves, limiting waves and exceptional waves: David Barnett’s role in the development of the theory. Mathematics & Mechanics of Solids 2009, 14, #1, 16-37
 71. Morzy M., Wierzbicki A., Papadopoulos A.: Conference Information: Conference on Data Processing Technologies, SEP 24-26, 2007 Poznan, POLAND, Source: CONTROL AND CYBERNETICS Volume: 38 Issue: 1 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 87-106 Published: 2009
 72. Marasek K., Brocki Ł., Koržinek D., Szklanny K.,Gubrynowicz R.: User-centered design for a voice portal, Aspects of Natural Language Processing, LNCS 5070, Springer, 2009, p. 273-293
 73. Marasek K., Walczak J.P., Traczyk T., Płoszajski G., Kaźmierski A.: Koncepcja Elektronicznego Archiwum Wieczystego, Bazy Danych: Aplikacje i Systemy 2009, Studia Informatica, Vol. 30 Nr 2B, 275-309, 2009
 74. Markowski K., Dąbrowski W., Kowalczuk P.: Wykorzystanie platformy edukacyjnej Moodle w procesie nauczania stacjonarnego, Postępy e-edukacji, PJATK, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-89244-82-6
 75. Maśko Ł, Tudruj M., Mounie G., Trystram D.: Comparison of program task scheduling algorithms for dynamic SMP clusters with communication on the fly, Lecture Notes in Computer Science, Springer, LNCS Vol. 6067, 2010
 76. Michalewicz Z., Schoenauer M.: Evolutionary algorithms, Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science, 2009
 77. Michalewicz Z., Ibrahimov M., Schellenberg S., Mohais A., Wagner N.: Applicational of evolutionary methods for complex industrial problems, Proceedings of EUROGEN’09, Burczyński T., Periaux J. (Eds), 2009
 78. Mikołajczak B., Shah K.: Careflow system with case-handling flexibility - case study of gastric cancer, Proc. of the International Conference on Information Technology New Generation, ITNG’2010, April 2010, Las Vegas, NV, IEEE Computer Society Press.
 79. Mikołajczak B., Shenoy M.: Flexibility through case handling in careflow systems: a case study of cutaneous melanoma, Proceedings of the IEEE Workshop on Healthcare Management, Venice, Italy, Feb. 18-20, 2010, IEEE Computer Society Press.
 80. Mikołajczak B., Singh A.: TransPN- a tool to reduce colored petri nets, Proc. of the International Conference on Information Technology New Generation, ITNG’2009, April 2009, Las Vegas, NV, IEEE Computer Society Press.
 81. Mykowiecka A., Marasek K., Marciniak M., Rabiega-Wiśniewska J., Gubrynowicz R.: Annotated corpus of Polish spoken dialogues, Human Language Technology. Challenges of the Information Society, Third Language and Technology Conference, LTC 2007, Poznan, Poland, October 5-7, 2007, Revised Selected Papers, LNCS 5603, Springer, 2009, pp. 50-62, ISBN 978-3-642-04234-8
 82. Mykowiecka A., Waszczuk J.: Semantic annotation of city transportation information dialogues using CRF method, Text, Speech and Dialogue, 12th International Conference, TSD 2009, Pilsen, Czech Republic, September 13-17, 2009, LNCS 5729, Springer, 2009, pp. 411-418, ISBN 978-3-642-04207-2
 83. Nielek R., Wawer A. and Wierzbicki A.: Spiral of hatred: social effects in buyer-seller cross-comments left on Internet auctions, Conference Information: 3rd IFIP International Conference on Trust Management, JUN 15-19, 2009 Purdue Univ, W Lafayette, IN
 84. Nowacki J.P., Banachowski L.: Application of e-learning methods in the curricula of the faculty of computer science, 2007 WSEAS International Conferences, Cairo, Egypt, December 29-31, 2007, Advances in Numerical Methods, Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 11, Mastorakis N., Sakellaris J. (Eds.), Springer, 2009, str. 161-172, ISBN 978-0-387-76482-5
 85. Ogryczak W., Wierzbicki A., Milewski M.: A multi-criteria approach to fair and efficient bandwidth allocation, OMEGA, 2008
 86. Olejnik R., Alshabani I., Toursel B., Laskowski E., Tudruj M.: Load balancing metrics for the SOAJA framework, czasopismo Scalable Computing: Practice and Experience, Vol 10, Issue 4, December 2009
 87. Pascual F., Rządca K., Trystram D.: Cooperation in multi-organization scheduling. Concurrency&Computation: Practice and Experience, 21:905-921, 2009
 88. Piskorski J., Sydow M., Wieloch K.: Comparison of string distance metrics for lemmatisation of named entities in Polish, Human Language Technology. Challenges of the Information Society, Z.Vetulani and H.Uszkoreit (Eds.) [bibtex] LNAI, Vol. 5603 pp. 413-427, ISBN 978-3-642-04234-8, LNAI/Springer, 2009
 89. Piskorski J., Wieloch K., Sydow M.: On knowledge-poor methods for person name matching and lemmatisation for highly inflectional languages, Information Retrieval, Vol. 12, No. 3, pp. 275-299, ISSN 1386-4564, Kluwer Acad. Publ., 2009 [bibtex]
 90. Polkowski L., Semeniuk-Polkowska M.: On intensional aspects of concepts defined in rough set theory. In: proceedings CS&P 2009 (Concurrency, Specification and Programming), Warsaw Univ. Press, pp 486-498 (2009)
 91. Polkowski L., Artiemjew P.: On knowledge granulation and applications to classifier induction in the framework of rough mereology. Intern. Journal of Computational Intelligence Systems (IJCIS) 2-4, Atlantis Press, Paris (2009)
 92. Polkowski L., Wen P., Yao Y.Y., Wang G., Tsumoto S., Li Y.: Rough Sets and Knowledge Technology, Lecture Notes in Artificial Intelligence 5589:, Springer Verlag, Berlin (2009)
 93. Polkowski L.: Data mining and knowledge discovery: Case-based reasoning, nearest neighbors, rough sets. In: Encyclopedia of Complexity and System Sciences, Meyers R. (Ed.), Springer Verlag, Berlin , sect. 00391 (2009)
 94. Polkowski L.: Granulation of knowledge: Similarity based approach in information and decision systems. In: Encyclopedia of Complexity and System Sciences, Meyers R. (Ed.), Springer Verlag, Berlin , sect. 00788 (2009)
 95. Raś Z.W., Daradzińska A.: Action rules discovery based on tree classifiers and meta-actions, Rauch J. et. Al. (eds.) ISMIS2009, LNAI 5722, pp. 66-75, 2009, Springer Verlag 2009
 96. Raś Z.W., Daradzińska A.: On reaching consensus by a group of collaborating agent, Andereasen T. et. al, (eds.) FQAS 2009, LNAI 5822, pp. 583-592 2009, Springer-Verlag Berlin 2009
 97. Raś Z.W., Li-Shiang Tsay, Daradzińska A.: Tree-based algorithms for action rules discovery, in: Studies in Computational Intelligence, Springer, 2009, Volume 165, pp. 153-163
 98. Raś Z.W., Wieczorkowska A. (Eds.): Advances in music information retrieval, Springer Studies in Computational Intelligence, Vol. 274, January 2010, ISBN: 978-3-642-11673-5,
 99. Rauch J., Raś Z.W., Berka P., Elomaa T. (Eds.): Foundations of intelligent systems, Proceedings of ISMIS'09, LNAI, Vol. 5722, Springer, 2009, 624 pages
 100. Rządca K., Trystram D.: Promoting cooperation in selfish computational grids. European Journal of Operational Research, 199:647-657, 2009
 101. Rządca K., Hupa A., Wierzbicki A., Datta A.: Interdisciplinary matchmaking: choosing collaborators by skill, acquaintance and trust, in: Computational Social Network Analysis: Trends, Tools and Research Advances’, Springer 2009, Computer Communications & Networks series, ISBN-10: 1848822286
 102. Rządca K., Tan Teck Yong J., Datta A.: Multicast trees for collaborative applications. In 9th IEEE/ACM International Symposium on Cluster Computing and the Grid, Proceedings, pp. 60-67. IEEE Computer Society, 2009
 103. Seredyński M., Kotowski R., Mąka W., Bouvry P.: Collective behaviour in spatio-temporally generalized prisoner’s dilemma, w: Proceeding of 15th International Workshop on Cellular Automata and Discrete Complex Systems, São José dos Campos, Brazil 2009, de Oliveira P.B., Kari J.(Eds.), Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, Brazil, 2009, 282-290
 104. Sikorski M., Marasek K.(red. nauk.): Kansei 2009 - interfejs użytkownika kansei w praktyce, Wydawnictwo PJATK, ISBN 978-83-89244-78-9, Warszawa 2009
 105. Skarbek W., Tomaszewski M.: Epipolar Angular factorisation of essential matrix for camera pose calibration, in: Computer Vision/Computer Graphics CollaborationTechniques, LNCS 4418, Springer Berlin / Heidelberg, 2009, pp. 401 – 412
 106. Skaruz J., Seredyński F.: Web application security through gene expression programming, Giacobini M. et al. (eds.): EvoWorkshops 2009, LNCS 5484, pp. 1-10, Springer-Verlag 2009
 107. Smyk A., Tudruj M.: Optimization of the FDTD computations in a streaming model architecture, Lecture Notes in Computer Science, Springer, LNCS Vol. 6067, 2010
 108. Starosta B., Kosiński W.: Meta sets - another approach to fuzziness, in: Views on Fuzzy Sets and Systems from Different Perspectives. Philosophy and Logic, Criticisms and Applications, Seising R. (Ed.), Studies in Fuzziness and Soft Computing (243), Springer Verlag, 2009, str. 509-532
 109. Starosta B., Kosiński W.: Meta sets. A new concept of intuitionistic fuzzy sets, in: Views of Fuzzy Sets and Systems from Different Perspectives, Seising R. (Ed.): Studies in Fuzziness and Soft Computing Vol. 243, Springer, Berlin, Heidelberg, 2009, pp. 509-532
 110. Starosta B.: Application of meta sets to character recognition, Proc. of 18th International Symposium, ISMIS 2009, LNAI 5722, Springer 2009, str. 602-611
 111. Starosta B.: Fuzzy sets as metasets, Proc. of XI International PhD Workshop OWD 2009, Conference Archives PTETIS, VOL. 26, 2009, str. 11-15
 112. Stasiak A., Dąbrowski W., Markowski K.: Modelowanie z wykorzystaniem topologii, Od modelu do wdrożenia – Kierunki badań i zastosowań Inżynierii oprogramowania, Dąbrowski W., Stasiak A. (Red.), WKŁ, Warszawa 2009, str. 81-90
 113. Stemposz E., Jodłowski A., Stasiecka A.: The non-didactic apects of e-learning quality, Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT), no. 3, 2009
 114. Subieta K.: Stack-based query language, Encyclopedia of Database Systems 2009, Springer, US 2009, pp. 2771-2772, ISBN 978-0-387-35544-3,978-0-387-39940-9
 115. Switalski P., Seredyński F.: Multiprocessor scheduling by generalized extremal optimization, Journal of Scheduling, Springer Netherlands, ISSN 1099-1425 (Online), SpringerLink DateWednesday: December 23, 2009
 116. Sydow  M., Bonchi F., Castillo C., Donato D.: Optimising topical query decomposition [bibtex] Proc. of WSCD09 (Workshop on Web Search and Click Data col. With WSDM2009) pp. 43-47, ISBN 978-1-60558-434-8, ACM, 2009
 117. Szaban M., Seredyński F.: Cellular automata-based S-Boxes vs. DES S-Boxes, Malyshkin V. (ed.): PaCT 2009, LNCS 5698, pp. 269-283, Springer-Verlag 2009
 118. Szklanny K.: System korpusowej mowy dla języka polskiego, XI International Phd Workshop OWD 2009, p.235-240, ISBN 83-922242-5-6, Wisła, Poland
 119. Tomaszewski M. and Skarbek W.: Liniowa odpowiedniość pozy kamery w biegunowym dopasowaniu obrazów, Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji: KKRRiT 2009, Przegląd Telekomunikacyjny
 120. Tomaszewski M., Skarbek W.: W drodze do telewizji, Elektronika-Konstrukcja, Technologie, Zastosowania, 2009, Vol. 4, pp. 84 – 91
 121. Trzaska M.: Biblioteka senseGUI czyli GUI z automatu - część 2, Software Developer's Journal, 6/2009, Software Wydawnictwo Sp. z o.o., 2009, pp. 70-73, ISSN: 17343917
 122. Trzaska M.: Biblioteka senseGUI czyli GUI z automatu, Software Developer's Journal, 1/2009, Software Wydawnictwo Sp. z o.o., 2009, pp. 44-47, ISSN: 17343917
 123. Tuan Trung Nguyen, Skowron A.: Rough-granular computing in human-centric information processing, in: Human-Centric Information Processing Through Granular Modelling, Studies in Computational Intelligence, Springer, 2009. ISBN: 978-3-540-92915-4
 124. Tudruj M., Maśko Ł., Thor M.: Globally-interconnected modular CMP systems with communication on the fly, Proceedings of WorldComp 2009, PDPPTA 2009, July 2009, Las Vegas, CSREA Press, Vol. I, 246-252.
 125. Turska E., Wiśniewski K: Improved four-node Hu-Washizu elements based on skew coordinates, Computers & Structures, Vol. 87, pp.407-424, (2009)
 126. Wagner N., Michalewicz, Z.: Adaptive and self-adaptive techniques for evolutionary forecasting applications set in dynamic and uncertain environments, Hassanien A.E., Abraham A.(Eds), Foundation in Computational Intelligence, Springer, series Studies in Computational Intelligence, 2009. ISSN: 1860-949X
 127. Węgrzynowicz P., Stencel K.: The good, the bad, and the ugly: three ways to use a semantic code query system. W: Arora S., Leavens G.T. (Eds.): Companion to the 24th Annual ACM SIGPLAN Conference on Object-Oriented Programming, Systems, Languages, and Applications, OOPSLA 2009, October 25-29, 2009, Orlando, Florida, USA. ACM 2009, ISBN 978-1-60558-768-4, pp. 821-822
 128. Węgrzynowicz P., Stencel K.: Towards a comprehensive test suite for detectors of design patterns, 24th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2009), IEEE 2008
 129. Wieczorkowska A., Kubera E.: Identification of a dominating instrument in polytimbral same-pitch mixes using SVM classifiers with non-linear kernel. J. Intell. Inf. Syst. 2009, DOI 10.1007/s10844-009-0098-3 (publikacja online)
 130. Wieczorkowska A., Kubera E.: Identification of a dominating instrument in polytimbral same-pitch mixes using SVM classifiers with non-linear kernel, J. Intell. Inf. Syst., Volume 34, Number 3 / June, 2010, Published online: 26 August 2009, pp. 275-303, DOI 10.1007/s10844-009-0098-3
 131. Wieczorkowska A., Kubik-Komar A.: Application of analysis of variance to assessment of influence of sound feature groups on discrimination between musical instruments, in: Rauch J., Raś Z.W., Berka P., Elomaa T. (Eds.): Foundations of Intelligent Systems, 18th International Symposium, ISMIS 2009, Prague, Czech Republic, September 14-17, 2009, Proceedings. LNAI 5722, pp. 291–300, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009
 132. Wieczorkowska A., Kubik-Komar A.: Application of discriminant analysis to distinction of musical instruments on the basis of selected sound parameters, in: Cyran K.A., Kozielski S., Peters J.F., Stańczyk U., Wakulicz-Deja A. (Eds.): Man-Machine Interactions. Advances in Intelligent and Soft Computing 59, pp. 407-416, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009
 133. Wierzbicki A., Datta A., Żaczek Ł., Rządca K.: Supporting collaboration and creativity through mobile P2P computing, Handbook of Peer-to-Peer Networking, Springer Verlag , Shen, X.; Yu, H.; Buford, J.; Akon, M. (Eds.) 1st Edition., 2010, XLVIII, 1500 p., Hardcover, ISBN: 978-0-387-09750-3
 134. Wierzbicki A., Kaszuba T., Nielek R.: Trust and fairness management in P2P and grid systems, Anwitaman Datta Handbook of Research on P2P and Grid Systems for Service-Oriented Computing: Models, Methodologies and Applications, IGI Global,2009, ISBN-13: 978-1615206865
 135. Wrzeciono P., Marasek K.: Violin sound quality: expert judgements and objective measurements, Raś Z.W., Wieczorkowska A. (Eds.) Advances in Music Information Retrieval, Springer Studies in Computational Intelligence, Vol. 274, January 2010, ISBN: 978-3-642-11673-5