fbpx
Publikacje naukowe - 2008

Publikacje naukowe - 2008

 1. Adamus R., Daczkowski M., Habela P., Kaczmarski K., Kowalski T., Lentner M., Pieciukiewicz T., Stencel K., Subieta K., Trzaska M. , Wardziak T. , Wiślicki J.: Overview of the Project ODRA, Proceedings of the First International Conference on Object Databases, ICOODB 2008, Berlin 13-14 March 2008, Tribun EU, Gorkeho 41, Brno 6002 00, Czech Republic 2008, pp.179-197, ISBN 078-7399-412-9
 2. Adamus R., Daczkowski M., Habela P., Kaczmarski K., Kowalski T., Lentner M., Pieciukiewicz T., Stencel K., Subieta K., M. Trzaska, Wardziak T., Wiślicki J.: Overview of the Project ODRA. W: Proceedings of the First International Conference on Object Databases, ICOODB 2008, Berlin 13-14 March 2008, ISBN 078-7399-412-9, strony.179-197
 3. Adamus R., Fałda G., Habela P., Kaczmarski K., Stencel K., Subieta K.: Project VIDE – Challenges of Executable Modelling of Business Applications, NEPTUNE'2008 Model-Driven Engineering. Paris, April 8-9, 2008, Genie Logiciel 85, 2008, pp. 53-56, ISSN 0295-6322
 4. Adamus R., Habela P., Kaczmarski K., Lentner M., Stencel K., Subieta K.: Stack-Based Architecture and Stack-Based Query Language, Proceedings of the First International Conference on Object Databases, ICOODB 2008, Berlin 13-14 March 2008, Tribun EU, Gorkeho 41, Brno 6002 00, Czech Republic 2008, pp.77-95, ISBN 078-7399-412-9
 5. Adamus R., Habela P., Kaczmarski K., Lentner M., Stencel K., Subieta K.: Stack-Based Architecture and Stack-Based Query Language. W: Proceedings of the First International Conference on Object Databases, ICOODB 2008, Berlin 13-14 March 2008, ISBN 078-7399-412-9, strony 77-95
 6. Adamus R., Kaczmarski K., Stencel K., Subieta K.: SBQL Object Views - Unlimited Mapping and Updatability, Proceedings of the First International Conference on Object Databases, ICOODB 2008, Berlin 13-14 March 2008, Tribun EU, Gorkeho 41, Brno 6002 00, Czech Republic 2008, pp.119-140, ISBN 078-7399-412-9
 7. Adamus R., Kaczmarski K., Stencel K., Subieta K.: SBQL Object Views - Unlimited Mapping and Updatability. W: Proceedings of the First International Conference on Object Databases, ICOODB 2008, Berlin 13-14 March 2008, ISBN 078-7399-412-9, strony 119-140
 8. Alshits V.I., Darinskaya E.V., Koldaeva M.V., Petrzhik E.A.: Electric stimulation of magnetoplasticity and magnetic hardening in crystals. Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters 2008, 88, 7, 428-434
 9. Alshits V.I., Darinskaya E.V., Koldaeva M.V., Petrzhik E.A.: Electric amplification of the magnetoplastic effect in nonmagnetic crystals. Journ. Appl. Phys
 10. Alshits V.I., Darinskaya E.V., Petrzhik E.A.: Bulk and surface components of electric influence on the magnetoplasticity. Crystallography Report
 11. Alshits V.I., Deschamps M., Ducasse E., Lyubimov E.V, Maugin G.A.: Spectral anomalies of waveguide electromagnetic modes in layered structures, Physics of the Solid State 2008, 50, 5
 12. Alshits V.I., Lyubimov E.V.: Bulk polaritons in a biaxial crystal at the interface with a perfect metal.Crystallography Reports
 13. Alshits V.I., Lyubimov E.V.: Cones of optical axes in hydrotropic crystals with scalar permittivity, Journal of Experimental and Theoretical Physics, 2008, 106, #4, 745-752
 14. Alshits V.I., Lyubimov E.V.: Extension of the Leontovich approximation for electromagnetic fields at the dielectric-metal interface. Phys. Usp.
 15. Alshits V.I., Maugin G.A.. Dynamics of anisotropic multilayers. Wave Motion 2008, 45, #5, pp. 629-640
 16. Alshits V.I., Nowacki J.P., Radowicz A.: 1D electro-elastic fields in piezoelectrics excited by intrinsic strains. Crystallography Reports
 17. An A., Matwin S., Raś Z.W., Ślęzak D. (Eds): Foundations of Intelligent Systems, Proceedings of ISMIS'08, , LNAI, Vol. 4994, Springer, 2008, 653 pages
 18. Avery P., Greenwood G., Michalewicz Z.: Coevolving Strategic Intelligence, Proceedings of the 2008 Congress on Evolutionary Computation (CEC2008), Hong Kong, June 1 – 6, 2008.
 19. Avery P., Michalewicz Z., Greenwood G.: Adapting to Human Game Play, Proceedings of the IEEE Symposium on Computational Intelligence and Games (CIG’08), Perth, Australia, December 15 – 18, 2008
 20. Avery P., Michalewicz Z., Schmidt M.: Short and Long Term Memory in Coevolution, International Journal of Information Technology and Intelligent Computing, Vol.3, No.1, 2008
 21. Banachowski L., Chądzyńska A., Matejewski K.: Relacyjne bazy danych. Wykłady i ćwiczenia, Wyd. PJATK, nowe wydanie zmienione
 22. Barteczko K.: Nauczanie programowania na odległość, referat na VIII Konferencję Uniwersytet Wirtualny 2008, Politechnika Warszawska 2008
 23. Barteczko K.: Podstawy programowania w języku Java, monografia multimedialna, Wydawnictwo PJATK 2008
 24. Barteczko K.: Programowanie aplikacji, wykład dla studiów internetowych PJATK - monografia multimedialna, PJATK 2008
 25. Barteczko K.: Wprowadzenie do programowania, wykład dla studiów internetowych PJATK - monografia multimedialna, PJATK 2008
 26. Bernacki A.M, Muniak R.: Potrzeba kształcenia z zakresu ekonomiki i finansów w Polsce, red. naukowa Stanisław Rudolf , Sektor Finansowy – Dylematy i Kierunki Rozwoju Wyd. PTE Warszawa 2008, str.371- 383
 27. Bernacki A.M. Muniak R.: Telepraca w przedsiębiorstwach i organizacjach, red. naukowa Jerzy Kisielnicki, Informatyka dla przyszłości, Wyd. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, str. 128- 135
 28. Bolc L. (Ed.), Atanassov K., Bustince H., Hryniewicz O., Kacprzyk J., Krawczak M., Riecan B., (Red.): Developments in Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics, Volume 1 : Foundation, 396 str., Akademicka Oficyna Wydawnicza, Exit, Warszawa 2008, ISBN 978-83-60434-52-9
 29. Bolc L. (Ed.), Atanassov K., Chountas P., Kacprzyk J., Krawczak M., Melo-Pinto P., Szmidt E., Zadrożny S. (Red.): Developments in Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics, Volume 2 : Applications, 396 str. + 370 str., ISBN 978-83-60434-53-6, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Exit, Warszawa 2008
 30. Bolc L. (Ed.), Cytowski J., Gielecki J., Gola A.: Cyfrowe przetwarzanie obrazów medycznych. Algorytmy. Technologie. Zastosowania, 246 str., ISBN 978-83-60434-48-2, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Exit, Warszawa 2008
 31. Bolc L. (Ed.), Dąbrowska-Boruch A., Wiat K.: Implementacja w FPGA kodowania obrazów w czasie rzeczywistym w standardzie MPEG-2, 170 str. (+ DVD), ISBN 978-83-60434-39-0, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Exit, Warszawa 2008
 32. Bolc L. (Ed.), Jabłoński B.: Filtracja obrazów i trajektorii przestrzennych za pomocą równań różniczkowych cząstkowych, 320 str., ISBN 978-83-60434-45-1, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Exit, Warszawa 2008
 33. Bolc L. (Ed.), Kłopotek M.A., Przepiórkowski A., Wierzchoń S.T., Trojanowski K. (Red.):Intelligent Information Systems, 562 str., ISBN 978-83-60434-44-4, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Exit, Warszawa 2008
 34. Bolc L. (Ed.), Koronacki J., Ćwik J.: Statystyczne systemy uczące się. Wydanie drugie, 328 str., Akademicka Oficyna Wydawnicza, Exit, Warszawa 2008, ISBN 978-83-60434-56-7
 35. Bolc L. (Ed.), Kotarski W.: Fraktalne modelowanie kształtu, 206 str., Akademicka Oficyna Wydawnicza, Exit, Warszawa 2008, ISBN 978-83-60434-51-2
 36. Bolc L. (Ed.), Krassowska- Mackiewicz E.: Język japoński dla średniozaawansowanych,, str. 303, Wydawnictwo PJATK, Warszawa 2008, 83-89244-70-3
 37. Bolc L. (Ed.), Lenkiewicz P.: Administrowanie bazami danych na przykładzie Microsoft SQL Server 2005, str. 137, Wydawnictwo PJATK, Warszawa 2008
 38. Bolc L. (Ed.), Malina W., Smiatacz M.: Cyfrowe przetwarzanie obrazów, 234 str. , Akademicka Oficyna Wydawnicza, Exit, Warszawa 2008, ISBN 978-83-60434-54-3
 39. Bolc L. (Ed.), Malinowski K., Rutkowski L. (Red.): Sterowanie i automatyzacja,Tom 1 : Aktualne problemy i ich rozwiązania, 730 str., ISBN 978-83-60434-42-0, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Exit, Warszawa 2008
 40. Bolc L. (Ed.), Malinowski K., Rutkowski L. (Red.): Sterowanie i automatyzacja, Tom 2 : Recent Advances in Control Automation, 730 str. ISBN 978-83-60434-43-7, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Exit, Warszawa 2008
 41. Bolc L. (Ed.), Mirkowska G.,Rembelski P., Kacprzak M., Sawicka A.: Elementy matematyki dyskretnej. Zbiór zadań, str. 318, Wydawnictwo PJATK, Warszawa 2008, 83-89244-74-1
 42. Bolc L. (Ed.), Multimedia. Podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne, Wieczorkowska Alicja, str. 359, Wydawnictwo PJATK, Warszawa 2008, 83-89244-67-5
 43. Bolc L. (Ed.), Myszkorowski K., Zadrożny S., Szczepaniak P.S.: Klasyczne i rozmyte bazy danych. Modele, zapytania i podsumowania, 300 str. Akademicka Oficyna Wydawnicza, Exit, Warszawa 2008, ISBN 978-83-60434-49-9
 44. Bolc L. (Ed.), Nałęcz M. (Red.): 20 Years Activities of the International Centre of Biocybernetics Polish Academy of Sciences 1988-2008, 160 str. ISBN 978-83-60434-46-8, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Exit, Warszawa 2008
 45. Bolc L. (Ed.), Ngoc Thanh Nguyen, Kołaczek G., Gabrys B.(Red.): Knowledge Processing and Reasoning for Information Society, 332 str., Akademicka Oficyna Wydawnicza, Exit, Warszawa 2008
 46. Bolc L. (Ed.), Niewiadomski A.: Methods for the Linguistic Summarization of Data: Aplications of Fuzzy Sets and Their Extensions, 256 str., ISBN 978-83-60434-40-6, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Exit, Warszawa 2008
 47. Bolc L. (Ed.), Nowakowski A.Z. (Red): Analiza technik diagnostycznych i terapeutycznych w celu minimalizacji ryzyka interwencji kardiochirurgicznych, 268 str., Akademicka Oficyna Wydawnicza, Exit, Warszawa 2008
 48. Bolc L. (Ed.), Przepiórkowski A.: Powierzchniowe przetwarzanie języka polskiego, 322 str., ISBN 978-83-60434-47-5, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Exit, Warszawa 2008
 49. Bolc L. (Ed.), Rutkowski L., Tadeusiewicz R., Zadeh L.A., Zurada J. (Red.): Computational Intelligence: Methods and Applications, 666 str. ISBN 978-83-60434-50-5, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Exit, Warszawa 2008
 50. Bolc L. (Ed.), Stencel K., Habela P.: Technologia informatyczna, Wydawnictwo PJATK, Warszawa 2008
 51. Bolc L. (Ed.), Trzaska M.: Modelowanie i implementacja systemów informatycznych, str. 286, Wydawnictwo PJATK, Warszawa 2008, 83-89244-71-3
 52. Bolc L. (Ed.), Wróbel Z., Koprowski R.: Praktyka przetwarzania obrazów z zadaniami w programie Matlab, 278 str., Akademicka Oficyna Wydawnicza, Exit, Warszawa 2008
 53. Bolc L., Kulikowski J.L., Wojciechowski K. (Eds.): Computer Vision and Graphics, International Conference, ICCVG 2008 Warsaw, Poland, November 10-12, 2008, Springer 2008, LNCS 5337
 54. Borkowski J., Tudruj M.: Application of global information for process control in parallel programs, 9th International Workshop on State-of-the-Art in Scientific and Parallel Computing, LNCS N., Springer, PARA 2008
 55. Borkowski J., Tudruj M.: Global states monitoring in execution control of parallel programs, 7th International Symposium on Parallel and Distributed Computing, ISPDC 2008, IEEE CS, pp. 419-423
 56. Brocki Ł., Koržinek D., Marasek K.: Telephony Based Voice Portal for a University, Speech Analysis, Synthesis and Recognition, Applications in Systems for Homeland Security 2008, Piechowice, September 8-12
 57. Budzyńska K., Kacprzak M., Rembelski P.: Investigation into properties of persuasion systems. In: Berndt Farwer and Michael Köhler-Bußmeier (Eds.) Proceedings of the 1st International Workshop on Logics for Agents and Mobility (LAM'08) (2008):5
 58. Budzyńska K., Kacprzak M., Rembelski P.: Modeling Persuasiveness: change of uncertainty through agents' interactions. In: P. Besnard, S. Doutre and A. Hunter (eds.) Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Proceedings of COMMA 2008. 172(2008): 85-96, IOS Press, Amsterdam Berlin Oxford Tokyo Washington, DC
 59. Budzyńska K., Kacprzak M., Rembelski P.: Perseus. Software for analyzing persuasion process. Proceedings ofConcurrency, Specification and Programming (CS&P), Humboldt-Univesitaet zu Berlin, 1(2008): 49-60
 60. Butryło B., Tudruj M., Masko L.: Future Generations Computer Systems, (FGCS), Parallel SSOR Preconditioning Implemented on Dynamic SMP Clusters with Communication on the Fly
 61. Cendrowska D, Obiekty z klasą! Listy do początkującego programisty. Zbiór zadań programistycznych w JAVIE, PWN, stron 256
 62. Cieślik S., Jordan A., Tudruj M., Kopański D., Smyk A.: Cell-based numerical computations for protection circuitsof electric power stations, 9th International Workshop on State-of-the-Art in Scientific and Parallel Computing, LNCS N., Springer, PARA 2008
 63. Dąbrowski W., Kowalczuk P., Markowski K., Rozpoznawanie obiektów 3-D przy wykorzystaniu Sferycznej Mapy Właściwości, Modele i zastosowania systemów czasu rzeczywistego, red. Z. Mazur, Z. Huzar, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, str. 345-354, ISBN 978-83-206-1702-3
 64. Dąbrowski W., Kowalczuk P., Markowski K.: Środowisko wirtualne w zdalnej edukacji. Postępy e-edukacji, praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, str. 283-290, ISBN 978-83-7207-795-0
 65. Dąbrowski W., Stasiak A., Wolski M.: Bezpieczeństwo w środowiskach otwartych na przykładzie metryk zaufania mobilnych agentów, Inżynieria oprogramowania. Metody wytwarzania i wybrane zastosowania, red. B. Hnatkowska i Z. Huzar, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, str. 296-308, ISBN 978-83-01-15573-5
 66. Dembczyński K., Kotłowski W., Sydow M.: Effective Prediction of Web User Behaviour with User-Level Models, Fundamenta Informaticae Vol. 89, No. 2-3, pp. 189-206, IOS Press, 2008
 67. Diks K., Kubica M., Radoszewski J., Stencel K.: A Proposal for a Task Preparation Process, Olympiads in Informatics, vol. 2, 2008, pp. 64-74
 68. Fałda G., Habela P., Kaczmarski K., Stencel K., Subieta K.: Platform-Independent Programming of Data-Intensive Applications Using UML. W: Bertrand Meyer, Jerzy R. Nawrocki, Bartosz Walter (Eds.): Balancing Agility and Formalism in Software Engineering. Second IFIP TC 2 Central and East European Conference on Software Engineering Techniques, CEE-SET 2007, Poznan, Poland, October 10-12, 2007, Revised Selected Papers, LNCS 5082 Springer 2008, strony 103-115
 69. Fałda G., Habela P., Kaczmarski K., Stencel K., Subieta K.: Executable Platform Independent Models for Data Intensive Applications, Computational Science - ICCS 2008, 8th International Conference, Kraków, Poland, June 23-25, 2008, Proceedings, Part III, LNCS 5103, Springer, 2008, pp. 301-310, ISBN 978-3-540-69388-8
 70. Fałda G., Habela P., Kaczmarski K., Stencel K., Subieta K.: Object Oriented Database Prototype as a Model Execution Engine for Executable UML, Proceedings of the First International Conference on Object Databases, ICOODB 2008, Berlin 13-14 March 2008, 2008, pp. 167-178, ISBN 078-7399-412-9
 71. Fałda G., Habela P., Kaczmarski K., Stencel K., Subieta K.: Object Oriented Database Prototype as a Model Execution Engine for Executable UML. W: Proceedings of the First International Conference on Object Databases, ICOODB 2008, Berlin 13-14 March 2008, ISBN 078-7399-412-9, strony 167-178
 72. Fałda G., Habela P., Kaczmarski K., Stencel K., Subieta K.: Platform-independent programming of data-intensive applications using UML, Balancing Agility and Formalism in Software Engineering, Second IFIP TC 2 Central and East European Conference on Software Engineering Techniques, CEE-SET 2007, Poznan, Poland, October 10-12, 2007, Revised Selected Papers., LNCS 5082, Springer, 2008, pp. 103-115, ISBN 978-3-540-85278-0
 73. Gajc K., Seredyński F.: Solving Channel Borrowing Problem with Coevolutionary Genetic Algorithms, LNCS 4967, 2008; pp. 489-498
 74. Ghandar A., Michalewicz Z., Schmidt M., To T.-D., Zurbruegg R.: Evolving Trading Rules, chapter in Success in Evolutionary Computation, Yang, A., Shan, Y., and Bui, T. (Editors), Springer, 2008
 75. Ghandar A., Michalewicz Z., To T.-D., Zurbruegg R.: The Performance of an Adaptive Portfolio Management System, Proceedings of the 2008 Congress on Evolutionary Computation (CEC2008), Hong Kong, June 1 – 6, 2008.
 76. Głowacki E.: Podpis elektroniczny w praktyce (cz. 1) , Boston IT Security Review, 3/2008, Software B2B Sp. z o.o., 2008, pp. 26-29
 77. Głowacki E.: Podpis elektroniczny w praktyce (cz. 2), Boston IT Security Review, 4/2008, Software B2B Sp. z o.o., 2008, pp. 32-36
 78. Grabska E., ŚlusarczykG. , Truong Lan Le.: Visual Design and Reasoning with the Use of Hypergraph Transformations. Proceedings of the Seventh International Workshop on Graph Transformation and Visual Modeling Techniques (GT-VMT 2008). Electronic Communications of the EASST, Volume 10 (2008), ISSN 1863-2122
 79. Habela P., Kaczmarski K., Stencel K., Subieta K.: OCL as the Query Language for UML Model Execution, Computational Science - ICCS 2008, 8th International Conference, Kraków, Poland, June 23-25, 2008, Proceedings, Part III, LNCS 5103, Springer, 2008, pp. 311-320, ISBN 978-3-540-69388-8
 80. Habela P., Kaczmarski K., Stencel K., Subieta K.: OCL as the Query Language for UML Model Execution. W: Marian Bubak, G. Dick van Albada, Jack Dongarra, Peter M. A. Sloot (Eds.): Computational Science - ICCS 2008, 8th International Conference, Kraków, Poland, June 23-25, 2008, Proceedings, Part III. Lecture Notes in Computer Science 5103 Springer 2008, ISBN 978-3-540-69388-8, strony 311-320
 81. Hingston P., Barone L., Michalewicz Z. (Eds),Innovations in Evolutionary Design, Natural Computing Series, Springer-Verlag, Berlin, 2008
 82. Im S., Raś Z.W., Tsay L.-S.: Multi-Granularity Classification Rule Discovery Using ERID, in: Proceedings of the Conference on Rough Sets and Knowledge Technology (RSKT 2008), in Chengdu, P.R. China, LNAI, Vol. 5009, Springer, 2008, 491-499
 83. Im S., Raś Z.W.: Action rule extraction from a decision table: ARED, in: Foundations of Intelligent Systems, Proceedings of ISMIS'08, An A. et al. (Eds.), Toronto, Canada, LNAI, Vol. 4994, Springer, 2008, 160-168
 84. Im S., Raś Z.W.: Data Confidentiality and Chase-Based Knowledge Discovery, in: Encyclopedia of Data Warehousing and Mining - 2nd Edition, John Wang (Ed.), Idea Group, Inc, 2008, Vol. I, 361-366
 85. Jaworska J., Sydow M.: Behavioural Targeting in On-line Advertising: An Empirical Study, LNCS/Springer, Vol. 5175, pp. 62-76, ISBN 978-3-540-85480-7 (Proc. Of WISE 2008, Auckland, New Zealand, September 1-3, 2008)
 86. Kacprzak M., Mirkowska G., Rembelski P., Sawicka A.: Elementy matematyki dyskretnej - zbiór zadań., Wyd. PJATK, 2008
 87. Kaczmarski K., Stencel K., Fałda G., Subieta K., Habela P.: Executable Platform Independent Models for Data Intensive Applications. W: Marian Bubak, G. Dick van Albada, Jack Dongarra, Peter M. A. Sloot (Eds.): Computational Science - ICCS 2008, 8th International Conference, Kraków, Poland, June 23-25, 2008, Proceedings, Part III. LNCS 5103 Springer 2008, strony 301-310
 88. Kaszuba T., Rządca K., Wierzbicki A.: Discovering the Most Trusted Agents without Central Control, The 5th International Conference on Embeddeand Ubiquitous Computing, (EUC2008), 2008, pages 616-621
 89. Kaszuba T., Rządca K., Wierzbicki A.: Discovering the Most Trusted Agents without Central Control, 3d International Symposium on Trustworthiness, Reliability and services in Ubiquitous Sensor Networks (Trust-08), 2008
 90. Khan J.I., Wierzbicki A.: Disruptive networking with peer-to-peer systems. Computer Communications 31(3): 419-422, 2008
 91. Khan J.I., Wierzbicki A.: Foundation of peer-to-peer computing. Computer Communications 31(2): 187-189, 2008
 92. Kopański D., Tudruj M., Borkowski J.: Dynamic Control in Workflows of Scientific Computations with Monitoring of Activities Global States, 9th International Workshop on State-of-the-Art in Scientific and Parallel Computing, LNCS N., Springer, PARA 2008
 93. Koržinek D., Brocki Ł., Gubrynowicz R., Marasek K.: Wizard of Oz Experiment for a Telephony-Based City Transport Dialog System, Proc. Inteligent Information Systems Conference, SLUDS Workshop, Zakopane, 16-18 June, 2008
 94. Kosiński W. (Ed.) Advances in Evolutionary Algorithms, IN-TECH, 284 p, ISBN 978-953-7619-11-4
 95. Kosiński W., Kotowski S.: Limit Properties of Evolutionary Algorithms, in: Advances in Evolutionary Algorithms, IN-TECH 2008, pp. 1-28, ISBN 978-953-7619-11-4
 96. Kosiński W., Prokopowicz P., Kacprzak D.: Fuzziness - representation of dynamic changes by ordered fuzzy numbers, in Fuzzy Set Theory -- Philosophy, Logic and Criticism., Rudolf Seising (Ed.): Studies in Fuzziness and Soft Computing Vol. Berlin, Springer, 2008, pp. 485-508
 97. Kotowski R., Tronczyk P.: Modelowanie i symulacje komputerowe Cztery krótkie wykłady, PJATK, Katedra Metod Komputerowych Techniki, Warszawa - Bydgoszcz – 2008
 98. Kotowski S., Kosiński W., Michalewicz Z., Nowicki J., and Przepiórkiewicz B.: Fractal Dimension of Trajectory as Invariant of Genetic Algorithms, Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Zakopane, Poland, June 22 – 26, 2008.
 99. Kotowski S., Kosiński W., Michalewicz Z., Nowicki J., Przepiórkiewicz B.: Fractal Dimension of Trajectory as Invariat of Genetic Algorithms, in: Artificial Intelligence and Soft Computing-ICAISC 2008, L. Rutkowski et. al. (eds.), vol. 5097, pp. 414-425, Springer 2008
 100. Kotowski S., Kosiński W., Michalewicz Z., Synak P., Brocki Ł.: On classification tools for genetic algorithms. In Computer Science and Information Technology, pages 161-164, 2008.
 101. Kowalski T., Wiślicki J., Kuliberda K., Adamus R., Subieta K.: Optimization by Indices in ODRA, Proceedings of the First International Conference on Object Databases, ICOODB 2008, Berlin 13-14 March 2008, 2008, pp.97-117, ISBN 078-7399-412-9
 102. Kroeske J., Ghandar A., Michalewicz Z., Neumann F.: Learning Fuzzy Rules with Evolutionary Algorithms-an Analytic Approach, Proceedings of the 10th International Conference on Parallel Problem Solving from Nature (PPSN 2008), Dortmund, September 13 – 17, 2008.
 103. Krystek M., Kurowski K., Oleksiak A., Rządca K.: Comparison of Centralized and Decentralized Scheduling Algorithms using GSSIM Simulation Environment, Grid Computing: Achievements and Prospects, Springer, 2008, 185-196
 104. Laskowski E., Maśko Ł., Tudruj M.: Look-Ahead Inter-Processor Connection Control in Programs for Modular CMP-Based Systems, 9th International Workshop on State-of-the-Art in Scientific and Parallel Computing, LNCS N., Springer, PARA 2008
 105. Lenkiewicz P.: Integracja platformy nauczania na odległość z innymi systemami działającymi na uczelni na przykładzie rozwiązań stosowanych w PJATK, w: Postępy e-edukacji, str. 333-337, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
 106. Lewis R., Jiang W., Cohen A., Raś Z.W.: Hierarchical Tree for Dissemination of Polyphonic Noise, in Proceedings of RSCTC 2008 Conference, in Akron, Ohio, LNAI 5306, Springer, 2008, 448-456
 107. Lewis R., Jiang W., Raś Z.W.: Mining scalar representations in a non-tagged music database, in: Foundations of Intelligent Systems, Proceedings of ISMIS'08, An A. et al. (Eds.), Toronto, Canada, LNAI, Vol. 4994, Springer, 2008, 445-454
 108. Lewis R., Raś Z.W.: Facial recognition, in: Encyclopedia of Data Warehousing and Mining - 2nd Edition, John Wang (Ed.), Idea Group, Inc, 2008, Vol. II, 857-862
 109. Lothe J., Alshits V.I.: Surface waves, limiting waves and exceptional waves: David Barnett’s role in the development of the theory. Mathematics & Mechanics of Solids
 110. Marasek K., Gubrynowicz R.: Design and data collection for spoken Polish dialogs database, Proc. 6th Conf. on Language Resources and Evaluation, Proc. 6th LREC, P23, Marrakech, May 26-June 1, 2008
 111. Michalewicz Z., Michalewicz M.: Puzzle-Based Learning: An Introduction to Critical Thinking, Mathematics, and Problem Solving, Hybrid Publishers, Melbourne, Australia, 2008
 112. Michalewicz Z., Michalewicz. M.: Machine Intelligence, Adaptive Business Intelligence, and Natural Intelligence, IEEE Computational Intelligence Magazine, Vol.3, No. 1, February 2008, pp. 54 – 63
 113. Michalewicz Z., Siarry P. (Eds): Advances in Metaheuristics for Hard Optimization, Springer-Verlag, Berlin, 2008
 114. Michalewicz Z.: Adaptive Business Intelligence, section in Encyclopedia of Artificial Intelligence, Rabuñal, J.R., Dorado, J. and Pazos, A., IGI Global, Hershey, PA May 2008
 115. Mikołajczak B., Gami N.: Integration of Multi-level Security Features into Loosely Coupled Inter Organizational Workflows, Journal of Computers,Vol. 3, Issue 1, 2008, pp. 63-78
 116. Mikołajczak B.: Formal Specification of Concurrent Object Oriented Systems with Collaborative Objects and Petri Nets - A Case Study, International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering, SEKE'2008, San Francisco, CA, July 1-3, 2008
 117. Mikołajczak B.: Petri Nets across Graduate Computer Science Curriculum, International Conference on Frontiers in Education of Computer Science and Engineering, FECS'2008, Las Vegas, NV, July 14-17, 2008
 118. Mykowiecka A., Marasek K., Marciniak M., Rabiega-Wiśniewska J., Gubrynowicz R.: On Construction of Polish Spoken Dialogs Corpus, Proceedings of 2nd Linguistic Annotation Workshop (LAW II) organized at LREC 2008 Conference, Marrakech, 28-29 May, European Language Resources Association (ELRA), 2008, pp. 52-55
 119. Mykowiecka A., Marasek K., Marciniak M., Rabiega-Wiśniewska J., Gubrynowicz R.: On Construction of Polish Spoken Dialogs Corpus, The 2nd Linguistic Annotation Workshop (The LAW II) held in conjunction with LREC 2008, Marrakech, Morocco, May 26-28, 2008
 120. Nielek R., Wawer A., Kotowski R.: Two Antigenically Indistingushable Viruses in a Population, Lecture Notes In Engineering and Computer Science, World Congress on Engineering (WCE 2008 Proceedings), Volume III, pp. 1858 - 1863, ISBN: 978-988-17012-4-4
 121. Olejnik R., Alshabani I., Toursel B., Laskowski E., Tudruj M.: Load balancing in the SOAJA Web Service Platform, International Multiconference on Computer Science and Information Technology, 4th Workshop on Large Scale Computations on Grids (LaSCoG'08) Wisla, Poland, October 20-22, 2008, PTI, Proceedings, Vol. 3, str. 459 – 465
 122. Ostaszewski M., Bouvry P., Seredyński F.: Denial of service detection and analysis using idiotypic networks paradigm, GECCO '08 Proceedings of the 10th annual conference on Genetic and evolutionary computation
 123. Pastuszak W.: „Tenshi – Dzieci Nieba – grafiki cyfrowe”, wystawa indywidualna grafiki cyfrowej, 13.12.07 do 5.01.08, Galeria PJATK Warszawa.
 124. Pastuszak W.: Czy oczy mogą słyszeć a uszy widzieć, referat: „Komunikacja wizualna”. Konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki, Tuczno, 20-21.10.2008.
 125. Pieciukiewicz T., Stencel K., Subieta K.: Recursive Query Processing in SBQL, Proceedings of the First International Conference on Object Databases, ICOODB 2008, Berlin 13-14 March 2008, 2008, pp.57-76, ISBN 078-7399-412-9
 126. Pieciukiewicz T., Stencel K., Subieta K.: Recursive Query Processing in SBQL. W: Proceedings of the First International Conference on Object Databases, ICOODB 2008, Berlin 13-14 March 2008, ISBN 078-7399-412-9, strony 57-76
 127. Pilski M., Seredyński F.: Genetic Algorithm-based Metaheuristic for Energy Efficient Routing in Ad-hoc Networks, Intelligent Information Systems XVI, 2008, 89-98
 128. Piskorski J., Sydow M., Weiss D.: Exploring Linguistic Features for Web Spam Detection: A Preliminary Study, ACM International Conference Proceeding Series, Proc. of AirWeb'08 (4th Workshop on Adversarial Information Retrieval on the Web), pp. 25-28, ISBN:978-1-60558-159-0, ACM 17th International WWW Conference, April 21-25, 2008, Beijing, China,
 129. Piskorski J., Wieloch K., Pikuła M., Sydow M.: Towards Person Name Matching for Inflective Languages, Proc. of the NLPIX'08 Workshop, ACM 17th World Wide Web Conference, April 21-25, 2008, Beijing, China
 130. Polkowski L., Artiemjew P.: On classifying mappings induced by granular structures, Transactions on Rough Sets vol. IX, Vol. 5390 Springer Verlag, Berlin, 2008, pp. 264-286
 131. Polkowski L., Artiemjew P.: Rough mereology in classification of data: Voting by means of residual rough inclusions, LNAI vol. 5306, Springer Verlag, Berlin,2008, pp. 113-120
 132. Polkowski L., Artiemjew P.: Rough Sets In Data Analysis: Foundations and Applications. In: Applications of Computational Intelligence in Biology, Springer Verlag, Berlin, 2008, pp. 33-54
 133. Polkowski L., ArtiemjewP.: A study in granular computing: On classifiers induced from granular reflections of data, Transactions on Rough Sets vol. IX, Vol. 5390, Springer Verlag, Berlin, 2008, LNCS, pp. 230-263
 134. Polkowski L., Ośmiałowski P.: A framework for multiagent mobile robotics: Spatial reasoning based on rough mereology in Player/Stage system, LNAI vol. 5306, Springer Verlag, Berlin, 2008, pp 142-149
 135. Polkowski L., Ośmiałowski P.: Spatial Reasoning with Applications to Mobile Robotics. In: Mobile Robots Motion Planning. New Challenges, I-TECH Education and Publishing KG, Vienna, 2008, pp. 433-454
 136. Polkowski L., Semeniuk-Polkowska M.: On foundations and applications of the paradigm of granular rough computing, Intern. J. Cognitive Informatics and Natural Intelligence (IJCINI), 2(2), 2008, pp. 80-94
 137. Polkowski L., Semeniuk-Polkowska M.: Reasoning about concepts by rough mereological logics, LNAI, vol. 5009, Springer Verlag, Berlin,2008, pp. 205-212
 138. Polkowski L., Semeniuk-Polkowska M.: Rough mereological logics with applications to approximate reasoning, Informatik-Berichte, Humboldt Universitaet zu Berlin, Berlin, 2008, pp. 471-479
 139. Polkowski L.: A Unified Approach to Granulation of Knowledge and Granular Computing Based on Rough Mereology: A Survey. In: Handbook of Granular Computing, John Wiley & Sons, New York, 2008, pp. 375-401
 140. Polkowski L.: Mereological theories of concepts in granular computing, Transactions on Computational Science vol. II, Springer Verlag, Berlin, 2008, pp. 30-45
 141. Polkowski L.: On the idea of using granular rough mereological structures in classification of data, LNAI vol. 5009, Springer Verlag, Berlin,2008, pp. 213-220
 142. Polkowski L.: Rough mereology in analysis of vagueness, LNAI, vol. 5009, Springer Verlag, Berlin,2008, pp. 97-204
 143. Raś Z.W., Dardzińska A., Jiang W.: Cascade Classifiers for Hierarchical Decision Systems, Intelligent Information Systems XVI, Proceedings of IIS'08 Conference, in Challenging Problems of Science, Academic Publishing House EXIT, Warsaw, Poland, 2008, 171-180
 144. Raś Z.W., Dardzińska A., Tsay L.-S., Wasyluk H.: Association Action Rules , IEEE/ICDM Workshop on Mining Complex Data (MCD 2008), in Pisa, Italy, Proceedings, IEEE Computer Society, 2008,
 145. Raś Z.W., Dardzińska A.: Action Rules Discovery without pre-existing classification rules, in Proceedings of RSCTC 2008 Conference, in Akron, Ohio, LNAI 5306, Springer, 2008, 181-190
 146. Raś Z.W., Dardzińska A.: Intelligent Query Answering, in: Encyclopedia of Data Warehousing and Mining - 2nd Edition, John Wang (Ed.), Idea Group, Inc, 2008, Vol. II, 1073-1078
 147. Raś Z.W., Tsay L.-S.: Mining e-Action Rules, System DEAR, in: Data Mining: Foundations and Practice, Studies in Computational Intelligence, T.Y. Lin et al. (Eds.), Vol. 118, Springer, 2008, 289-298
 148. Raś Z.W., Tsumoto S., Zighed D.A. (Eds): Mining Complex Data,), Post-Proceedings of 2007 ECML/PKDD Third International Workshop (MCD 2007), LNAI, Vol. 4944, Springer, 2008, 265 pages
 149. Raś Z.W., Wyrzykowska E., Tsay L.-S: Action rules mining, in: Encyclopedia of Data Warehousing and Mining - 2nd Edition, John Wang (Ed.), Idea Group, Inc, 2008, Vol. I, 1-5
 150. Raś Z.W., Wyrzykowska E., Wasyluk H.: ARAS: Action Rules discovery based on Agglomerative Strategy, in: Mining Complex Data, Post-Proceedings of 2007 ECML/PKDD Third International Workshop (MCD 2007), LNAI, Vol. 4944, Springer, 2008, 196-208
 151. Siaw W.S., Lakos C., Michalewicz Z., Schellenberg S.: Experiments in Applying Evolutionary Algorithms to Software Verification, Proceedings of the 2008 Congress on Evolutionary Computation (CEC2008), Hong Kong, June 1 – 6, 2008.
 152. Sikorski M., Marasek K. (Red.): Interfejs użytkownika. Kansei w praktyce [2008, DVD], Wydawnictwo PJATK, Warszawa 2008, 83-89244-72-1
 153. Sinh Hoa Nguyen and Hung Son Nguyen: Discovery by relation approximation, in: Hung Son Nguyen and Van Nam Huynh, editors, Proceedings of International Workshop on Soft Computing for Knowledge Technology - SCKT2008 (in conjunction with PRICAI 2008), Hanoi University of Technology, 2008, pages 100-109
 154. Sinh Hoa Nguyen and Hung Son Nguyen: Rough Sets and Granular Computing in Hierarchical Learning, chapter: Rough Document Clustering and the Internet, in Handbook of Granular Computing, Witold Pedrycz, Andrzej Skowron, Dr. Vladik Kreinovich (eds.) ISBN: 9780470035542, 2008 John Wiley & Sons, Ltd, pages 801-822
 155. Skaruz J., Seredyński F., Bouvry P.: Tracing SQL Attacks via Neural Networks, LNCS 4967, 2008, pp. 549-558
 156. Skaruz J., Seredyński F.: Some Issues on Intrusion Detection in Web Applications, LNAI 5097, 2008, pp. 164-174
 157. Smyk A., Tudruj M.: Genetic Optimization of Parallel FDTD Computations, 7th International Symposium on Parallel and Distributed Computing ISPDC 2008, IEEE CS, pp. 155-161,
 158. Smyk A., Tudruj M.: Parallel FDTD Computations Based on MacroData Flow Graphs Transformed by Genetic Algorithms, 9th International Workshop on State-of-the-Art in Scientific and Parallel Computing LNCS N., Springer, PARA 2008
 159. Socała J., Kosiński W.: On Convergence of a Simple Genetic Algorithm, in: Artificial Intelligence and Soft Computing-ICAISC 2008, L. Rutkowski et. al. (eds.), LNAI, 5097, pp. 489-498, Springer 2008
 160. Starosta B., Kosiński W.: Meta sets. A new concept of intuitionistic fuzzy sets, in Fuzzy Set Theory -Philosophy, Logic, and Criticism., Rudolf Seising (Ed.): Studies in Fuzziness and Soft Computing Vol. Berlin, Springer, 2008, pp. 509-532
 161. Stasiecka A., Stemposz E., Jodłowski A.: E-resources vs. traditional teaching models, Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT), no. 3, 2008
 162. Stemposz E., Stasiecka A.: Determining a set of measures for quality estimation of e-resources conformant to the model/models defined in traditional education, Proc. of 6th WSEAS "E-ACTIVITIES'07", WSEAS TRANSACTIONS ON ADVANCES in ENGINEERING EDUCATION, Issue 5, Volume 5, May 2008, ISSN: 1790-1979
 163. Stencel K., Węgrzynowicz P.: Detection of Diverse Design Pattern Variants. W: Proceedings. 15th Asia-Pacific Software Engineering Conference, APSEC 2008, December 3-5, 2008, Beijing, China, IEEE Computer Society, Conference Publishing Services (CPS), ISBN 978-0-7695-3446-6, strony 25-32
 164. Stencel K., Węgrzynowicz P.: Implementation Variants of the Singleton Design Pattern. W: Robert Meersman, Zahir Tari, Pilar Herrero (Eds.): On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2008 Workshops, OTM Confederated International Workshops and Posters, ADI, AWeSoMe, COMBEK, EI2N, IWSSA, MONET, OnToContent + QSI, ORM, PerSys, RDDS, SEMELS, and SWWS 2008, Monterrey, Mexico, November 9-14, 2008. Proceedings, LNCS 5333 Springer 2008, strony 396-406
 165. Stencel K., Węgrzynowicz P.: Visitor Pattern Revisited for Recognition. W: Paolo Atzeni, Albertas Caplinskas, Hannu Jaakkola (Eds.): Advances in Databases and Information Systems, Proceedings of the 12th East European Conference, ADBIS 2008, September 5-9, 2008, Pori, Finland. Tampere University of Technology. Pori. Publication 2008, ISBN 978-952-15-2014-3, strony 154-166
 166. Świtalski P., Seredyński F.: A Geo Metaheuristic for Task Scheduling in Multiprocesor Systems, Proceedings of Artificial Intelligence Studies vol. 5, 2008, 113-122
 167. Świtalski P., Seredyński F.: Game Theoretical Model Applied to Scheduling in Grid Computing, Studia Informatica, Systemy i technologie informacyjne vol. 2/(9), 2007, 19-28
 168. Świtalski P., Seredyński F.: Generalized Extremal Optimization for Solving Multiprocessor Task Scheduling Problem, LNCS 5361, 2008, pp. 161-169
 169. Świtalski P., Seredyński F.: Multiprocessor Task Scheduling Based on GEO Metaheuristics, Intelligent Information Systems XVI, 2008, 111-120
 170. Sydow M., Piskorski J., Weiss D., Castillo C.: Fighting Web Spam, in: D.Perrotta et al. (editors): Mining Massive Data Sets for Security. NATO Science for Peace nad Security Series, D: Information and Communication Security, vol. 19, pp. 134-153, ISBN 978-1-58603-898-4, IOS Press, 2008
 171. Sydow M.: Towards Using Contextual Information to Learn Trust Metric in Social Networks: A Proposal, Proceedings of Context and Trust (CAT08), 2nd Workshop on Combining Context and Trust, Security and Privacy, G. Lenzini et al. (eds.), CEUR Workshop Proceedings, ISSN 1613-0073, vol. 371, pp. 11-16, 2008, IFIPTM 2008 Conference, Trondheim, Norway, 16.06.2008,
 172. Synak P.: Optimisation of subquery execution in Infobright data warehouse. In Hung Son Nguyen and Van Nam Huynh, editors, Soft Computing for Knowledge Technology SCKT, pages 144-150, 2008
 173. Synak P.: Spatio-temporal reasoning in rough sets and granular computing. In Witold Pedrycz, Andrzej Skowron, and Vladik Kreinovich, editors, Handbook of Granular Computing, chapter 21, pages 471-488. John Wiley & Sons, New York, NY, 2008
 174. Szaban M., Seredyński F.: Searching for efficient cellular automata based keys applied in symmetric key cryptography, Annales UMCS Informatica AI 7, 2007; 49-60; 2; 1; 4
 175. Szaban M., Seredyński F.: Application of cellular automata to create S-Box functions, 22 IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium (IPDPS 2008)
 176. Szaban M., Seredyński F.: CA-based S-boxes for Secure Ciphers, Intelligent Information Systems XVI, 2008; 99-110
 177. Szaban M., Seredyński F.: Cryptografically Strong S-boxes Based on Cellular Automata, LNCS 5191, 2008, pp. 478-485
 178. Szklanny K.: Synteza mowy w E-learningu dla osób niepełnosprawnych, Postepy e-edukacji, praca zbiorowa pod redakcja zespołu ośrodka kształcenia na odległość OKNO PW, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7207-795-0, Warszawa 2008, str . 371-379
 179. Szklanny K.; Wojtowski M. : Automatic segmentation quality improvement for realization of unit selection In Proceedings of Human System Interactions p.251-256 Digital Object Identifier 10.1109/HSI.2008.4581443, Krakow 2008, Poland
 180. Thompson P., Zhang X., Jiang W., Raś Z.W., Jastreboff P.: Mining Tinnitus Database for Knowledge, in: Data Mining and Medical Knowledge Management: Cases and Applications, (Eds: P. Berka, J. Rauch, D. Zighed), IGI Global, 2009, 293-306
 181. Trzaska M.: Automatically Creating Graphical User Interfaces Using Extended senseGUI Library, Proceedings of the Ninth IASTED International Conference on Software Engineering and Applications (SEA’08). November 16 – 18, 2008, Orlando, Florida, USA., 2008, pp. 112-117, ISBN 978-0-88986-776-5
 182. Trzaska M.: Automatyczne generowanie graficznych interfejsów użytkownika, X Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania 2008 (KKIO'2008). Szklarska Poręba, Polska, 08 - 11 września, 2008, pp. 125-134, ISBN 978-83-206-1703-0
 183. Trzaska M.: senseGUI – a Declarative Way of Generating Graphical User Interfaces, Proceedings of the Third International Conference on Software and Data Technologies (ICSOFT 2008). Porto, Portugal, July 5 – 8, 2008., 2008, pp. 71-76, ISBN 978-989-8111-51-7.
 184. Tsay L.-S., Raś Z.W., Im S.: Reclassification Rules , IEEE/ICDM Workshop on Foundations of Data Mining (FDM 2008), in Pisa, Italy, Proceedings, IEEE Computer Society, 2008,
 185. Tsay L.-S., Raś Z.W.: Discovering the concise set of actionable patterns, in: Foundations of Intelligent Systems, Proceedings of ISMIS'08, An A. et al. (Eds.), Toronto, Canada, LNAI, Vol. 4994, Springer, 2008, 169-178
 186. Tsay L.-S., Raś Z.W.: E-Action Rules, in: Data Mining: Foundations and Practice, Studies in Computational Intelligence, T.Y. Lin et al. (Eds.), Vol. 118, Springer, 2008, 277-288
 187. Tudruj M., Maśko Ł.: Inter-Processor Communication in SoC Systems for Intensive Fine-Grain Data Sharing, 9th International Workshop on State-of-the-Art in Scientific and Parallel Computing, LNCS N., Springer, PARA 2008
 188. Turska E., Wiśniewski K.: Improved four-node Hellinger-Reissner elements based on skew
 189. coordinates, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol.76, pp. 798-836, 2008
 190. Wagner N., Khouja M., Michalewicz Z., McGregor R.R.: Forecasting Economic Time Series with the DyFor Genetic Program Model, Journal of Applied Financial Economics, Vol. 18, Issue 5, March 2008, pp. 357 – 378
 191. Wagner N., Michalewicz Z.: An Analysis of Adaptive Windowing for Times Series Forecasting in Dynamic Environments: Further Tests of the DyFor GP Model, Proceeding of the Genetic and Evolutionary Conference (GECCO-2008), July 12 – 16, 2008, Atlanta.
 192. Wasyluk H., Raś Z.W., Wyrzykowska E.: Application of Action Rules to HEPAR Clinical Decision Support System, in "Experimental and Clinical Hepatology", Vol. 4, No. 2, 2008, 46-48
 193. Wawer A., Nielek R.: Application of Automated Sentiment Extraction from Text to Modeling of Public Opinion Dynamics in Polish Journal of Environmental Studies (ISSN 1230-1485), Vol. 17, No. 3B, 2008, pp. 508 - 513
 194. Weiss M.: Multitouch - przyszłość interakcji człowiek-komputer, Interfejs użytkownika. Kansei w praktyce [2008, DVD], red.Marasek K., Sikorski M., Wydawnictwo PJATK, Warszawa 2008, 83-89244-72-1
 195. Wichrowski M., Techniki projektowania dostępnych interfejsów w Adobe Flash, Interfejs użytkownika. Kansei w praktyce [2008, DVD], red. Sikorski M., Marasek K., Wydawnictwo PJATK, Warszawa 2008, 978-83-89244-72-1
 196. Wieczorkowska A., Kolczyńska E., Raś Z.W.: Training of Classifiers for the Recognition of Musical Instrument Dominating in the Same-Pitch Mix, in: N. T. Nguyen, R. Katarzyniak (Eds.): New Challenges in Applied Intelligence Technologies. Studies in Computational Intelligence, Volume 134, pp. 213-222. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008
 197. Wieczorkowska A., Kolczyńska E., Raś Z.W.: Training of Classifiers for the Recognition of a Musical Instrument Dominating in the Same-Pitch Mix, in: New Challenges in Applied Intelligence Technologies, Studies in Computational Intelligence, Springer, Vol. 134, 2008, 213-222 , ISBN: 978-3-540-79354-0
 198. Wieczorkowska A., Kolczyńska E.: Identification of Dominating Instrument in Mixes of Sounds of the Same Pitch, in: An A., S. Matwin, Z. W Raś, D. Ślęzak (Eds.): Foundations of Intelligent Systems. 17th International Symposium, ISMIS 2008, LNAI 4994, pp. 455-464, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008
 199. Wieczorkowska A., Kolczyńska E.: Quality of Musical Instrument Sound Identification for Various Levels of Accompanying Sounds, in: Raś Z.W., S. Tsumoto, and D. Zighed (Eds.): Mining Complex Data, ECML/PKDD 2007 Third International Workshop, MCD 2007, Warsaw, Poland, September 2007, Revised Selected Papers, LNAI 4944, pp. 93–103, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008
 200. Wieczorkowska A., Kubera E., Kubik-Komar A.: Analysis of Recognition of a Musical Instrument in Sound Mixes Using Support Vector Machines, in: H. S. Nguyen, V.-N. Huynh (Eds.): SCKT-08: Soft Computing for Knowledge Technology Workshop, Hanoi, Vietnam, December 2008, Proceedings. Tenth Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence PRICAI 2008, pp. 110-121,
 201. Wieczorkowska A., Multimedia. Podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne, Wydawnictwo PJATK, Warszawa 2008, seria: Podręczniki akademickie, tom serii: 30, ISBN 978-83-89244-67-5, 359 stron
 202. Wieczorkowska A.: Learning from Soft-Computing Methods on Abnormalities in Audio Data, in: C.-C. Chan, J. W. Grzymala-Busse, W. P. Ziarko (Eds.): Rough Sets and Current Trends in Computing. 6th International Conference, RSCTC 2008, Akron, OH, USA, October 2008, Proceedings. LNAI 5306, pp. 465-474, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008
 203. Wierzbicki A. (Red): Computer Communications, ISSN 0140-3664
 204. Wierzbicki A., Nielek R.: Fairness Emergence through Simple Reputation, TrustBus 2008: LNCS 5185, Springer-Verlag 2008, pp. 79-89
 205. Wierzbicki A., Nielek R.: Fairness Emergence through Simple Reputation. TrustBus 2008, Springer, LNCS, pp. 79-89
 206. Wierzbicki A.: The Case for Fairness of Trust Management; Electronic Notes in Theoretical Computer Science, vol. 197, issue 2, pp. 73-89; February 2008
 207. Wiślicki J., Kuliberda K., Kowalski T., Adamus R., Subieta K.: Implementation and Testing of SBQL Object-Relational Wrapper Supporting Query Optimisation, Proceedings of the First International Conference on Object Databases, ICOODB 2008, Berlin 13-14 March 2008, 2008, pp.39-56, ISBN 078-7399-412-9
 208. Wojnarski M., Apanowicz C., Eastwood V., Ślęzak D., Synak P., Wojna A., Wróblewski J.: Method and system for data compression in a relational database. US Patent Application, 2008/0071818 A1, 2008
 209. Wróblewski J., Apanowicz C., Eastwood V., Ślęzak D., Synak P., Wojna A., Wojnarski M.: Method and system for storing, organizing and processing data in a relational database. US Patent Application, 2008/0071748 A1, 2008.
 210. Wrzeciono P.: Statistical Evaluation of violonist's performance based on recordings from the AMATI multimedia database, 55th Open Seminar on Acoustics, Wrocław-Piechowice, 2008, pp:433-438
 211. Zhang X., Jiang W., Raś Z.W.: Harmonic Blind Sound Source Isolation Enhanced by Spectrum Clustering, IEEE/ICDM Workshop on Mining Complex Data (MCD 2008), in Pisa, Italy, Proceedings, IEEE Computer Society, 2008
 212. Zhang X., Raś Z.W., Dardzińska A.: Discriminant Feature Analysis for Music Timbre Recognition and Automatic Indexing, in: Mining Complex Data, Post-Proceedings of 2007 ECML/PKDD Third International Workshop (MCD 2007), LNAI, Vol. 4944, Springer, 2008, 104-115
 213. Zhang X., Raś Z.W: Automatic Music Timbre Indexing, in Encyclopedia of Data Warehousing and Mining - 2nd Edition, John Wang (Ed.), Idea Group, Inc, 2008