fbpx
Publikacje naukowe - 2007

Publikacje naukowe - 2007

 1. Adamus R., Kozankiewicz H., Stencel K., Subieta K.: Implementing a P2P Network Through Updatable Database Views, On the Move to Meaningful Internet Systems 2007: OTM 2007 Workshops, OTM Confederated International Workshops and Posters, AWeSOMe, CAMS, OTM Academy Doctoral Consortium, MONET, OnToContent, ORM, PerSys, PPN, RDDS, SSWS, and SWWS 2007, Vilamoura, Portugal, November 25-30, 2007, Proceedings, Part I. Lecture Notes in Computer Science 4805 Springer 2007, ISBN 978-3-540-76887-6, str. 35-36
 2. Banachowski L., Nowacki J.P.: O kształceniu przez Internet w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, VI Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: VU'2006", Wydawnictwo PJATK, 2007, str. 1-9
 3. Banachowski L., Stencel K.: Systemy zarządzania bazami danych, Wydawnictwo PJATK, 2007
 4. Banachowski L., Stencel K.: Systemy zarządzania bazami danych, Wydawnictwo PJATK, 2007, str. 408
 5. Banachowski L., Stencel K.: Systemy zarządzania bazami danych; Wydawnictwo PJATK; Warszawa 2007
 6. Bober J. (red.): Podstawy Elektroniki. Skrypt Laboratoryjny, Wydawnictwo PJATK, Wyd.VI Warszawa 2007
 7. Bober J., Lapiński Marian: Słownik Biograficzny Techników Polskich T.18, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Muzeum Techniki, NOT, Warszawa 2007, str.90-92
 8. Bolc L. (red.): seria Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka; L. Chmielewski: Metody akumulacji danych w analizie obrazów cyfrowych; Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit; Warszawa 2007, str.268
 9. Bolc L. (red.): seria: Problemy współczesnej nauki . Teoria i zastosowania. Informatyka; E. Lipowska-Nadolska. M. Kwapisz, K. Lichy: Systoliczne przetwarzanie sygnałów cyfrowych; Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit; Warszawa 2007, str. 232
 10. Bolc L. (red.): seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka; J. Grygiel: Wprowadzenie do matematyki dyskretnej; Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit; Warszawa 2007; str.234
 11. Bolc L. (red.): seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka; R. Katarzyniak: Gruntowanie modalnego języka komunikacji
 12. Bolc L. (red.): seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Elektronika i telekomunikacja; J. Borgosz: Pomiary i analiza jittera fazy zegarów w sieciach telekomunikacyjnych; Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit; Warszawa 2007; str. 270
 13. Bolc L. (red.): seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka; E. Grabska: Projektowanie wizualne wspomagane komputerem; Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit; Warszawa 2007; str. 214
 14. Bolc L. (red.): seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka; Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit; J. Biernat: Architektura układów arytmetyki resztowej; Warszawa 2007; str.200
 15. Bolc L. (red.): seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka; Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit; B. Mażbic-Kulma,
 16. Bolc L. (red.): seria: Problemy współczesnej nauki.Teoria i zastosowania. Informatyka; J. Korbez, K. Platan, M. Kowal: Fault Diagnosis and Fault Tolerant Control; Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit; Warszawa 2007
 17. Bolc L. (red.): Uniwersytet wirtualny: model, narzędzia, praktyka (materiały konferencyjne); Wydawnictwo PJATK; Warszawa 2007
 18. Borkowski J., Kopanski D., Tudruj M.: Global predicate monitoring applied for control of parallel irregular computations, International Symposium on Parallel, Distributed and Network-based Processing 2007 PDP-07, February 2007, Naples, Italy, IEEE CS Press, 2007, str. 105-111
 19. Borkowski J., Tudruj M.: Parallel Irregular Computations with Dynamic Load Balancing Through Global Consistent State Monitoring, Lecture Notes in Computer Science LNCS 4967, Springer, 2007, str.10
 20. Borkowski J., Tudruj M.:Dual Communication Network in Program Control Based on Global Application State Monitoring, ISPDC 2007, 6th International Symposium on Parallel and Distributed Computing, July, 2007, Hagenberg, Austria, IEEE CS Press, 2007, str. 37-44
 21. Brocki Ł., Koržinek D.: Kohonen self-organizing map for the traveling salesperson problem, Recent Advances in Mechatronics 2007, Part 1, pp.116-119
 22. Casanova H., Beaumont O., Schwiegelshohn U., Tudruj M.: Lecture Notes in Computer Science LNCS 4661, Springer, Euro-Par 2007, Topic 3: Scheduling and Load-Balancing, str. 171
 23. Castillo C., Starosta B., Sydow M.: CRAWL.PL. Measuring Statistical and Structural Properties of the Polish Web. Technical Report, Studia Informatica 1(8) 2007, pp.43-73
 24. Castillo C., Starosta B., Sydow M.: Crawl.pl: Measuring Statistical and Structural Properties of the Polish Web, Studia Informatica, 1(8), pp. 43-73, PL ISSN : 1731-2264, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007
 25. Cendrowska D.: Co tkwi we wzorach matematycznych: rzemiosło czy sztuka?, Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr5 /2007 (vol.53), 2007, str. 30-32
 26. Cendrowska D.: Enumerations as an interesting form of text appearance, "Proceedings, EuroBachoTeX 2007",str. 167-172, (jęz. pol./ang.)
 27. Cendrowska D.: Global vs Local Linear Separability of Two Sets as a Tool to Construct Hierarchical Binary Classifier, "IX International PhD Workshop,OWD 2007", str. 85-88
 28. Dembczyński K., Kotłowski W., Sydow M.: Effective Prediction of Web User Behaviour with User-Level Models, Proceedings of the ECML/PKDD 2007 Discovery Challenge, str. 9-20, Uniwersytet Warszawski, 2007
 29. Falda G., Habela P., Kaczmarski K., Stencel K., Subieta K., Platform-independent programming of data-intensive applications using UML, CEE SET: Central and East European Conference on Software Engineering Techniques CEE-SET 2007. Preprint for internal use
 30. Gajc K., Seredynski F.:Problemy optymalizacji kombinatorycznej w sieciach komunikacji mobilnej, w Systemy Wspomagania Decyzji, Tom II, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2007, str. 22-28
 31. Ghandar A., Michalewicz Z., Schmidt, M., To, T.-D. Zurbruegg, R.: Computational Intelligence for Evolving Trading Rules, IEEE Transactions on Evolutionary Computation, to appear, 2008
 32. Habela P., Kaczmarski K., Stencel K., Subieta K.: Implementing OCL as a Database Query Language, On the Move to Meaningful Internet Systems 2007: OTM 2007 Workshops, OTM Confederated International Workshops and Posters, AWeSOMe, CAMS, OTM Academy Doctoral Consortium, MONET, OnToContent, ORM, PerSys, PPN, RDDS, SSWS, and SWWS 2007, Vilamoura, Portugal, November 25-30, 2007, Proceedings, Part I. Lecture Notes in Computer Science 4805 Springer 2007, ISBN 978-3-540-76887-6, str. 17-18
 33. Im S., Ras Z. W.: Protection of Sensitive Data based on Reducts in a Distributed Knowledge Discovery System, Proceedings of the International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering (MUE 2007), IEEE Computer Society, April 26-28, 2007, in Seoul, South Korea, 762-766
 34. Kaliszewska M., Pieciukiewicz T., Sobczak A., Stencel K.: Technologie internetowe, Wydawnictwo PJATK, 2007, str 334
 35. Kałuszko A., Krakowski K., Spustek H., Strzoda M., Ziółkowski A., Warszawa 2007; str. 94 (zawiera CD-ROM) ?
 36. Kolczyńska E., Wieczorkowska A.: Wpływ zakłócania dźwięków w zbiorze uczącym na jakość klasyfikatorów do automatycznej indeksacji instrumentów muzycznych; II Krajowa Konferencja Naukowa Technologie przetwarzania danych TPD 2007, Materiały konferencyjne pod redakcją T. Morzego, M. Gorawskiego i R. Wrembla, Poznań 24-26 września 2007; Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej; str. 289-298
 37. Kolczyńska E., Wieczorkowska A.: Wpływ zakłócania dźwięków w zbiorze uczącym na jakość klasyfikatorów do automatycznej indeksacji instrumentów muzycznych, II Krajowa Konferencja Naukowa Technologie przetwarzania danych TPD 2007, Materiały konferencyjne pod redakcją T. Morzego, M. Gorawskiego i R. Wrembla, Poznań 24-26 września 2007, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 289-298
 38. Koržinek D., Brocki Ł.: Grammar based automatic speech recognition system for the polish language; Recent Advances in Mechatronics 2007; Jablonski R., Turkowski, M., Szewczyk, R. (Eds.), XVIII, 693 p. 487 illus., str: 87-91
 39. Kozankiewicz H., Stencel K., Subieta K.: Querying Workflows over Distributed Systems, Querying Workflows over Distributed Systems. WEBIST 2006, Proceedings of the Second International Conference on Web Information Systems and Technologies: Internet Technology / Web Interface and Applications, 3 - 6 March, 2007, Barcelona, Spain, INSTICC Press 2007, str. 251-254
 40. Krassowska-Mackiewicz E.: Hiragana kreska po kresce; Wydawnictwo PJATK, Warszawa 2007
 41. Krassowska-Mackiewicz E.: Katagana kreska po kresce; Wydawnictwo PJATK, Warszawa 2007
 42. Laskowski E., Tudruj M.: Dynamically Reconfigurable Embedded Parallel Systems, Interprocessor Communication Optimization, Lecture Notes in Computer Science LNCS N. 4743 Springer, str.10
 43. Lewis R. A., Wieczorkowska A., Categorization of Musical Instrument Sounds Based on Numerical Parameters, B. Akhgar (Ed.), ICCS 2007, Proceedings of the 15th International Workshops on Conceptual Structures, Springer, 87-93
 44. Lewis R. A., Wieczorkowska A.: Categorization of Musical Instrument Sounds Based on Numerical Parameters; Akhgar B. (Ed.), Proceedings of the 15th International Workshops on Conceptual Structures, Springer; ICCS 2007; str. 87-93
 45. Lewis R., Ras Z. W.: Rules for Processing and Manipulating Scalar Music Theory, Proceedings of the International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering (MUE 2007), IEEE Computer Society, April 26-28, 2007, in Seoul, South Korea, 819-824
 46. Lewis R., Wieczorkowska A.: Parameter-Based Categorization for Musical Instrument Retrieval, M. Kryszkiewicz, J. F. Peters, H. Rybinski, A. Skowron (Eds.): Rough Sets and Intelligent Systems Paradigms, International Conference, RSEISP 2007, Warsaw, Poland, June 28-30, 2007, Proceedings. Springer, LNAI 4585, 784-2007
 47. Lewis R.; Wieczorkowska A.: Parameter-Based Categorization for Musical Instrument Retrieval; International Conference, RSEISP 2007, Warsaw, Poland, June 28-30, 2007, Proceedings Springer; in: Rough Sets and Intelligent Systems Paradigms; M. Kryszkiewicz, J. F. Peters, H. Rybinski, A. Skowron (Eds.); LNAI 4585; str. 784-2007
 48. Lewis, R., Zhang, X., Ras, Z.W.: Knowledge Discovery Based Identification of Musical Pitches and Instruments, Polyphonic Sounds, The Special Issue on Soft Computing Applications, Journal of Engineering Applications of Artificial Intelligence, Elsevier, Vol. 20, No. 5, 2007, 637-645
 49. Marasek K. (red. nauk.): Interfejs użytkownika/Kansei w praktyce/2007, Wydawnictwo PJATK; Warszawa 2007
 50. Mykowiecka A.: Inżynieria lingwistyczna, Wydawnictwo PJATK, Warszawa 2007
 51. Nguyen S. H., Nguyen H. S.: Hierarchical Rough Classifiers, w: Marzena Kryszkiewicz, James Peters, Henryk Rybinski and Andrzej Skowron, (Eds.), Rough Sets and Emerging Systems Paradigms 2007, International Conference, RSEISP 2007, Warsaw, Poland, June 2007. Proceedings, LNCS 4584 , Springer, 2007, pp. 40 – 49
 52. Nguyen, S. Hoa, Nguyen H. Son: Rough Sets and Granular Computing in Hierarchical Learning, In W. Pedrycz, A. Skowron and V. Kreinovich (Eds.), Handbook of Granular Computing, Wiley Publisher, pp. 801-824
 53. Ogryczak W., Wierzbicki A.: Multicriteria Models for Fair Resource Allocation, Control and Cybernetics, 36, 2007
 54. Ostaszewski M., Seredynski F., Bouvry P.: Coevolutionary-based Mechanism for Network Anomaly Detection, Journal of Mathematical Modeling and Algorithms,Springer, pp. 411-431, 2007
 55. Pascual F., Rządca K., Trystram D.: Cooperation in multi-organization scheduling, Euro-Par 2007 Proceedings, volume 4641 of LNCS, pages 224–233. Springer, 2007
 56. Pastuszak W.: Grafika wydawnicza. Vademecum projektanta, Wydawnictwo PJATK, Warszawa 2007
 57. Piskorski J., Sydow M., Kupść A.: Lemmatization of Polish Person Names, Proceedings of the Balto-Slavonic Natural Language Processing 2007 Workshop at the ACL 2007 Conference, Praga, Czechy, 2007
 58. Piskorski J., Sydow M.: String Distance Metrics for Reference Matching and Search Query Correction, LNCS Springer, Vol. 4439, pp. 353-365, ISBN 978-3-540-72034-8, proceedings of the 10th Business Information Systems Conference, Poznań, Poland, 2007
 59. Piskorski J., Sydow M.: Usability of String Distance Metrics for Name Matching Tasks in Polish, Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, Proceedings of the 3rd Language and Technology Conference, Poznań 5-7 October, ISBN 978-837177-407-2, pp. 403-407, Wydawnictwo Poznańskie, 2007
 60. Ras Z. W., A. Dardzinska, X. Zhang: Cooperative answering of queries based on hierarchical decision attributes , in CAMES Journal, Polish Academy of Sciences, Institute of Fundamental Technological Research, Vol. 14, No. 4, 2007, 729–736
 61. Ras Z. W., Im S.: Data Security and Chase, Encyclopedia of Information Ethics and Security, Marian Quigley (Ed.), IGI Global, June, 2007
 62. Ras Z. W., Tsumoto S. , Zighed D. A.: [workshop chairs] Mining Complex Data, ECML/PKDD Third International Workshop (MCD 2007), in Warsaw, Poland, Post-Proceedings of 2007 ECML/PKDD Third International Workshop (MCD 2007), LNAI, Vol. 4944, Springer, 2008, will appear
 63. Ras Z. W., Wyrzykowska E., Wasyluk H.: ARAS: Action Rules discovery based on Agglomerative Strategy, ECML/PKDD Third International Workshop (MCD 2007), in Warsaw, Poland.
 64. Ras Z. W., X. Zhang, Lewis, R.: MIRAI: Multi-hierarchical, FS-tree based Music Information Retrieval System, (Invited Paper), Z.W. Ras, X. Zhang, Lewis, R., in Proceedings of RSEISP 2007, M. Kryszkiewicz et al. (Eds), LNAI, Vol. 4585, Springer, 80-89
 65. Ras Z. W., Zhang X., Lewis R.: Multi-way Hierarchic Classification of Musical Instrument Sounds, A. Wieczorkowska, Proceedings of the International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering (MUE 2007)", IEEE Computer Society, April 26-28, 2007, in Seoul, South Korea, 897-902
 66. Ras Z.W., Dardzinska A. , (editors): Special Issue on Knowledge Discovery, Fundamenta Informaticae Journal, IOS Press, Vol. 78, No. 4, 2007
 67. Ras Z.W., Gurdal O., Im S., Tzacheva A.: Data Confidentiality versus Chase, in Proceedings of the Joint Rough Sets Symposium (JRS07), May 14-16, 2007, in Toronto, Canada, LNAI, Vol. 4482, Springer, 330-337
 68. Ras Z.W., Wyrzykowska E.: Extended Action Rule Discovery Based on Single Classification Rules and Reducts, Rough Computing: Theories, Technologies and Applications, A.E. Hassanien, Z. Suraj, D. Slezak, P. Lingras (Eds.), IGI Global, 2007, 175-184
 69. Ras Z.W., Zhang X., Lewis R.: MIRAI: Multi-hierarchical, FS-tree based Music Information Retrieval System, (Invited Paper), Proceedings of RSEISP 2007, M. Kryszkiewicz et al. (Eds), LNAI, Vol. 4585, Springer, 80-89
 70. Ras Z.W., Zhang X.: MIRAI: Multi-hierarchical Music Automatic Indexing and Retrieval System, (Invited Paper), Proceedings of the Conference on Technologies for Data Processing (KKNTPD'07), September 24-26, 2007, Poznan Univ. of Technology, Poland, 11-22
 71. Ras, Z., Wyrzykowska, E.: ARoGS: Action rules discovery based on grabbing strategy and LERS, Proceedings of 2007 ECML/PKDD Third International Workshop on Mining Complex Data (MCD 2007), Univ. of Warsaw, Poland, 2007, 95-105
 72. Redakcja materiałów konferencyjnych: Proc. Seventh International Conference on Peer-to-Peer Computing, IEEE, 2007 ?
 73. Rzadca K., Trystram D., Wierzbicki A.: Fair game-theoretic resource management in dedicated grids: IEEE International Symposium on Cluster Computing and the Grid (CCGRID07), Proceedings. IEEE Computer Society, 2007
 74. Rzadca K., Trystram D., Wierzbicki A.: Fair Game-Theoretic Resource Management in Dedicated Grids, Proc. of the 7th IEEE International Symposium on Cluster Computing and the Grid, CCGrid 2007
 75. Seredynski F., Bouvry P.: Anomaly detection in TCP/IP networks using immune systems paradigm, Computer Communication 30, 2007, Elsevier, pp. 740-749
 76. Skaruz J., Seredynski F.: Recurrent Neural Networks in the Context of SQL Attacks, Annales UMCS Informatica AI 6, pp. 37-48, 2007
 77. Skaruz J., Seredynski F.: Recurrent Neural Networks on Duty of Anomaly Detection in Databases, Advances in Neural Networks - ISNN 2007, Springer, LNCS 4493, pp. 85-94
 78. Skaruz J., Seredynski F.: Recurrent Neural Networks Towards Detection of SQL Attacks, 21th IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium (IPDPS 2007), Workshop on Nature Inspired Distributed Computing (NIDISC), IEEE, 2007 (na CD)
 79. Smyk A., Tudruj M.: Hierarchical Optimization of the Parallel FDTD Computations Based on the Macro Data Flow Graph Paradigm, ISPDC 2007, 6th International Symposium on Parallel and Distributed Computing, July, 2007, Hagenberg, Austria, IEEE CS Press, 2007, str. 53-60
 80. Smyk A., Tudruj M.: Optimization of Parallel FDTD Computations using a Genetic Algorithm, Lecture Notes in Computer Science LNCS 4967, Springer, 2007, str.10
 81. Synak P., Slezak D.: Descriptors and Templates in Relational Information Systems, Rough Sets and Knowledge Technology, Lecture Notes in Computer Science, 4481, Springer-Verlag, Heidelberg, Germany, pp. 403-410, 2007
 82. Synak P., Slezak D.: Tolerance Based Templates for Information Systems: Foundations and Perspectives, w: Advances in Hybrid Information Technology, Lecture Notes in Computer Science, 4413, Springer-Verlag, Heidelberg, Germany, pp. 11-19, 2007
 83. Tudruj M., Kopanski D., Borkowski J.: Dynamic Control of Grid Workflows Through Activities Global State Monitoring, Lecture Notes in Computer Science LNCS 4967, Springer, 2007, str. 10
 84. Tudruj M., Kopanski D., Borkowski J.: Dynamic Workflow Control with Global States Monitoring, ISPDC 2007, 6th International Symposium on Parallel and Distributed Computing, July, 2007, Hagenberg, Austria, IEEE CS Press, 2007, str. 327-332
 85. Tudruj M., Maśko Ł.: Dynamic SMP Clusters with Communication on the Fly in SoC Technology Applied for Medium-Grain Parallel Matrix Multiplication, International Symposium on Parallel, Distributed and Network-based Processing 2007, PDP-07, February 2007, Naples, Italy, , IEEE CS Press, 2007, str. 270-277
 86. Tudruj M., Masko L.: Parallel Matrix Multiplication Based on Dynamic SMP Clusters, SoC Technology, Lecture Notes in Computer Science LNCS N. 4743. Springer, 2007, str. 375-385
 87. Tzacheva A., Ras Z.W.: Constraint Based Action Rule Discovery with Single Classification Rules, Proceedings of the Joint Rough Sets Symposium (JRS07), May 14-16, 2007, in Toronto, Canada, LNAI, Vol. 4482, Springer, 322-329
 88. Wagner N., Michalewicz Z., Khouja M., McGregor R.R.: Time Series Forecasting for Non-static Environments: the DyFor Genetic Program Model, IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Vol. 11, No.4, 2007, pp. 433 – 452
 89. Wieczorkowska A., Kolczyńska E.,: Quality of Musical Instrument Sound Identification for Various Levels of Accompanying Sounds, 18th European Conference on Machine Learning and 11th European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases ECML/PKDD 2007, Proceedings of the Third International Workshop on Mining Complex Data MCD 2007, September 17 and 21, 2007, Warsaw, Poland, 175-184
 90. Wieczorkowska A., Kolczyńska E.: Quality of Musical Instrument Sound Identification for Various Levels of Accompanying Sounds; 18th European Conference on Machine Learning and 11th European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases ECML/PKDD 2007, Proceedings of the Third International Workshop on Mining Complex Data MCD 2007, September 17 and 21, 2007, Warsaw, Poland; str. 175-184
 91. Wieczorkowska A., Raś Z. W., Zhang X., Lewis R.: Multi-way Hierarchic Classification of Musical Instrument Sounds, 2007 International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering MUE 2007, 26-28 April 2007, Seoul, Korea. Edited by S. Kim, J. H. Park, N. Pissinou, T. Kim, W. C. Fang, D. Slezak, H. Arabnia, D. Howard. IEEE Computer Society. 897-902
 92. Wieczorkowska A., Raś Z.W., Zhang X., Lewis R.: Multi-way Hierarchic Classification of Musical Instrument Sounds; International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering MUE 2007, 26-28 April 2007, Seoul, Korea, edited by S. Kim, J. H. Park, N. Pissinou, T. Kim, W. C. Fang, D. Slezak, H. Arabnia, D. Howard; IEEE Computer Society, str. 897-902
 93. Wierzbicki A. (red.): Proc. Seventh International Conference on Peer-to-Peer Computing, IEEE, 2007, N. Pohlmann, H. Reimer, W. Schneider, ISSE/SECURE 2007 Securing Electronic Business Process. Highlights of the Information Security Solutions Europe/Secure 2007 Conference, Wyd. Vieweg, Wiesbaden, 2007
 94. Wierzbicki A., Dobżanskis R. (PJATK), Nakamori Y. (JAIST): Enabling Ontology Driven Semantic Search for Research Topics; International Journal of Knowledge and Systems Sciences, K. Nie (JAIST); Vol. 4, No 2, June 2007, pp. 48-59
 95. Wierzbicki A., Kaszuba T.: Practical Trust Management Without Reputation in Peer-to-peer Games, Guest Editors Prof. Pilar Herrero and Prof Maria S. Perez and Editor-in-Chief Prof R. Unland, Special Issue of Multiagent and Grid Systems, IOS Press, (Vol. 3, No. 4, pp. 1-18, 2007)
 96. Wierzbicki A., Pietrzak K.: Analyzing and Improving the Security of Internet Elections, N. Pohlmann, H. Reimer, W. Schneider, ISSE/SECURE 2007 Securing Electronic Business Processes, Highlights of the Information Security Solutions Europe/SECURE 2007 Conference, Vieweg, Wiesbaden 2007, pp. 93-101,
 97. Wierzbicki A., Ren H.: Integrated Support for Scientific Creativity, Creative Environments, A. P. Wierzbicki and Y. Nakamori (eds.), Springer, 2007
 98. Wierzbicki A., T. Kaszuba: Practical Trust Management Without Reputation in Peer-to-peer Games, Guest Editors Prof. Pilar Herrero and Prof. Maria S. Perez and Editor-in-Chief Prof. R. Unland, Special Issue of Multiagent and Grid Systems, IOS Press, (Vol. 3, No. 4, pp. 1-18, 2007)
 99. Wierzbicki A., Zaczek L., Adamus R., Glowacki E.: Access Control Management in Open Distributed Virtual Repositories and the Grid; OTM Conferences, Proc. Grid Computing, High-performance and Distributed Applications (GADA'07), Springer, LNCS 4804, 2007, pp. 1186-1199
 100. Wierzbicki A.: Evaluating a New Reputation Algorithm with Consideration for Fairness; The International Conference on Emerging Security Information, Systems, and Technologies (SECURWARE 2007), Valencia, Spain; IEEE Computer Society Publications; ISBN 978-0-7695-2989-9; pp. 1-7; October 2007
 101. Zhang X., Jiang W., Ras Z. W.: From Mining Tinnitus Database to Tinnitus Decision-Support System, Initial Study, P. Thompson, Proceedings of IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology (IAT 2007), IEEE Computer Society, San Jose, Calif., 2007, 203-206
 102. Zhang X., Marasek K., Ras Z.W.: Maximum Likelihood Study for Sound Pattern Separation and Recognition, Proceedings of the International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering (MUE 2007), IEEE Computer Society, April 26-28, 2007, in Seoul, South Korea, 807-812
 103. Zhang X., Ras Z. W., Dardzinska A.: Discriminant Feature Analysis for Music Timbre Recognition and Automatic Indexing, ECML/PKDD Third International Workshop (MCD 2007), in Warsaw, Poland
 104. Zhang X., Ras Z. W.: Analysis of Sound Features for Music Timbre Recognition, (Invited Paper), in Proceedings of the International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering (MUE 2007), IEEE Computer Society, April 26-28, 2007, in Seoul, South Korea, 3-8
 105. Zhang X., Ras Z. W.: Discriminant feature analysis for music timbre recognition, in Proceedings of 2007 ECML/PKDD Third International Workshop on Mining Complex Data (MCD 2007), Univ. of Warsaw, Poland, 2007, 59-70
 106. Zhang X., Ras Z.W.: Analysis of Sound Features for Music Timbre Recognition, (Invited Paper), Proceedings of the International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering (MUE 2007), IEEE Computer Society, April 26-28, 2007, in Seoul, South Korea, 3-8
 107. Zhang Z., Ras Z.W.: Sound Isolation by Harmonic Peak Partition for Music Instrument Recognition, in the Special Issue on Knowledge Discovery, Fundamenta Informaticae Journal, IOS Press, Vol. 78, No. 4, 2007, 613-628