fbpx
Publikacje naukowe - 2006

Publikacje naukowe - 2006

 

 1. Adamus R., Kuliberda K., Wiślicki J., Subieta K., Wrapping Relational Data Structures to Object-Oriented Databases in the Data Grid Architecture; Proceedings in IEEE Computer Society; 32nd International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Student Research Forum, Merin, Czech Republic, January 21 - 27, 2006, Proceedings in MatfyzPress; pp. 54 – 63
 2. Alshits V. I., Darinskaya E.V., Petrzhik E.A., Erofeeva S.A.; On the relation between thermally activated and magnetically stimulated processes during dislocation movement in InSb crystals in a magnetic field; JETP; 2006, V.102, #4, 646-651
 3. Alshits V.I., Lothe J.; Acoustic axes in trigonal crystals; Wave Motion; 2006, 43, #3, 177-192
 4. Barteczko K., Bocian A.; Modele prognozowania i symulacji gospodarczych; Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku; Białystok 2006
 5. Barteczko K., Drabik W., Starosta B.; Nowe metody programowania tom II; Wydawnictwo PJATK; Warszawa 2006, 516 stron
 6. Barteczko K.; Zaawansowane programowanie, monografia multimedialna, dostępna na CD dołączonym do książki, Nauczanie na odległość na kierunku Informatyka w PJATK; Wydawnictwo PJATK; Warszawa 2006
 7. Bernacki A.M, Mój nauczyciel, wychowawca, przyjaciel, Prof. Ryszard Manteuffel – Szoege, Wiadomości Ziemiańskie, nr 27 /2006., Wyd. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Warszawa 2006, str. 47-52
 8. Bernacki A.M, Wiedza i jej wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwami i organizacjami, Materiały Konferencyjne „Informatyka w globalnym świecie”, Wyd. PJATK, Warszawa 2006, ISBN 83-89244-57-8, str.428-433
 9. Bernacki A.M., Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, Materiały konferencyjne, Kapitał intelektualny i narzędzia informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem rolnym; Wyd. SGGW, Warszawa 2006, str. 136-137
 10. Bernacki A.M., Muniak R.; Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Kształcenie studentów w PJATK z wykorzystaniem e-learningu; Tom 2 Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją , Opole 2006, str. 261-267
 11. Bernacki A.M., Muniak R.; Materiały Konferencyjne: Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi, Rachunkowość zarządcza podstawą podejmowania decyzji w gospodarstwach rodzinnych w Polsce; Wyd. WSBiF, Bielsko – Biała 2006
 12. Bernacki A.M., Muniak R.; Rolnictwo oraz potrzeba edukacji i badań w tym zakresie; Materiały Konferencyjne: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Standard Rachunkowości 41, Wyd. Uniwersytet Szczeciński i Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2006, str. 22-29
 13. Bernacki A.M., Partner nowoczesnego rolnika farmer, Specjalnie dla Farmera o stanie komputeryzacji wsi, Wyd. Przedsiębiorstwo wydawnicze Rzeczpospolita SA, Warszawa nr 19/2006 str.13
 14. Bernacki A.M., Rolnictwo a realia jego wprowadzenia; Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Numer Specjalny, Międzynarodowy Standard Rachunkowości 41 Wyd. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2006 Tom 32 (86), str. 7-14
 15. Bolc L. red., Algorytmy i struktury danych – zadania; Wydawnictwo PJATK; Warszawa 2006, 216 stron
 16. Bolc L. red.; JMX. Zarządzanie aplikacjami w języku Java; Wydawnictwo PJATK; Warszawa 2006, 121 stron
 17. Bolc L. red.; Nowe metody programowania, t. II ; Wydawnictwo PJATK; Warszawa 2006, 516 stron
 18. Bolc L. red.; Podstawowe znaki japońskie; Wydawnictwo PJATK; Warszawa 2006, 396 stron
 19. Bolc L. red.; Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania; Wydawnictwo PJATK; Warszawa 2006, 229 stron
 20. Bolc L. red.; Systemy informacyjne zarządzania organizacjami gospodarczymi w procesie globalizacji z wspomaganiem informatycznym; Wydawnictwo PJATK; Warszawa 2006, 360 stron
 21. Borkowski J.; Kopanski D., Tudruj M.; Application control on Grid using predicates defined on global states of co-operating parallel programs; Proceedings of the 14th Euromicro Conference on Parallel; Distributed and Network-Based Processing (PDP 2006); IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, Washington, USA, 2006, pp. 211-218
 22. Borkowski J.; Kopanski D.; Tudruj M.; 5th Cracow Grid Workshop 2005; Inter-application control through global states monitoring on a Grid; Wydawnictwo CYFRONET AGH, Krakow, 2006, pp. 139-147
 23. Borkowski J.; Kopanski D.; Tudruj M.; 5th International Symposium on Parallel and Distributed Computing (ISPDC 2006); Usage of Global States-Based Application Control; IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, Washington, USA, 2006, pp. 309-316; 3; 3; 6
 24. Borkowski J.; Kopanski D.; Tudruj M.; Dynamic Workflow Implementation Based on Synchronizers; 32nd EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA 2006); IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, Washington, USA, 2006, pp. 448-455
 25. Brocki Ł, Koržinek D., Marasek K., Lecture Notes in Computer Science, Text, Speech and Dialogue, 9th International Conference, TSD 2006, Brno, Czech Republic, September 11-15, 2006. Proceedings, LNCS 4188, 2006, Springer; Recognizing Connected Digit Strings Using Neural Networks, 2006, pp. 343-350
 26. Butryło B., Tudruj M., Masko L.; Distributed formulation of artificial reconstruction technique with reordering of critical data sets; 5th International Symposium on Parallel and Distributed Computing ISPDC 2006; IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, Washington, USA, pp. 90-96
 27. Cader, L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, J. Żurada, ICAISC 2006; Academic Publishing House EXIT, Polish Neural Society, IEEE Computational Intelligence Society - Poland Chapter, Warszawa, 2006, pp. 494-499
 28. Cendrowska D.; Mądrość przed wiedzą, matematyka przed informatyką?; Matematyka stosowana. Matematyka dla społeczeństwa; PTM; Warszawa;2006
 29. Cendrowska D.; Zrób to lepiej! O sztuce komputerowego składu tekstu; PWN; Warszawa; 2006; 122 str. + 8 str. kolorowej wkładki
 30. Danko A., Lan Le T., Mirkowska G., Rembelski P., Smyk A., Sydow M.; Algorytmy i struktury danych - zadania; Wydawnictwo PJATK; Warszawa 2006
 31. Dardzinska A., Ras Z. W.; Cooperative discovery of interesting action rules; Lecture Notes in Artificjal Inteligence, Proceedings of FQAS 2006 Conference, Milano, Italy, (Eds. H.L. Larsen et al.); Springer, LNAI 4027, 2006, pp. 489-497
 32. Dąbrowski W., Hryniów R., Pieciukiewicz T., Przegląd Elektrotechniczny, 1/2006, s. 63-69
 33. Dąbrowski W., Stasiak A., Development of Behavioral System Modeling Comparative Study, Przegląd Elektrotechniczny, 1/2006, str. 37-43
 34. Slezak, D., Tai hoon Kim, and Peter Sloot, editors, Cheju, Korea, November 9-11 2006
 35. Ras Z. W., Dardzinska A.; Solving Failing Queries through Cooperation and Collaboration, World Wide Web Journal; Vol. 9, No. 2, 2006, pp.173-186
 36. Seredynski, F., Evolutionary Paradigms; Montresor A., Wierzbicki A., Shahmeri N. (eds.); IEEE Computer Society; Sixth International Conference on Peer-to-Peer Computing; Handbook of Nature-Inspired and Innovative Computing; 2006, Springer; USA, 2006, 111-145
 37. Glinkowski W., Mąkosa K., Pawlica Sz., Marasek K., Górecki A., Medical interactive teleeducation via internet based videoconferencing, Medical Informatics & Technology, Procedings of the XI International Conference, Edited by Piętka E., Łęski J., Franiel S.
 38. Sitnik R., Mąkosa K., Wasilewska M., Powierża M., Załuski W., Pawlica Sz., Glinkowska B., Marasek
 39. Glinkowski W., Mąkosa K., Wasilewska M. et.al., Internet based tele-rehabilitation videoconferencing system; Proceedings of Med-E-Tel 2006, Editors: M. Jordanova, F.Lievens; pp. 279-280
 40. Glinkowski W., Wasilewska M., Mąkosa K., Górecki A., Telerehabilitacja w chorobach narządu ruchu, Telemedycyna 2006. Medycyna w zasięgu telefonu i internetu, 22 czerwca 2006, Warszawa
 41. Glinkowski W., Wojciechowski A., Gorecki A., Makosa K., Marasek K., M. Gil; Comparison of internet based and mobile network videoconferencing systems for emergency teleconsultations in orthopedics, traumatology and radiology; CARS 2006, Computer Assisted Radiology and Surgery 20st International Congress and Exhibition, June 28 - July 1, 2006 Osaka; poster
 42. Grigoras D., Toursel B., Morrison J., Paprzycki M., Foliot B., Scherson I., Tudruj M. eds., 5th International Symposium on Parallel and Distributed Computing ISPDC 2006; 6-9 July 2006; Timisoara; Rumunia; IEEE Computer Society Press; 2006; pp. 368
 43. Habela P., Stencel K., Subieta K., Three-Level Object-Oriented Database Architecture Based on Virtual Updateable Views, Lecture Notes in Computer Science, Advances in Information Systems 4th International Conference, ADVIS 2006, Izmir, Turkey, October 18-20, 2006, Proceedings, LNCS 4243, Springer 2006, pp. 80-89
 44. Habela P., Stencel K., Subieta K., Three-Level Object-Oriented Database Architecture Based on Virtual Updateable Views, Lecture Notes in Computer Science, Advances in Information Systems 4th International Conference, ADVIS 2006, Izmir, Turkey, October 18-20,2006, Proceedings, LNCS 4243, Springer 2006, pp. 80-89
 45. Ignasiak K., Morgoś M., Skarbek W., Tomaszewski M., Data Processing for 3D Face Modelling, International Conference: ICCVG 2004, Computer Vision and Graphics, Springer, 2006, pp. 161-166
 46. Inuiguchi, Sadaaki Miyamoto, Hung Son Nguyen, and Roman Slowinski, editors., Kobe, Japan, November 6-8, 2006, Proceedings, LNSC 4259, 2006. pp. 547-556
 47. Górecki, K., Telessaude, A. Um Instrumento de Suporte Assistencial e Educacao Permanente. Alaneir de Fatima dos Santos, Claudio de Souza, Humberto Jose Alves, Simone Ferreira dos Santos, Editora UFMG, 2006; Sistema de telediagnostico postural acompanhando de telerreabilitacao via Internet – resultados premliminaries do projeto polones; W. Glinkowski
 48. Kaczmarski K., Habela P., Kozankiewicz H., Stencel K., Subieta K., Transparency in Object-Oriented Grid Database Systems, Revised Selected Papers, Lecture Notes in Computer Science, Parallel Processing and Applied Mathematics: 6th International Conference, PPAM 2005, Poznań, Poland, September 11-14, 2005, LNCS 3911, Springer 2006, pp. 675-682
 49. Kawecki K., Seredynski F., Pilski M.; Controlling Spam: Immunity-based Approach; Intelligent Information Processing and Web Mining; Springer, 2006, pp. 31-40
 50. Kopanski D., Tudruj M., Borkowski J.; Parallel Irregular Computations Control Based on Global Predicate Monitoring; International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering (PARELEC 2006); IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, Washington, USA, 2006, pp. 233-238
 51. Smyk A., Tudruj M.; Parallel FDTD Computations Optimized by Program Macro Data Flow Graph Redeployment; International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering (PARELEC 2006); IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, Washington, USA, 2006, pp. 421-426
 52. Kosinski W., On fuzzy number calculus, Int. J. Appl. Math. Comput. Sci, 16 (1), 2006, 51-57
 53. Kosiński W., Kotowski S., Socała J., in; On asymptotic behaviour of a simple genetic algorithm; Intelligent Information Processing and Web Mining, Proceedings of the International IIS: IIPWM”06 Conference held in Ustroń, Poland, June 19-22, 2006;
 54. Kosiński W., Kotowski S., Socała J.; An Asymptotic Behaviour of a Binary genetic Algorithm; Annales UMCS, Informatica AI, 4, 2006, 180-188, Proceedings of the Scientific Session organized during XXIst Fall Meeting of the Polish Information Processing Society
 55. Kosiński W., Markowska-Kaczmar U., On evolutionary approach for determining defuzzyfication operator, Proc. First International Multiconference on Computer Science and Information Technology, Wisla, November , PTI, 2006, CD ROM
 56. Kosiński W.; On fuzzy number calculus and some application; Lecture Notes in Artificial Intelligence, Proc. Eighth International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC, Zakopane, Poland, 25-29 June, 2006, L.Rutkowski, R.Tadeusiewicz, L.Zadeh J. Zurada (Eds.), Springer Verlag, LNAI 4029, pp. 280-285
 57. Kosiński W.; On soft computing and modeling;Image Processing & Communication, International Journal; 11 (1) , 2006, pp.71-82
 58. Kotowski R., Alshits V.I., Tronczyk P.; Symulacja komputerowa magnetoplastyczności. Ruch dyslokacji w polu magnetycznym; Przegląd Elektrotechniczny; Organ Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o, Warszawa, 2006,12, str. 80-82
 59. Kotowski R., Tronczyk P.; Algorytm symualacji komputerowej ruchu dyslokacji w krysztale; Symulacja w badaniach i rozwoju – XIII Warsztaty Naukowe PTSK, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 31 sierpnia – 2 września 2006; Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej; Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2006; str. 109-117
 60. Kotowski R.; Prace IPPT PAN; Metody opisu zjawiska dyssypacji w mechanice; IPPT PAN, Warszawa, 2006, 10, (rozprawa habilitacyjna), str.1-218
 61. Kozankiewicz H., Stencel K., Subieta K.; Optimization of Queries Invoking Views by Query Tail Absorption, Lecture Notes in Computer Science, Advances in Information Systems 4th International Conference, ADVIS 2006, Izmir, Turkey, October 18-20,2006, LNCS 4243, Springer 2006, pp. 129-138
 62. Kuliberda K., Adamus R., Wislicki J., Kaczmarski K., Kowalski T., Subieta K.; Autonomous Layer for Data Integration in a Virtual Repository; Lecture Notes in Computer Science, International Conference on Grid computing, High-performAnce and Distributed Applications (GADA'06), On the Move to Meaningful Internet Systems 2006, Montpellier, France, October 29 - November 3, 2006, Springer 2006 LNCS 4276, pp.1290-1304
 63. Kuliberda K., Kaczmarski K., Adamus R., Błaszczyk P., Balcerzak G., Subieta K., Virtual Repository Supporting Integration of Pluginable Resources; Proc.17th DEXA 2006 and 2nd International Workshop on Data Management in Global Data Repositories (GRep) 2006
 64. Kuliberda K., Wiślicki J., Adamus R., Subieta K., Object-Oriented Wrapper for Semistructured Data in a Data Grid Architecture; 9th International Conference on Business Information Systems, in cooperation with ACM SIGMIS 2006 (BIS 2006), Klagenfurt, Austria, May 31 - June 2, 2006; Proceedings in Lecture Notes in Informatics (LNI) vol. P-85, GI-Edition 2006, pp. 528-542
 65. Kuliberda K., Wiślicki J., Kowalski T., Adamus R., Kaczmarski K., Subieta K., Procedures of Integration of Fragmented Data in a P2P Data Grid Virtual Repository; Lecture Notes in Computer Science, Proc. of 4th International Conference on Service-Oriented Computing (ICSOC'06), Chicago, USA, December 4 - 7, 2006; Springer 2006 LNCS 4294, pp. 557-568
 66. L. Bolc red.; Półmocna kontrola typów w językach programowania baz danych; Wydawnictwo PJATK; Warszawa 2006, 207, stron
 67. Laskowski E, Tudruj M.; Embedded Parallel Systems Based on Dynamic Look-Ahead Reconfiguration in Redundant Communication Resources, 9th EUROMICRO Conference on Digital System Design (DSD'06); IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, Washington, USA, pp. 176-179
 68. Laskowski E, Tudruj M.; Scheduling Programs with Conditional Branches for Look-Ahead Dynamically Reconfigurable Systems, 14th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed and Network-Based Processing (PDP 2006); IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, Washington, USA, pp. 211-218
 69. Laskowski E., Tudruj M.; Assessment of Dynamic Look-Ahead Inter-Processor Connection Reconfiguration for Different Control Paradigms, 5th International Symposium on Parallel and Distributed Computing ISPDC 2006, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, Washington, USA, pp. 90-96
 70. Lentner M., Habela P., Subieta K., Implementing XML Query Language Using the Stack Based Approach; Proc. of QLQP-2006, Query Languages and Query Processing, 11th International Workshop on Foundations of Models and Languages for Data and Objects (FMLDO) EDBT 2006, Post-Conference Workshop, Munich, Germany March 30-31, 2006
 71. Lentner M., Habela P., Subieta K.., Implementing XML Query Language Using the Stack Based Approach; Proc. of QLQP-2006, Query Languages and Query Processing, 11th International Workshop on Foundations of Models and Languages for Data and Objects (FMLDO) EDBT 2006, Post-Conference Workshop, Munich, Germany March 30-31, 2006
 72. Lentner M., Stencel K., Subieta K., Semi-Strong Static Type Checking of Object-Oriented Query Languages; Lecture Notes in Computer Science, 32nd International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, January 21 - 27, 2006 Merin, Czech Republic; LNCS 3831, Springer 2006, str. 399-408
 73. Lentner M., Stencel K., Subieta K.; Semi-Strong Static Type Checking of Object-Oriented Query Languages; Lecture Notes in Computer Science, 32nd International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, January 21 - 27, 2006 Merin, Czech Republic; LNCS 3831, Springer 2006, pp. 399-408
 74. Kłopotek, M.,  Wierzchoń, S., Trojanowski, K. (eds.) , pp.55-64,Springer, Advances in Soft Computing
 75. Marasek K., Sikorski M. red. nauk.; Interfejs użytkownika. Kansei w praktyce; Wydawnictwo PJATK; Warszawa 2006, 120 stron
 76. Wieczorkowska A., Czyżewski A.; Role of Various Sound Parameters in Automatic Classification of Musical Instrument Sounds; GESTS International Transactions on Communication and Signal Processing; GESTS (Global Engineering, Science, and Technology Society), Printed in America, Canada, China, and Korea, Vol. 6, No. 1, April 2006, pp. 146-159
 77. Michalewicz, M., Michalewicz, Z., Winning Credibility: A guide for building a business from rags to riches; 4 Hybrid Publishers; Ormond; Australia, 2006
 78. Michalewicz, Z., Fogel, D.; How to Solve It: Modern Heuristics, Polish translation; Wydawnictwa Naukowo-Techniczne; Warsaw, Poland, 2006
 79. Morzy M., Wierzbicki A.; The Sound of Silence: Mining Implicit Feedbacks to Compute Reputation; Lecture Notes in Computer Science, Second International Workshop, WINE 2006, Patras, Greece,December 15-17, 2006, Proc. Internet and Network Ecinomics; LNSC 4286, Springer, 2006
 80. Muniak R, Kapitał intelektualny i jego rola w spółkach IT, Materiały Konferencyjne „Informatyka w globalnym świecie”, Wyd. PJATK, Warszawa 2006, ISBN 83-89244-57-8, str.434-440
 81. Roeblitz T., Rzadca K.; On the Placement of Reservations into Job Schedules; Lecture Notes in Computer Science; Springer Verlag 2006, LNSC 4128, pp. 198-210
 82. Nguyen S. H., Improvement of classification accuracy by using a layered learning and concept relationship; Proceedings of the 11th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, (IPMU-06); pp. 2642-2649, 2006
 83. Nguyen T. T.; Domain Knowledge Assimilation by Learning Complex Concepts; Lecture Notes in Computer Science; Fifth International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing RSCTC; LNCS 4259, Kobe, Japan, November 6-8 2006, 617-626
 84. Nguyen, Sinh Hoa; Nguyen, Trung Thanh, Nguyen Hung Son; Rough Sets and Current Trends in Computing; Ontology Driven Concept Approximation; Lecture Notes in Computer Science, 5th International Conference, (RSCTC-06), Salvatore Greco, Yutaka Hata, Shoji Hirano, Masahiro
 85. Nguyen, Trung Thanh, Claire P. Willisand Derek, J. Paddon, Nguyen, Sinh Hoa and Nguyen, Hung Son, Learning sunspot classification; Fundamenta Informaticae; 72(1-3), pp.295-309, 2006
 86. Nielek R., Wawer A., Kotowski R.; Czy grypa może wyprzeć AIDS? Zastosowanie systemów wieloagentowych w symulacji rozprzestrzeniania się wirusów; Symulacja w badaniach i rozwoju – XIII Warsztaty Naukowe PTSK, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 31 sierpnia - 2 września 2006; Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej; Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2006; str. 168-175
 87. Nowacki J.P.; Static and Dynamic Coupled Fields in Bodies with Piezoeffects or Polarization Gradient, Series: Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics; Springer; Vol.26 ; 2006
 88. Nowakowski A., Tomaszewski M., Skarbek W., Modelowanie nieliniowości optycznych w obrazie cyfrowym technik± iteracji punktów centralnych, V Sympozjum Naukowego Techniki Przetwarzania Obrazu, 2006, pp. 158 – 169
 89. Ogryczak W., Milewski M., Wierzbicki A.; On Fair and Efficient Bandwith Allocation by the Multiple Target Approach; Proc. 2006 Next Generation Internet Design and Engineering; IEEE, 2006, 48—55 (CD)
 90. Ogryczak W., Wierzbicki A., Milewski M.; Fair and efficient network dimensioning with the reference point methodology; Journal of Telecommunications and Information Technology; 2006, z. 4/2006. ss. 21-30
 91. Ostaszewski M., Seredynski F., Bouvry P.; A Nonself Space Approach to Network Anomaly Detection; Proc. of 20th IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium, Workshop on Nature Inspired Distributed Computing; IEEE, 2006, CD
 92. Ostaszewski M., Seredynski F., Bouvry P.; Immune Anomaly Detection Enhanced with Evolutionary Paradigms; Proc. of Genetic and Evolutionary Computation Conference; ACM Press, 2006, 119-126
 93. Ostaszewski M., Seredynski F., Bouvry P.; Network Traffic Analysis Using Immunological and Evolutionary Paradigms; Intelligent Information Processing and Web Mining; 2006, pp. 359-363
 94. Pieciukiewicz T., Stencel K., Subieta K., Object-Oriented Programming with Recursive Queries, Proc. of the IASTED International Conference on Databases and Applications (DBA 2006), February 14-16, 2006, Innsbruck, Austria, ACTA Press 2006, str.228-233, str. 208-213
 95. Piskorski J., Sydow M.; Experiments on classification of Polish Newspaper Articles; Archives of Control Sciences, Special issue on Human Language Technologies as a challenge for Computer Science and Linguistics Part II; 2006, Volume 15, pp. 613-625
 96. Piskorski J., Sydow M.; Fine-tuning N-gram-based Text Classifier for Highly Inflective Languages; Challenging Problems of Computer Science, Artificial Intelligence and Soft Computing, Editors: A.
 97. Płodzień J., Stemposz E., Stasiecka A., An approach to the quality and reusability of metadata specification for e-learning objects; The International Journal of Digital Information Research and Use; Online Information Review; Bradford, United Kingdom, Vol 30 Number 3, 2006, pp. 238-251
 98. Płodzień J., Stemposz E., Stasiecka A.; Advances in Digital Information Services and Metadata Research; An approach to the quality and reusability of metadata specification for e-learning objects; Bradford, United Kingdom, Vol 30 Number 3 2006, pp. 238-251
 99. Polkowski L., A set theory for rough sets. Toward a formal calculus of vague statements, Fundamenta Informaticae, 71(1), 2006, pp. 49-61
 100. Polkowski L., Semeniuk-Polkowska L., Mereology in approximate reasoning about concepts, Topics on General and Formal Ontology, P. Valore, (Ed), Polimetrica. International Publishers, Monza, Italy, 2006, pp. 79-99
 101. Polkowski L.; A calculus of granules from rough inclusions in information systems (keynote talk); Journal of Nanchang Institute of Technology, Proceedings of International Forum on Theory of Granular Computing, Nanchang University, Nanchang, China, 25, 2006, pp.22-27
 102. Polkowski L; A model of granular computing with Applications. Granules from Rought Inclusions in Information systems; Proceedings of 2006 IEEE GrC International Conference, Atlanta , USA, 2006, IEEE Press, 2006, pp.9-16
 103. Polkowski, L., Rough mereological reasoning in rough set theory: Recent results and problems, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer Verlag, Berlin, LNAI 4062, 2006, pp.79-92
 104. Rzadca K., Trystram D.; Brief Announcement: Promoting Cooperation in Selfish Grids; Proc. of SPAA 2006 (Annual ACM Symposium on Parallelism in Algorithms & Architectures);
 105. ACM Press 2006, pp. 332
 106. Skarbek W., Tomaszewski M., Nowakowski A., Camera Calibration by Linear Decomposition, Proc. of SPIE: Photonics Applications in Astronomy, Industry and High-Energy Physics Experiments IV, 2006, pp. 838 – 849
 107. Skowron A., Synak P.; Planning based on reasoning about information changes; Lecture Notes in Computer Science, Fifth International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing RSCTC, Salvatore Greco, Yutaka Hata, Shoji Hirano, Masahiro Inuiguchi, Sadaaki Miyamoto, Hung Son Nguyen, Roman Slowinski, editors; Springer-Verlag, LNCS 4259, Kobe, Japan, November 6-8 2006, pp. 165-173
 108. Smierzchalski R., Michalewicz Z., Innovations in Robot Mobility and Control, Studies in Computational Intelligence8, 4Path Planning in Dynamic Environments; Springer 2006
 109. Smyk A., Tudruj M., Maśko Ł; Open MP extension for multithreaded computing with dynamic SMP processor clusters with communication on the fly; International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering (PARELEC 2006); IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, Washington, USA, 2006, pp. 83-88
 110. Smyk A., Tudruj M.; Prototyping Parallel FDTD Programs by Macro Data Flow Graph Analysis; 9th EUROMICRO Conference on Digital System Design (DSD 2006); IEEE Computer Society Press, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, Washington, USA, 2006, pp. 295-301
 111. Starosta B.; Java 6.0- nowości w mustangu; Software Developer's Journal; Wydawnictwo Software, Warszawa 2006, Nr 6/2006, str. 31-32
 112. Starosta B.; Java Native Interfave - łączenie C++ i Javy; Software Developer's Journal; Wydawnictwo Software, Warszawa 2006, Nr 6/2006, str. 31-32
 113. Starosta B.; JMX - gestion distante des applications et de la machine virtuelle de Java; SDJ Extra; Wydawnictwo Software, Warszawa 2006, Nr 8/2006, str. 21-22
 114. Starosta B.; JMX - zdalne zarządzanie aplikacjami i maszyną wirtualną Javy; Software Developer's Journal; Wydawnictwo Software, Warszawa 2006, Nr 6/2006, str. 31-32
 115. Starosta B.; JMX. Zarządzanie aplikacjami w języku Java; Wydawnictwo PJATK; Warszawa 2006, 140 stron
 116. Stasiecka A., Płodzień J., Stemposz E.; Introducing New Elements into the SCORM Standard Metadata; 2nd International Conference on WEB Information Systems and Technologies (WEBIST 2006), Setubal, Portugal, April 11-13, 2006; pp. 398 – 402
 117. Stasiecka A., Płodzień J., Stemposz E.; Measures for Estimating the Quality of E-learning Materials in the Didactic Aspect; 2nd International Conference on WEB Information Systems and Technologies (WEBIST 2006), Setubal, Portugal, April 11-13, 2006; pp. 204 – 212
 118. Stasiecka A., Płodzień J., Stemposz E.; The Classification of E-learning Resources Metadata: a Proposal; 2nd International Conference on WEB Information Systems and Technologies (WEBIST 2006), Setubal, Portugal, April 11-13, 2006; pp. 332 – 338
 119. Stencel K., Półmocna kontrola typów w językach programowania baz danych, Wydawnictwo PJATK, Warszawa 2006. str. 207
 120. Swiecicka A., Seredynski F., Zomaya A.Y.; Multiprocessor Acheduling and Rescheduling with Use of Cellular Automata and Artificial Immune System Support, IEEE Trans. on Parallel and Distributed Systems; IEEE Computer Society, 2006, 3, pp. 253-262
 121. Switalski P., Seredynski F., Hertel P.; Analysis and Solving Combinatorial Optimization Problems Using Evolutionary Algorithms; Intelligent Information Processing and Web Mining; GAVis System Supporting Visualization, Springer, 2006, pp. 75-84
 122. Sydow M.; Hurtownie danych i business intelligence, CPI; Wyszukiwanie i analiza danych WWW; Centrum Promocji Informatyki (CPI), Warszawa, 2006
 123. Synak P., Ras Z. W.; Intelligent Information Processing and Web Mining, Advances in Soft Computing, Proceedings of IIS 2006 Symposium, Ruciane; Multi-label classification of emotions in music; A.
 124. Synak P., Slezak D.; Tolerance based templates for information systems; International Conference on Hybrid Information Technology ICHIT, Science & Engineering Research Support Center, Geuk Lee,
 125. Szaban M., Seredynski F., Bouvry P.; Intelligent Information Processing and Web Mining; Collective Behavior of Cellular Automata Rules and Symmetric Key Cryptography; 2006, pp. 131-140
 126. Szklanny K., Proceedings of 5th International Conference on Language Resources and Evaluation LREC 2006, Creation and analysis of a Polish speech database for use in unit selection synthesis, D. Oliver, , CD 688_.pdf
 127. Ślęzak D., Wróblewski J.; Rough Discretization of Gene Expression Data; Proc. of the ICHIT'06, Cheju, Korea. IEEE P2674; vol. 2, pp. 265 – 267
 128. Tomaszewski M., Nowakowski A., Skarbek W., Rekonstrukcja sceny 3W z wielu ujęć z kamery o nieznanych parametrach, V Sympozjum Naukowego Techniki Przetwarzania Obrazu, 2006, pp. 372 – 380
 129. Trzaska M., Subieta K.; Evaluation of the Mavigator; Lecture Notes in Computer Science, Visual Information Expert Workshop (VIEW´2006), April 24 - 25, 2006, Paris, France; LNCS
 130. Trzaska M., Subieta K.; Mavigator - a Flexible Graphical User Interface to Data Sources; Proc. of Advanced Visual Interfaces (AVI´2006), 23-26 May, 2006, Venezia, Italy; ACM Press, pp. 500 – 503
 131. Tyburek K. , Cudny W., Kosiński W.; Pizzicato sound analysis of selected instruments in the frequency domain; Image Processing & Communitations, International Journal; 11 (1), 2006, pp. 53-57
 132. Tyburek K., Cudny W., Kosiński W.; Automatyczna klasyfikacja instrumentów szarpanych w multimedialnych bazach danych; XII Konferencja PLOUG, Systemy informatyczne. Projektowanie, implementacja, implementowanie, eksploatowanie, Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemy Oracle, Zakopane-Kościelisko, październik 2006; pp.265-272
 133. Wasielewska K., Seredynski F.; Learning Classifier Systems: a way or reinforcement learning based on evolutionary techniques; Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Elektronika, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej; 2006, Z.156, pp. 385-395
 134. Wawer A., Nielek R., Kotowski R.; Struktura społeczna a rozprzestrzenianie opinii w stronę podstaw symulacji komputerowej; Symulacja w badaniach i rozwoju – XIII Warsztaty Naukowe PTSK, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 31 sierpnia - 2 września 2006; Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej; Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2006; str. 328-333
 135. Wieczorkowska A., Synak P., Quality assessment of k-nn multi-label classification for music data; Lecture Notes in Computer Science, Sixteenth International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems ISMIS; Springer-Verlag, Floriana Esposito, Ras Z.W., Malerba D., Semeraro G., editors, LNCS 4203, Bari, Italy, September 27-29 2006, pp. 389-398
 136. Wieczorkowska A., Synak P., Quality assessment of k-nn multi-label classification for music data; Lecture Notes in Computer Science, Sixteenth International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems ISMIS, Floriana Esposito, Z. W. Ras, Donato Malerba, and Giovanni Semeraro, editors; Springer-Verlag, LNCS 4203, Bari, Italy, September 27-29 2006, pp. 389-398
 137. Wieczorkowska A., Synak P., Raś Z.W.; Intelligent Information Processing and Web Mining. Proceedings of the International IIS: IIPWM’06 Conference held in Ustroń, Poland, June 19-22, 2006, Springer, M. A. Kłopotek, S. T. Wierzchoń, K. Trojanowski (Eds), Advances in Soft Computing; Multi-Label Classification of Emotions in Music; Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Printed in The Netherlands, 2006, pp. 307-315
 138. Wieczorkowska, Springer, Vol. 35, 2006, pp.307-315
 139. Wierzbicki A., Szewczyk M., Kacprzyk R., Lenard P.; E-learning Methods For Teaching of Movement Applied For Wu-Shu Training; Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych; From New Teaching Techniques to Virtual Education; Poznań, 2006, s. 433-443
 140. Wierzbicki A.; Trust Enforcement in Peer-to-peer Massive Multi-player Online Games; Lecture Notes in Computer Science, On the Move to meaningful Internet Systems 2006: CoopIS, DOA, GADA, an ODBASE 2006, Montpellier, France, October 29-NOvember 3, 2006, Proc., Part II; Trust Enforcement in Peer-to-peer Massive Multi-player Online Games; Springer, 2006, LNSC 4276
 141. Wierzbicki A.; Trust Management Without Reputation in P2P Games; Proceedings of the IEEE International Joint Conference on e-Business and Telecommunications (ICETE 2006), 2006, Setúbal, PT, IEEE CS, 2006; 2006
 142. Wojtyla G., Rzadca K., Seredynski F.; Artificial Immune Systems Applied to Multiprocessor Scheduling; Lecture Notes in Computer Science; LNCS 3911, Springer, 2006, pp. 904-911
 143. Zhang X., Ras Z. W.; Differentiated Harmonic Feature Analysis on Music Information Retrieval For Instrument Recognition; Proceedings of IEEE International Conference on Granular Computing (IEEE GrC 2006), May 10-12, 2006, Atlanta, Georgia; pp.578-581