fbpx
Publikacje naukowe - 2005

Publikacje naukowe - 2005

 1. Adamus R., Głowacki E., Serafiński T., Subieta K.: Change management with dynamic object roles and overloading views , VII Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Kraków, 2005, Proceedings: Software Engineering: Evolution and Emerging Technologies, IOS Press 2005 (Frontiers in Artifical Inteligence and Applications Vol. 130), pp. 245-256
 2. Adamus R., Subieta K.: Tier Aspect Model Based on Updatable Views, Proc. of the SOFSEM 2005, LNCS 3831, pp. 360-363
 3. Adamus R., Subieta K.: Warstwowy model aspektów, Prace naukowe Katedry Informatyki Stosowanej. Zeszyt jubileuszowy, 10 lat KIS, Łódź 2005, pp. 193-198
 4. Alshits V.I., A.E. Smirnov, A.A. Usrovskaya, N.N Bekkauer, A.E. Voloshin, Effects of magnetic ,,memory” in non-magnetic crystals, Deformation & Fracture of Materials, 1, 2005, pp. 21-23
 5. Alshits V.I., Deschamps M., Lyubimov V.N.: Dispersion anomalies of shear horizontal guided waves in two- and three-layered plates, J. Acoust. Soc. Am. 118(5), 2005, pp. 1-10
 6. Alshits V.I., Drabik A., Kotowski R., Tronczyk P.: Numerical Experiments with Magnetoplasticity First Results, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, 2005
 7. Alshits V.I., Drabik A., Kotowski R., Tronczyk P.: Numerical experiments with magnetoplasticity – first results, 12th International Symposium on Interdisciplinary Electromagnetic, Mechanic & Biomedical Problems ISEM’2005, Bad Gastein, Austria, 12-14 września 2005
 8. Alshits V.I., Kotowski R., Nowacki J.P., Radowicz A.: Electro-elastic fields in an infinite piezoelectric strip with a general line defect, International Conference on Continuous and Discrete Modelling in Mechanics in Memory of Prof. H.Zorski, Warszawa, Polska, 5-9 września 2005
 9. Alshits V.I., Lothe J.: Acoustic axes in trigonal crystals, Wave Motion, 2005
 10. Alshits V.I., Lyubimov V.N., Radowicz A.: Nonpiezoactivity in piezoacustics: basic properties and topological features, Archive Appl. Mechanics, 2005
 11. Alshits V.I., Lyubimov V.N., Radowicz A.: Special features of the electric components of acoustic waves in the vicinity of nonpiezoactive directions in crystals, Journal of Experimental and Theoretical Physics, 101, 1, 2005, pp. 107-119
 12. Alshits V.I., Lyubimov V.N.: Dispersion polaritons on metallized surfaces of opticaly uniaxial crystals, Journal of Experimental and Theoretical Physics, 101, 5, 2005, pp. 779-787
 13. Alshits V.I., Maugin G.A.: Dynamics of multilayers: elastic waves in an anisotropic graded of stratifed platAlshits V.I.e, Wave Motion ,41, 2005, pp. 357-394
 14. Banachowski L., Drabik A., Nowacki J.P.: Projekt UNDP prowadzenia studiów przez Internet na Ukrainie, V Konferencja Politechniki Warszawskiej "Uniwersytet Wirtualny: VU'2005", 2-4 czerwca 2005, Warszawa
 15. Banachowski L., Kosiński W., Gawłowski P., Więch S., Wilczyński L.: Portale dydaktyczne w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, Doskonalenie nauczania na kierunku informatyka w dobie społeczeństwa informacyjnego na wyższych uczelniach, Seminarium, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, 14 listopada 2005
 16. Banachowski L.: Internet-based studies at the Polish-Japanese Institute of Information Technology, Kształcenie na odległość – doświadczenia angielskie i polskie, 24-25 listopada 2005, British Council, Politechnika Warszawska, Warszawa
 17. Banachowski L.: Internet-based studies towards an Engineer degree in Computer Science at PJAIT and the UNDP project, UNDP Workshop on ELearning, 11-15 lipca, 2005, Warszawa
 18. Barteczko K., Drabik W., Starosta B.: Nowe metody programowania, Tom I, Warszawa 2005, 423 stron
 19. Barteczko K., Starosta B. (Tł.): Object-oriented programming in Java, Wersja polska: Programowanie obiektowe i zdarzeniowe w Javie, Wyd. EDU PJATK, 2005
 20. Barteczko K.: Dochody i spożycie, Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2005 roku, Raport monograficzny IKiC – recenzowany (wydany w jęz. polskim i angielskim), Wydawnictwa Instytutu Koniunktur i Cen HZ, Warszawa 2005, str. 15-21
 21. Barteczko K.: Inwestycje, Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2004 roku, Raport monograficzny IKiC – recenzowany (wydany w jęz. polskim i angielskim), Wydawnictwa Instytutu Koniunktur i Cen HZ, Warszawa 2005, str. 21-28
 22. Barteczko K.: Programowanie obiektowe i zdarzeniowe w Javie, Wydawnictwo PJATK, Warszawa 2005, 492 stron
 23. Barteczko K.: Wpływ realnego kursu walutowego i popytu zewnętrznego na eksport małych i średnich przedsiębiorstw, Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie, Raport monograficzny IKiC – recenzowany (wydany w jęz. polskim i angielskim), Wydawnictwa Instytutu Koniunktur i Cen HZ, Warszawa 2005, str. 191-198
 24. Barteczko K.: Zmiany ogólnej aktywności gospodarczej – przyczyny i skutki, Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2004 roku, Raport monograficzny IKiC – recenzowany (wydany w jęz. polskim i angielskim), Wydawnictwa Instytutu Koniunktur i Cen HZ, Warszawa 2005, str. 7-14
 25. Bernacki A., Muniak R.: Fundusze unijne źródłem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, Konferencja Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, J. Czekaj (red.) WSBiF Bielsko-Biała, 2005
 26. Bernacki A., Muniak R.: Karta wyników a efektywność zarządzania kapitałem ludzkim, Konferencja „Komputerowo zintegrowane zarządzanie” Zakopane, 2005
 27. Bernacki A., Nguyen M. N.: Reforma gospodarcza w Wietnamie a uwarunkowania produkcji ryżu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, Nr 2, 2005
 28. Bernacki A., Sadowski A., Żółtowski T.: Effectiveness of use of different types of trees for establishment of apple cultivars, Konferencja, Environmentally Friendly Fruit Growing, Wyd. Estonian Wgricultural University Tartu 2005, str. 36-43
 29. Bernacki A., Tubielewicz A.: Rynek nowych technologii w Polsce, Nowoczesne przedsiębiorstwo, Trzcieliński S. (red.), Wyd. Politechnika Poznańska 2005, str. 211-225
 30. Bernacki A.: Encyklopedia&Rachunkowości, Gmytrasiewicz M. (red.), LexisNexis Warszawa 2005, (opracowanie haseł z zakresu rachunkowości i finansów)
 31. Bernacki A.M.: Kapitał intelektualny-Istota, znaczenie oraz możliwości i potrzeba jego wyceny, w: Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2007
 32. Berzal F., Cubero J.C., Raś Z.W., Sudkamp T., Yager R. (Eds.): Computational intelligence in data mining, Proceedings of 2005 IEEE ICDM Workshop in Houston, Texas, Published by Math. Dept., Saint Mary's Univ., Nova Scotia, Canada, 2005, 90 pages
 33. Błażejewski L.: Scattering theory based HRTF template analysis. Toward robust sound localization for hearing impaired, Proceedings 36th International Tokyo Symposium on Robotics, Symposium Digest, Japan Robot Association, 2005, Tokyo, CD-ROM, pp. 74
 34. Błażejewski L.: Spatial sound localization for humanoid, Monitoring, Security and Rescue Techniques in Multiagent Systems, Springer Verlag, 2005, pp. 527-536
 35. Bolc L., Michalewicz Z., Nishida T. (eds.), Intelligent Media Technology for Communicative Intelligence, LNAI 3490, Springer-Verlag 2005
 36. Borkowski J., Tudruj M., Kopański D.: Synchronization based on global states as a general control method in parallel programs, Concurrent Information Processing and Computing, Series III: Computer and Systems Sciences, Grigors D., Nicolau A. (eds.), IOS Press NATO Science Series, 2005, vol. 195, pp. 184-193
 37. Borkowski J.: Measuring and improving quality of parallel application monitoring based on global states, Proceedings of the 4th International Symposium on Parallel and Distributed Computing, ISPDC 2005, Lille, Francja, 4-6 July 2005, IEEE Computer Society Press, pp. 113-120
 38. Bouvry P., Klein G., Seredyński F.: Weak key analysis and micro-controller implementation of CA stream ciphers, KES 2005, Khosla R. et al. (eds.), LNAI 3684, Springer 2005, pp. 910-915
 39. Bouvry P., Seredyński F.: Anomaly detection architecture based on artificial immune systems paradigmes, Proceedings 2005 of St. Petersburg IEEE Chapters: 110 Anniversary of Radio Invention, Publishing Hause, 2005, pp. 142-148
 40. Butrylo B., Tudruj M., Masko L., Nicolas L., Vollaire C.: “SSOR preconditioned conjugate gradient algorithm on dynamic SMP clusters with communication on the fly”, Proceedings of the 4th International Symposium on Parallel and Distributed Computing, ISPDC 2005, Lille, France, 4-6 July 2005, IEEE Computer Society Press, pp. 163-170
 41. Butrylo B., Tudruj M., Masko L.: Iterative reconstruction of tomographic scans in dynamic SMP clusters with communication on the fly, Proceedings of the 6th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics PPAM 2005, Poznan, Poland, 11-14 September 2005, LNCS 3911, Springer Verlag
 42. Cendrowska D.: Hierarchical binary classifier, algorithmic approach, Materiały konferencyjne 1st Polish and International PD Forum-Conference on Computer Science, Łódź-Bronisławów, 2005
 43. Cendrowska D.: Hierarchical classifier based on algorithm finding optimal separability of two sets, Materiały konferencyjne AI-METH, Gliwice, 2005, str. 35–36
 44. Cendrowska D.: Hierarchiczny klasyfikator binarny wykorzystujący algorytm badania, optymalnej, liniowej rozdzielności dwóch zbiorów, VII International Worshop for Candidates for a Doctor's Degree OWD'2005-22-25 October 2005, Wisła, str. 169–174
 45. Cendrowska D.: Strict maximum separability of two finite sets, algorithmic approach, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, University of Zielona Góra Press, 2005
 46. Chomicz M.: Rola nauczyciela w tworzeniu społeczności studenckiej on-line, Matematyka Stosowana, Nr. 6 (47) 2005, str. 89-93
 47. Choraś R.: Komputerowa wizja. Metody interpretacji i identyfikacji obiektów, Bolc L. (red.), Akad.Ofic. Wyd.Exit,Warszawa, 2005
 48. Cybula P., Kozankiewicz H., Stencel K., Subieta K.: Optimization of Distributed Queries in Grid Via Caching On the Move to Meaningful Internet Systems 2005: OTM 2005 Workshops, OTM Confederated International Workshops and Posters, AWeSOMe, CAMS, GADA, MIOS+INTEROP, ORM, PhDS, SeBGIS, SWWS, and WOSE 2005, Agia Napa, Cyprus, October 31 – November 4, 2005, Proceedings. LNCS 3762, Springer 2005, pp. 387 – 396
 49. Cybula P., Subieta K.: Optimization of distributed queries in grid via caching 985 ICS PAS Warszawa 2005 (56 pages) ISSN 0138-0648
 50. Dąbrowski W., Czwarno T., Merklejn S., Design intelligent web applications using web modelling language, Intelligent Media Technology for Communicative Intelligance, LNAI 3490, Springer 2005, pp. 1 - 11
 51. Dąbrowski W., Hryniów R.: Wizualne modelowanie aplikacji rozproszonych, Software Developer Journal Extra, nr 19/2005, str. 18-23
 52. Dąbrowski W., Hryniów R.: Wprowadzenie do typów ogólnych w C#, Software Developer Journal Extra, nr 19/2005, str. 24-33
 53. Dąbrowski W., Subieta K.: Podstawy inżynierii oprogramowania, Wydawnictwo PJATK, Warszawa, 2005, 314 stron
 54. Dąbrowski W., Wolski M.: Projekt i implementacja aplikacji JAVA w środowisku Rational Software Architekt, Software Developer Journal Extra nr 18/2005, str. 34-38
 55. Dąbrowski W., Wolski M.: Wprowadzenie do modelowania biznesowego, Software Developer Journal Extra nr 18/2005, str. 46-51
 56. Dardzińska A., Raś Z.W.: CHASE-2: Rule based chase algorithm for information systems of type lambda, Postproceedings of the Second International Workshop on Active Mining (AM'2003), Maebashi City, Japan, S. Tsumoto et al. (eds.), LNAI 3430, Springer, 2005, pp. 258-270
 57. Dardzinska A., Raś Z.W.: Extracting rules from incomplete decision systems: System ERID, Foundations and Novel Approaches in Data Mining, Lin T.Y., Ohsuga S., Liau C.J., Hu X. (Eds.), Advances in Soft Computing, Springer, 2005, pp. 143-154
 58. Doroszewski J., Tarnecki R., Zmysłowski W. (red. t.): Biosystemy, t.1, Biocybernetyka i Inżynieria Bio¬medyczna 2000 pod redakcją Macieja Nałęcza, Bolc L. (edytor/red.), Akad. Ofic. Wyd.Exit Warszawa, 2005
 59. Ferenstein E.: On randomized stopping games, Advances in Dynamic Games. Applications to Economics, Finance, Optimization, and Stochastic Control, w rozdz. III Stopping Games, Nowak A.S., Szajowski K. (eds.) Birhauser, Boston-Basel-Berlin, 2005, str. 223-233
 60. Forenc J., Jordan A., Tudruj M.: Parallel modeling of transient states analysis in electrical circuits, Recent Advances in Parallel Virtual Machine and Message Passing Interface, PVM/MPI 2005, LNCS 3666, 2005, Springer Verlag, pp. 512-519
 61. Forenc J., Walendziuk W., Jordan A.: Application of the Runge-Kutta-Fehlberg method in the speculative method of transient states analysis, Concurrent Information Processing and Computing, Series III: Computer and Systems Sciences, Grigors D., Nicolau A. (eds.), IOS Press NATO Science Series, 2005, vol. 195, pp. 271-278
 62. Foryś M., Foryś W.: Teoria automatów i języków formalnych, Bolc L. (red.), Akad. Ofic. Wyd. Exit, Warszawa, 2005
 63. Głowacki E., Serafiński T., Subieta K.: Dependencies Supporting Assessment of the Scope of Software Change, SOFSEM 2005, Local Proceedings
 64. Gruzdz A., Ihnatowicz A., Ślęzak D.: Interactive SOM-Based Gene Grouping: An approach to gene expression data analysis, Proceedings ISMIS 2005, pp. 514-523
 65. Habela P., Głowacki E., Serafiński T., Subieta K.: Adapting Use Case Model for COSMIC-FFP Based Measurement, Proceedings of the 15th International Workshop on Software Measurement, Montreal, Canada 2005, Shaker Verlag, 2005, pp. 195-208
 66. Hacid M.-S., Murray N., Raś Z.W., Tsumoto S. (Eds.): Foundations of intelligent systems, Proceedings of ISMIS'05, LNAI 3488, Springer, 2005, PJATK
 67. Hasiewicz Z., Śliwiński P.: Falki ortogonalne o zwartym nośniku. Zastosowanie do nieparametrycznej identyfikacji systemów, Bolc L. (red.), Akad.Ofic. Wyd.Exit, Warszawa, 2005
 68. Hryniów R., Lentner M., Stencel K., Subieta K.: Types and type checking in stack-based query languages ICS PAS Report 984, March 2005, 60 pages
 69. Im S, Raś Z.W., Dardzinska A.: SCIKD: Safeguarding classified information from knowledge discovery, Safeguarding Classified Information from Knowledge Discovery, IEEE Computer Society, 2005
 70. Im S., Raś Z.W.: Ensuring data security against knowledge discovery in distributed information systems, Proceedings of the Tenth International Conference on Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining and Granular Computing (RSFDGrC'05), LNAI 3642, Springer, 2005, pp. 548-557
 71. Jordan A., Forenc J., Tudruj M.: Speculative parallel processing applied to modelling of initial problems, COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical Electronic Engineering, vol. 24, no. 1, 2005, pp. 127-144
 72. Kacprzak M., Lomuscio A., Łasica T., Penczek W., Szreter M.: Verifying multiagent systems via unbounded model checking, Formal Approaches to Agent-Based Systems: Third International Workshop, FAABS 2004, Greenbelt, MD, Michael G. Hinchey, James L. Rash, Walter F. Truszkowski, et al., (eds.) LNCS 3228, Springer-Verlag, 2005, ALF, pp.189-212
 73. Kacprzak M., Mirkowska G.: Matematyka Dyskretna (w systemie Edu PJATK)
 74. Kacprzak M.: Specification and verification of a purchase protocol via RA-MAS Logic, Proc. of Concurrency, Specification and Programming, September, 2005, Vol. 1, RRA, pp. 238-250
 75. Kaczmarski K., Habela P., Kozankiewicz H., Subieta K.: Modeling object views in distributed query processing on the grid, On the Move to Meaningful Internet Systems 2005: OTM 2005 Workshops, OTM Confederated International Workshops and Posters, AWeSOMe, CAMS, GADA, MIOS+INTEROP, ORM, PhDS, SeBGIS, SWWS, and WOSE 2005, Agia Napa, Cyprus, October 31 – November 4, 2005, Proceedings. LNCS 3762, Springer 2005, pp. 377 – 386
 76. Kaczorek T., Dzieliński A., Dąbrowski W., Łopatka R.: Podstawy teorii sterowania, WNT, Warszawa 2005
 77. Kaźmierczak P.: Oculomotor humanoid active vision system, Monitoring, Security and Rescue Techniques in Multiagent Systems, Springer Verlag, 2005, pp. 539-550
 78. Kopański D., Tudruj M., Borkowski J.: Applications control on grid with synchronizers, Parallel Processing and Applied Mathematics, PPAM 2005, Poznan, Poland, 11 – 14 September 2005, LNCS 3911, Springer-Verlag
 79. Korzyńska A., Przytuliska M.: Przetwarzanie obrazów-ćwiczenia, Bolc L. (red.), Wydawnictwo PJATK, Warszawa, 2005
 80. Kosiński W., Prokopowicz P., Ślęzak D.: Calculus with fuzzy numbers, Proc. Intern. Workshop on Intelligent Media Communicative Intelligence, Warszawa, September, 2004, Bolc L., Nishida T., Michalewicz Z. (Eds.), IMTCI 2004, LNAI 3490, Springer, Heidelberg, 2005, pp. 21–28
 81. Kosiński W., Prokopowicz P.: On Banach Space of ordereed fuzzy sets, Issues in Soft Computing Decisions and Operations Research, Akademia Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2005
 82. Kotowski R., Drabik A.: Smart materials: new findings, 5th Asian Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics, Hanoi University of Technology, Hanoi, Vietnam, 10-14 października, 2005
 83. Kotowski R., Tronczyk P., Drabik A.: Computer simulation of magnetoplasticity – preliminary remarks, The Third Slovenian - Polish Joint Seminar on Computational and Applied Electromagnetics, Maribor, Słowenia, 6 - 8 czerwca 2005
 84. Kotowski R.: Symulacja komputerowa magnetoplastyczności, Przegląd Elektrotechniczny, 81,nr.12, 2005
 85. Kotowski R.: Symulacja komputerowa magnetoplastyczności, XV Sympozjum Środowiskowe Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu „Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce”, Ciechocinek, 1-3 września 2005
 86. Kozankiewicz H., Stencel K., Subieta K.: A flexible grid infrastructure for data analysis, Advances in Web Intelligence Third International Atlantic Web Intelligence Conference, AWIC 2005, Lodz, Poland, June 6-9, 2005, Proceedings. LNCS 3528, Springer 2005, pp. 480-485
 87. Kozankiewicz H., Stencel K., Subieta K.: Distributed Query Optimization in the Stack-Based Approach, High Performance Computing and Communications, First International Conference, HPCC 2005, Sorrento, Italy, September 21-23, 2005, Proceedings, LNCS 3726, Springer 2005, pp. 904-909
 88. Kozankiewicz H., Stencel K., Subieta K.: Implementation of Federated Databases Through Updatable Views, Advances in Grid Computing - EGC 2005, European Grid Conference, Amsterdam, The Netherlands, February 14-16, 2005, Revised Selected Papers, LNCS 3470, Springer 2005, pp. 610-619
 89. Kozankiewicz H., Stencel K., Subieta K.: Intelligent data integration middleware based on updateable views, Intelligent Media Technology for Communicative Intelligence, Second International Workshop, IMTCI 2004, Warsaw, Poland, September 13-14, 2004, Revised Selected Papers, LNCS 3490, Springer, 2005, pp. 29–39
 90. Kuliberda K., Serafiński T., Wiślicki J., Subieta K.: Inżynieria oprogramowania, bazy danych i systemy gradowe, Prace naukowe Katedry Informatyki Stosowanej. Zeszyt jubileuszowy, 10 lat KIS, Łódź 2005, str. 177-192
 91. Lewis R.A., Raś Z.W.: New methodology of facial recognition, Part I, Intelligent Information Processing and Web Mining, Advances in Soft Computing, Proceedings of the IIS'2005 Symposium, Gdansk, Poland, Springer, 2005, pp. 615-624
 92. Lewis R.A., Raś Z.W.: New methodology of facial recognition, Part II, In: Intelligent Information Processing and Web Mining, Advances in Soft Computing, Proceedings of the IIS'2005 Symposium, Gdansk, Poland, Springer, 2005, pp. 625-632
 93. Luks K.: Data acquisition in robotics, Monitoring, Security and Rescue Techniques in Multiagent Systems, Springer Verlag, 2005, pp.519-526
 94. Luks K.: Reliable data acquisition systems for robotics and multimedia, LNCS 3490, Springer Verlag, 2005, pp. 50-58
 95. Malina W., Smiatacz M.: Metody cyfrowego przetwarzania obrazów, Bolc L. (red.), Akad.Ofic. Wyd.Exit,Warszawa, 2005
 96. Marasek K., Gubrynowicz R.: Multi-level annotation in SpeeCon polish speech database, Intelligent Media Technology for Communicative Intelligence, Second International Workshop, IMTCI 2004, Warsaw, Poland, September 2004, Revised Selected Papers, Bolc L., Michalewicz Z., Nishida T. (Eds), LNAI 3490, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005, Germany, 58-68
 97. Marasek K.: Polish LVCSR in the Janus LNAI 3490,system Prelimary results for the SpeeCon database, Speech Analysis, Synthesis and Recognition, Kraków 20-22 September 2005
 98. Michalewicz M., Michalewicz Z.: Wiarygodność, Bolc L. (red.), Wydawnictwo PJATK, Warszawa, 2005
 99. Muniak R.: Encyklopedia&Rachunkowości, Gmytrasiewicz M. (red.), LexisNexis Warszawa 2005 (opracowanie haseł z zakresu rachunkowości i finansów)
 100. Nguyen H.S., Nguyen S.H.: Fast split selection method and its application in decision tree construction from large databases, International Journal of Hybrid Intelligent Systems (IJHIS), Vasile P., Ajith A., Lakhmi J. (Eds.), vol. 2, no. 2, IOS Press and Advanced Knowledge International, April 2005
 101. Nguyen S.H., Nguyen H.S.: Improving rough classifiers using concept ontology, Proc. of Advances in Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2005), Hanoi, Vietnam, May 18-20, 2005, Springer, 2005, pp. 312-322
 102. Nguyen S.H., Nguyen H.S.: Learning concept approximation from uncertain decision tables, Proc. of Monitoring, Security, and Rescue Techniques in Multiagent Systems (MSRAS’04), Plock, Poland, June 2004, Advances in Soft Computing, Springer, 2005, pp. 239-248
 103. Nguyen S.H., Nguyen T.T., Nguyen H.S.: Rough set approach to sunspot classification problem, Proc. of Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular Computing (RSFDGrC 2005), Part II, Regina, Canada, August/September 2005, Springer, 2005, pp. 263-272
 104. Nguyen T.T., Willis C.P., Paddon D.J., Nguyen S.H., Nguyen H.S.: Data mining approach to the sunspot classification problem, Proc. of International Workshop on Rough Set Techniques in Knowledge Discovery and Data Mining (RSKD 2005), May 18, 2005. pp. 53-68
 105. Nguyen, T.T., Willis C.P., Paddon D.J., Nguyen S.H., Nguyen H.S.: Learning sunspot classification, Proc. of Concurrency, Specification and Programming (CS&P 2005), Ruciane-Nida, Poland, September 28-30, 2005, pp. 353-358
 106. Nieniewski M.: Segmentacja obrazów cyfrowych. Metody segmentacji wododziałowej, Bolc L. (red.), Akad. Ofic. Wyd. Exit, Warszawa, 2005
 107. Nowacki J.P., Alshits V.I., Lyubimov V.N., Radowicz A.: Resonance of excitation of electromagnetic guided waves in a dielectric plate. 5th Asian Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics, Hanoi University of Technology, Hanoi, Vietnam, 10-14 października, 2005
 108. Nowacki J.P., Alshits V.I.: Dislocation fields in piezoelectrics, Dislocations in Solids, F.R.N. Nabarro, J. Hirth (eds.) Vol.13, North Holand, Amsterdam
 109. Nowakowski A., Tomaszewski M.: Chessboard pattern reconstruction for camera calibration system, National Conference on Radiocommunications, and Broadcasting. Networked Audiovisual Media Technologies Special VISNET Session, 2005, pp.7 - 10
 110. Pastuszak W.: Trzy spojrzenia na barwę, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2005, 196 str
 111. Pieciukiewicz T., Stencel K., Subieta K.: Usable recursive queries, Advances in Databases and Information Systems, 9th East European Conference, ADBIS 2005, Tallinn, Estonia, September 12-15, 2005, Proceedings, LNCS 3631, Springer 2005, pp. 17-28
 112. Pilski M., Bouvry P., Seredyński F.: Modern metaheuristics for function optimization problem, Intelligent Information Processing and Web Mining, Advances in Soft Computing, Kłopotek M., Wierzchoń S.T., Trojanowski K. (eds.), Springer, 2005, pp. 465-470
 113. Piskorski J., Sydow M.: Exploring deployment of linguistic features in Classification of Polish Texts, Proceedings of the 2nd Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, April 21-23, 2005, Poznań, Poland
 114. Płodzień J., Stemposz E.: Analiza i projektowanie systemów informatycznych, Bolc L. (red.), Wydawnictwo PJATK, wyd. II rozszerzone, Warszawa 2005, 394 strony
 115. Polkowski L., Luks K., Kaźmierczak P. (Red. nauk.): Elementy robotyki humanoidalnej: projekt głowy humanoidalnej PALADYN, Bolc L. (red.), Wydawnictwo PJATK, Warszawa 2005
 116. Polkowski L., Semeniuk-Polkowska M.: On rough set logics based on similarity relations, Fundamenta Informaticae 64 (1-4), 2005, pp. 379-390
 117. Polkowski L., Szmigielski A.: Rough mereology as a language for a minimalist mobile robot’s environment description, Monitoring, Security and Rescue Techniques in Multiagent Systems, Springer Verlag, 2005, pp. 509-518
 118. Polkowski L.: Formal granular calculi based on rough inclusions, Proceedings 2005 IEEE International Conference on Granular Computing, IEEE Press, 2005, pp. 57-62
 119. Polkowski L.: A survey of recent results on spatial reasoning via rough inclusions, LNCS 3490, Springer Verlag, 2005, pp.134-146
 120. Polkowski L.: Mereological foundations to approximate reasoning, Monitoring, Security and Rescue Techniques in Multiagent Systems, Springer Verlag, 2005, pp.117-132
 121. Polkowski L.: Rough-fuzzy-neurocomputing based on rough mereological calculus of granules, Intern. J. Hybrid Intelligent Systems 2, Iso Press, 2005, pp. 91-108
 122. Rahman M.M., Ślęzak D., Wróblewski J.: Parallel island model for attribute reduction, Proceedings PReMI 2005, pp. 714-719
 123. Rahman M.M., Ślęzak D., Wróblewski J.: Parallel island model for attribute reduction. Proc. of the PReMI'05, Kolkata, India, LNAI 3776, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2005, pp. 714 – 719
 124. Raś Z.W. (Ed.): Special Issue on Knowledge Discovery, International Journal of Intelligent Systems, Wiley, vol. 20, 2005, pp. 669-787
 125. Raś Z.W. (Ed.): Special Issue on Knowledge Discovery, Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence, Taylor & Francis, Vol. 17, No. 1-2, 2005, 162 pages
 126. Raś Z.W., Dardzińska A.: Data security and null value imputation in distributed information systems, Monitoring, Security and Rescue Techniques in Multiagent Systems, Advances in Soft Computing, Springer, 2005, pp.133-146
 127. Raś Z.W., Dardzinska A.: KD-Chase based query answering for hierarchical information systems, Proceedings of the CS&P 2005 Workshop in Ruciane-Nida, Poland, Czaja L. (Ed.) Warsaw University, vol. 2, 2005, pp. 445-454
 128. Raś Z.W., Dardzińska A.: Solving failing queries through cooperation and collaboration, Foundations of Intelligent Systems, Proceedings of ISMIS'05, M.-S. Hacid et al.(eds.), Saratoga Springs, New York, LNAI 3488, Springer, 2005, pp. 152-160
 129. Raś Z.W., Tsay L.-S., Dardzinska A.: Mining E-action rules, Proceedings of ICDM'05 Workshop on Mining Complex Data, Houston, Texas, IEEE Computer Society Press, 2005
 130. Raś Z.W., Tsumoto S., Zighed D.A. (Eds.): Mining complex data, Proceedings of 2005 IEEE ICDM Workshop in Houston, Texas, Published by Math. Dept., Saint Mary's Univ., Nova Scotia, Canada, 2005, 112 pages
 131. Raś Z.W., Tzacheva A., Tsay L.-S., Gurdal O.: Mining for interesting action rules, Proceedings of IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology (IAT 2005), September 19-22, 2005, Compiegne University of Technology, France
 132. Raś Z.W., Tzacheva A.: In search for action rules of the lowest cost, Monitoring, Security and Rescue Techniques in Multiagent Systems, Advances in Soft Computing, Springer, 2005, pp. 261-272
 133. Rembelski P., Mirkowska G.: Algorytmy i Struktury Danych, (w systemie Edu PJATK)
 134. Rządca K., Seredyński F.: Heterogeneous multiprocessor scheduling with differential evolution, The 2005 IEEE Congress on Evolutionary Computation, Edinburgh, Scotland, UK, 2-5 September, 2005, Vol.3, IEEE Press, 2005, pp. 2840-2847
 135. Rzeźnik M.: Nauczanie w klasie wirtualnej i tradycyjnej-porównanie, E-learning w kształceniu akademickim, Fundacja Promocji Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,Warszawa 2006, str. 129-135
 136. Seredyński F., Bouvry P.: Some issues in solving the anomaly detection problem using immunological approach, International Parallel & Distributed Processing (IPDPS 2005), Workshop on Nature Inspired Distributed Computing, April 4-8, 2005, Denver, Colorado, USA, IEEE Computer Society, (on CD)
 137. Seredynski F., Bouvry P., Rutkowski D.R.: Anomaly detection system for network security: immunity-based approach, Intelligent Information Processing and Web Mining, Advances in Soft Computing, Kłopotek M., Wierzchoń S.T., Trojanowski K. (eds.), Springer, 2005, pp. 486-490
 138. Seredyński F., Rutkowski D.R.: Computer network security: immunological approach, Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Sosnowiec, 2005, str. 29-34
 139. Seredyński F., Święcicka A., Zomaya A.Y.: Scheduling and Rescheduling with use of Cellular Automata, Handbook of Bioinspired Algorithms and Applications, part 17, Chapman & Hall/CRC, USA, pp.17.253-17.272, 2006
 140. Skarbek W., Tomaszewski M., Nowakowski A.: Camera calibration by linear decomposition, National Conference on Radiocommunications, and Broadcasting. Networked Audiovisual Media Technologies Special VISNET Session, 2005, pp.19 – 34
 141. Skaruz J., Seredyński F., Gamus M.: Nature-inspired algorithms for the TSP, Intelligent Information Processing and Web Mining, Springer, Advances in Soft Computing, Kłopotek M., Wierzchoń S.T., Trojanowski K. (eds.), Springer, 2005, pp. 319-328
 142. Skowron A., Świniarski R.W., Synak P.: Approximation spaces and information granulation. Transactions on Rough Sets, III, LNCS 3400, 2005, pp. 175-189
 143. Skowron A., Synak P.: Hierarchical information maps, Tenth International Conference on Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular Computing RSFDGrC, Ślęzak D., Wang G., Szczuka M.S., Düntsch I., Yao Y. (Eds.), LNCS 3641, pp. 622-631, Regina, Canada, August 31 - September 3, 2005, Springer-Verlag
 144. Ślęzak D.: Association reducts: a framework for mining multi-attribute dependencies, Proceedings ISMIS 2005, pp. 354-363
 145. Smyk A., Tudruj M.: Efficient fine-grain computations based on Remote DMA communication with rotating buffers, Concurrent Information Processing and Computing, Series III: Computer and Systems Sciences, Grigors D., Nicolau A. (ed.), IOS Press NATO Science Series, 2005, vol. 195, pp. 243-252
 146. Smyk A., Tudruj M.: Optimization of parallel FDTD computations based on structural redeployment of macro data flow nodes, Parallel Processing and Applied Mathematics, PPAM 2005, Poznan, Poland, 11 – 14 September 2005, LNCS 3911, Springer-Verlag
 147. Smyk A., Tudruj M.: Profiling macro data flow graphs for parallel implementation of FDTD computations, Proceedings of the 4th International Symposium on Parallel and Distributed Computing, ISPDC 2005, Lille, Francja, 4-6 July 2005, IEEE Computer Society Press, pp. 121-128
 148. Socała J., Kosiński W., Kotowski S.: O asymptotycznym zachowaniu prostego algorytmu genetycznego, Matematyka Stosowana. Matematyka dla Społeczeństwa, PTM, Warszawa, nr 6 (47), 2005, str. 70-86
 149. Sosnowski J.: Testowanie i niezawodność systemów komputerowych Bolc L. (red.), Akad. Ofic. Wyd. Exit, Warszawa, 2005
 150. Stąpor K.: Automatyczna klasyfikacja obiektów, Bolc L. (red.), Akad. Ofic. Wyd.Exit Warszawa, 2005
 151. Stasiak A., Dąbrowski W.: Analiza porównawcza metod modelowania zachowania systemów informatycznych, Systemy czasu rzeczywistego. Projektowanie aplikacji, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005, rozdział 9, str. 99-108
 152. Stasiecka A., Stemposz E., Dąbrowski W.: Didactic aspects influence on quality of e-learning materials, Proc. of the WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, Athens, Greece, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Issue 7, Vol. 2, 2005, pp. 1002-1008
 153. Subieta K., Dąbrowski W.: Podstawy inżynierii oprogramowania, Bolc L. (red.), Wydawnictwo PJATK, Warszawa, 2005
 154. Sydow M.: Approximation quality of the RBS ranking algorithm, Proceedings of the IIPWM 2005 Conference, Gdansk, Poland, June 2005, Advances in Soft Computing, Springer Verlag, 2005
 155. Sydow M.: Can link analysis tell us about Web traffic? Proceedings of the ACM 14th International World Wide Web Conference (Special Interest Track, Papers & Posters), 10-14 May 2005, Chiba, Japan, ACM Press, 2005
 156. Sydow M.: Can one out-link change your PageRank? Proceedings of the 3rd Atlantic Web Intelligence Conference, June 6-9, Łódź, Poland, LNAI 3528, Springer Verlag, 2005
 157. Sydow M.: Random surfer with back step, Fundamenta Informaticae, Vol. 68(4), IOS Press 2005, pp. 379-398
 158. Sydow M.: Studying dependencies among Web traffic and link analysis data using perceptron, Proceedings of IEEE/WIC/ACM Web Intelligence Conference, IEEE Computer Society Press, 2005, pp. 124-127
 159. Synak P., Wieczorkowska A.: Some issues on detecting emotions in music, Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular Computing, 10th International Conference, RSFDGrC 2005, Regina, Canada, August/September 2005, Proceedings, Part II. Ślęzak D., J. Yao, J. F. Peters, W. Ziarko, X. Hu (eds.), LNAI 3642, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005, Germany, pp. 314-322
 160. Tronczyk P., Kotowski R.: Symulacja komputerowa w czasie rzeczywistym, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Vol. 4, Nr 1, 2005, pp. 81-92
 161. Tronczyk P.: Zastowanie równoległego algorytmu dekompozycji LU do obliczania strat wywołanych prądami wirowymi, XV Sympozjum Środowiskowe Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu „Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce”, Ciechocinek, 1-3 września 2005
 162. Truong Lan Le, Kulpa Z.: Diagrammatic spreadsheet: Concept and Implementation, Selected Problems of Computer Science, 1st Polish and International PD Forum-Conference on Computer Science, Lodz-Bronislawow, Polska, Kwiecien 2005, Rutkowska D. et al. (eds.), Akad. Of. Wyd. EXIT, Warszawa, 2005, stron 8
 163. Trzaska M., Subieta K.: Active extensions in a visual interface to databases, 14th International Conference on Information Systems Development (ISD´2005), Kluwer/Plenum Press, 14-17 August, 2005, Karlstad, Sweden
 164. Trzaska M.: Virtual Schemas in Visual Interfaces to Databases, I Krajowa Konferencja Naukowa Technologie Przetwarzania Danych, 26-28 September, 2005, Poznan, Poland, pp. 361 - 371
 165. Tsay L.-S., Raś Z.W.: Action rules discovery system DEAR, Method and Experiments, in the Special Issue on KDD, Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence, Taylor & Francis, Vol. 17, No. 1-2, 2005, pp.119-128
 166. Tuan Trung Nguyen: Eliciting domain knowledge in handwritten digit recognition., Proc. of 1st International Conference on Pattern Recognition and Machine Intelligence PREMI’05, Kolkata, India, December 20-22, 2005, LNCS 3776, Springer-Verlag 2005, pp. 762-767
 167. Tuan Trung Nguyen: Understanding domain knowledge: concept approximation using rough mereology, Proc. of the 2005 IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology, IAT’05, Compiegne, France, September 19-22,2005, IEEE Computer Society Press 2005, pp. 217-222
 168. Tudruj M., Borkowski J., Kopański D.: Load balancing with migration based on synchronizers in PS-GRADE graphical tool, Proceedings of the 4th International Symposium on Parallel and Distributed Computing, ISPDC 2005, Lille, Francja, 4-6 July 2005, IEEE Computer Society Press, pp. 105-112
 169. Walendziuk W., Forenc J., Jordan A.: The efficiency of the parallel algorithms of the FDTD method with the "stripes" type of the space domain decomposition, Concurrent Information Processing and Computing, Series III: Computer and Systems Sciences, Grigors D., Nicolau A. (eds.), IOS Press NATO Science Series, 2005, vol. 195, pp. 287-293
 170. Widz S., Revett K., Ślęzak D.: A rough set-based Magnetic Resonance Imaging partial volume detection system, Procedings PReMI 2005, pp. 756-761
 171. Wieczorkowska A., Raś Z.W.: Do we need automatic indexing of musical instruments? Intelligent Media Technology for Communicative Intelligence, Second International Workshop, IMTCI 2004, Warsaw, Poland, September 2004, Revised Selected Papers, Bolc L., Michalewicz Z., Nishida T. (eds.), LNAI 3490, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005, Germany, 239-245
 172. Wieczorkowska A., Synak P., Lewis R., Raś Z.W.: Creating reliable database for experiments on extracting emotions from music, Intelligent Information Processing and Web Mining, Proceedings of the International IIS: IIPWM’05 Conference held in Gdansk, Poland, June 13-16, 2005. Advances in Soft Computing, Kłopotek M.A., Wierzchoń S., Trojanowski K. (eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005, Germany, pp. 395-402
 173. Wieczorkowska A., Synak P., Lewis R., Raś Z.W.: Extracting Emotions from Music Data, Foundations of Intelligent Systems”, 15th International Symposium, ISMIS 2005, Saratoga Springs, NY, USA, May 25-28, 2005, Proceedings, Hacid M.-S., Murray N.V., Raś Z.W., Tsumoto S. (eds.) LNAI 3488, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005, Germany, pp. 456-465
 174. Wieczorkowska A., Synak P., Lewis R., Raś Z.W.: Extracting emotions from music data, Foundations of Intelligent Systems, Proceedings of ISMIS'05, M.-S. Hacid et al.(eds.), Saratoga Springs, New York, LNAI 3488, Springer, 2005, pp. 456-465
 175. Wieczorkowska A., Synak P., Lewis R., Raś Z.W.: Extracting emotions from music data, foundations of intelligent systems, 15th International Symposium, ISMIS 2005, Saratoga Springs, NY, USA, May 25-28, 2005, Proceedings, Hacid M.-S., Murray N.V., Raś Z.W., Tsumoto S. (Eds.) LNAI 3488, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005, Germany, pp. 456-465
 176. Wieczorkowska A., Synak P., Lewis R.A., Raś Z.W.: Creating reliable database for experiments on extracting emotions from Music, Intelligent Information Processing and Web Mining, Advances in Soft Computing, Proceedings of the IIS'2005 Symposium, Gdansk, Poland, Springer, 2005, pp. 395-404
 177. Wieczorkowska A.: Automatic musical instrument sound classification, Encyclopedia of Data Warehousing and Mining, J. Wang (ed.), Idea Group Reference, Hershey, PA, 2005, pp. 83-88
 178. Wieczorkowska A.: Music information retrieval, Encyclopedia of Data Warehousing and Mining, J. Wang (ed.), Idea Group Reference, Hershey, PA, 2005, pp. 854-858
 179. Wieczorkowska A.: Towards extracting emotions from music, Intelligent Media Technology for Communicative Intelligence, Second International Workshop, IMTCI 2004, Warsaw, Poland, September 2004, Revised Selected Papers. Bolc L., Michalewicz Z., Nishida T. (eds.), LNAI 3490, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005, Germany, pp. 228-238
 180. Wierzbicki A., Goworek K.: Peer-to-peer direct sales, Fifth IEEE International Conference on Peer-to-Peer Computing, P2P2005, Konstanz, Germany, 2005, pp. 106-113
 181. Wierzbicki A., Kaliński J., Kruszona T.: CIDSS: standard sygnatur sytemów wykrywania włamań (CIDSS: a standard for signatures of Intrusion Detection Systems), Secure'2005, October 25-26, 2005, Warsaw, Poland, pp. 153-162
 182. Wierzbicki A., Kaliński J., Kruszona T.: Common intrusion detection signatures standard, Internet Draft, third edition, (draft-wierzbicki-cidss-02), Internet Engineering Task Force (IETF), October 2005
 183. Wierzbicki A., Kucharski T., Fair and scalable P2P games of turns, Eleventh International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS'05), Fukuoka, Japan, 2005, pp. 250-256
 184. Wierzbicki A., Zwierko A., Kotulski Z.: A new authentication protocol for revocable anonymity in ad-hoc networks, Communication, Network, and Infomation Security (CNIS'2005), Phoenix, USA, 2005, pp. 30-35
 185. Wierzbicki A., Zwierko A., Kotulski Z.: Authentication with controlled anonymity in P2P systems, Sixth IEEE International Conference on Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies (PDCAT'05), Dalian, China, 5-8 grudnia 2005, pp. 871-875
 186. Wiślicki J., Adamus R., Subieta K.: Object-Oriented Wrapper for Relational Databases in the Data Grid Architecture, On the Move to Meaningful Internet Systems 2005: OTM 2005 Workshops, OTM Confederated International Workshops and Posters, AWeSOMe, CAMS, GADA, MIOS+INTEROP, ORM, PhDS, SeBGIS, SWWS, and WOSE 2005, Agia Napa, Cyprus, October 31 – November 4, 2005, Proceedings, LNCS 3762, Springer 2005, pp. 367-376
 187. Wiślicki J., Kuliberda K., Adamus R., Subieta K.: Relational to object-oriented database wrapper solution in the data grid architecture with query optimization issues, Third International Conference, Amsterdam, The Netherlands, December 12-15, 2005, pp. 30-43
 188. Wróblewski J.: Pairwise cores in information systems. Tenth International Conference on Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular Computing RSFDGrC, Ślęzak D., Wang G., Szczuka M.S., Düntsch I., Yao Y. (Eds.), LNCS 3641, Berlin, Heidelberg, 2005, Vol.1, pp. 166 – 175