fbpx
Zasoby elektroniczne

Zasoby elektroniczne

W ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki posiadamy dostęp do poniższych zasobów elektronicznych.

 

Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) to baza zawierająca pełne teksty czasopism naukowych publikowanych przez kraje Europy centralnej i wschodniej. Zawiera zasoby naukowe z takich dziedzin jak ekonomia, historia, prawo czy STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Baza zawiera w sumie prawie 2000 tytułów z czego 364 w języku polskim.

Dostęp do bazy po wcześniejszym skonfigurowaniu VPN (dostęp zdalny) lub stacjonarnie z sieci uczelnianej.

ibuk libra logo

Platforma udostępnia publikacje w wersji elektronicznej oraz inne zasoby edukacyjne z portfolio Grupy PWN. Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy kilkanaście tysięcy publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych oraz beletrystycznych, wydanych przez najważniejsze, renomowane polskie oficyny. Wiele z nich to tytuły niedostępne w innych bazach.
W księgozbiorze dostępnym dla Czytelników PJATK znajdują się 234 pozycje z zakresu Informatyki, biznesu i ekonomii.

Dostęp zdalny do bazy po wcześniejszym skonfigurowaniu VPN, lub bezpośrednio z sieci uczelnianej - w zakładce "Książki w moich bibliotekach".

cejsh

CEJSH -jest ogólnodostępną bazą danych, publikującą angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie, Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie.

CEEOL

CEEOL - to baza zawierająca pełne teksty czasopism i książek z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, w różnych językach (w tym w języku polskim) na terenie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

wiley

Czasopisma Full Collection 2016, w tym 1405 tytułów bieżących z rocznikami od 1997 oraz 2450 książek wydanych w latach 2009 i 2015.
Lista dostępnych książek | Lista dostępnych czasopism
Zasoby są dostępne przez IP PJATK lub zdalnie – po wcześniejszym skonfigurowaniu VPN 

Sciense Direct Elsevier

Czasopisma Freedom Collection, w tym 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz 420 tytułów archiwalnych, 4 czasopisma z grupy Lancet oraz książki: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub poradnikowych z lat 2011-2015.
Lista dostępnych książek | Lista dostępnych czasopism
Zasoby są dostępne przez IP PJATK.

ebsco

7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne
publikacje oraz 7 baz bibliograficznych. 
Zasoby dostępne przez IP PJATK lub zdalnie – po wcześniejszym skonfigurowaniu VPN.
Lista i opis baz

springerlink

Czasopisma, w tym 2008 tytułów bieżących ze wszystkimi dostępnymi rocznikami oraz 425 tytułów archiwalnych, archiwum serii książkowych (10.588 wolumenów), 16.653 książek wydanych w latach 2004, 2005 i 2009-2011 oraz książki z pozostałych roczników do 2012 w dostępie testowym.

Lista dostępnych książek | Archiwum serii książkowych | Lista dostępnych czasopism
Zasoby są dostępne przez IP PJATK lub zdalnie – po wcześniejszym skonfigurowaniu VPN.

science

Tygodnik ilustrowany, w którym publikowane są najnowsze, szczególnie doniosłe odkrycia w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkie materiały wiążące się z rolą nauki we współczesnym świecie. 
Roczniki od 1997 dostępne są przez IP PJATK lub zdalnie – po wcześniejszym skonfigurowaniu VPN.

nature logo

Jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych, opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych ekonomicznych.
Roczniki od 2010 dostępne są przez IP PJATK lub zdalnie – po wcześniejszym skonfigurowaniu VPN.

scopus logo

Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z ok. 23.000 czasopism, 145.000 książek, serii książkowych, sprawozdań konferencyjnych i patentów.
Baza jest dostępna przez IP PJATK lub zdalnie – po wcześniejszym skonfigurowaniu VPN.
Dodatkowo dostęp do narzędzia analitycznego SciVal. Wymagane założenie konta osobistego.

web of science logo

Interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań z ok. 33.000 czasopism, w tym ok. 24.000 bieżących, 60.000 książek, sprawozdań konferencyjnych i patentów.
Baza jest dostępna przez IP PJATK lub zdalnie – po wcześniejszym skonfigurowaniu VPN
Dodatkowo dostęp do narzędzia analitycznego InCites. Wymagane założenie konta osobistego.

Pozostałe zasoby elektroniczne:

proquest Wypożyczalnia książek elektronicznych czołowych wydawców profesjonalnych, naukowych i akademickich, m.in. Cambridge Univeristy Press, Kluwer, Oxford Univeristy Press, Springer, Taylor & Francis czy World Scientific.
Przeczytaj jak skorzystać
harvard

Amerykański miesięcznik prezentujący rozwój teorii i praktyki zarządzania. Magazyn uznawany za jeden
z najbardziej opiniotwórczych na świecie w zakresie wiedzy o rozwoju przedsiębiorstw, ekonomii czy praktyk zarządzania lub zdalnie – po wcześniejszym skonfigurowaniu VPN

Czasopismo dostępne w bazie Ebscohost przez IP PJATK

DOAJ

Portal utworzony przez Lund University Libraries. Zawiera informację o ponad 8000 pełnotekstowych, naukowych czasopism elektronicznych w wolnym dostępie. Zakres tematyczny obejmuje większość dyscyplin akademickich - biologia, chemia, fizyka, matematyka, technika, nauki o Ziemi, językoznawstwo, literaturoznawstwo, sztuka, historia, socjologia, nauki polityczne, psychologia, filozofia, religia, edukacja, zarządzanie i in. Lista będzie stale wzbogacana o nowe tytuły.

BAZEKON

BazEkon jest bieżącą, adnotowaną bibliografią zagadnień ekonomicznych i pokrewnych opartą na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych.

RePEc

RePEc to projekt zmierzający do rozpowszechniania badań w ekonomii i naukach pokrewnych. Jego sercem jest zdecentralizowana bibliograficzna baza danych zawierająca informacje z dokumentów roboczych, artykułów, książek, rozdziałów i komponentów oprogramowania; dane pochodzą z ponad 160 archiwów i repozytoriów

FILMPOLSKI

Doskonałe źródło danych o polskich filmach, aktorach, reżyserach, nagrodach i wszystkich innych twórcach filmu. Baza składa się z 5 części: film powojenny, film przedwojenny, etiudy szkolne, dokumenty, polonica. Przeszukiwanie według nazwiska, tytułu filmu lub roku produkcji.

BAZtech

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych jest tworzona przez 22 biblioteki akademickie. Baza obejmuje polską literaturę z zakresu inżynierii, techniki oraz nauk ścisłych i ochrony środowiska (w wyborze). Zawiera opisy bibliograficzne wraz ze streszczeniami z około 633 tytułów od 1998 roku. Rejestruje artykuły z: wybranych czasopism i zeszytów naukowych wydawanych przez 22 biblioteki akademickie i ośrodków inte, materiałów konferencyjnych z w/w wydawnictw.

InTech

Intech to wydawca czasopism i książek publikowanych w modelu Open Access. Obecnie na platformie udostępnianych jest 6 tytułów czasopism oraz ponad 2300 książek z nauk ścisłych.