fbpx
Program studiów stacjonarnych

Program studiów stacjonarnych

Nazwa Przedmiotu Liczba godz. w semestrze Forma zalicz. Pkt ECTS
Skrót wyk. ćw.
I rok
I semestr
Historia sztuki i kultury HSK1 30 - E 2
Konstrukcja i forma KIF1 - 30 Z 1
Lektorat - - 45 Z 1
Komputerowe wspomaganie projektowania (2D) KWP1 - 45 Z 2
Rysunek i malarstwo RM1 - 60 Z 4
Rzeźba i modelowanie RIM1 - 60 Z 2
Podstawy projektowania architektonicznego z elementami ergonomii i konstrukcji PPA1 - 30 Z 2
Budownictwo i instalacje BII1 15 30 E/Z 2
Perspektywa odręczna z elementami geometrii POG1 - 30 Z 2
Psychofizjologia widzenia PSW1 15 15 Z 1
Podstawy projektowania z modelowaniem PDPM1 - 45 E 5
Podstawy komunikacji wizualnej PKW1 15 30 Z 4
II semestr
Historia sztuki i kultury HSK2 30 - E 2
Lektorat - - 45 Z 1
Komputerowe wspomaganie projektowania (2D) KWP2 - 45 Z 2
Rysunek i malarstwo RM2 - 60 Z 4
Rzeźba i modelowanie RIM2 - 60 Z 2
Podstawy projektowania architektonicznego PPA2 - 30 Z 2
Budownictwo i instalacje BII2 15 30 E/Z 2
Perspektywa odręczna z elementami geometrii POG2 - 30 Z 2
Podstawy projektowania z modelowaniem PDPM2 - 45 E 5
Podstawy komunikacji wizualnej PKW2 15 30 Z 4
Fotografia FOT1 7 23 Z 1
Konstrukcja i forma KIF2 - 30 Z 2
Kultura Japonii KUJ1 30 - Z 1
Komputerowe wspomaganie projektowania 3D KW3D1 - 30 Z 2
Plener PLE - 52 Z 1
II rok
III semestr
Historia sztuki i kultury HSK3 30 - E 2
Lektorat - - 30 Z 1
Komputerowe wspomaganie projektowania (3D) KW3D2 - 45 Z 1
Malarstwo i rysunek*(jeden z dwóch) MIR3 - 45 Z 4
Rysunek*(jeden z dwóch) RYS3 - 45 Z 4
Architektura krajobrazu AKR1 15 30 Z 2
Budownictwo i instalacje BII3 15 15 E/Z 2
Projektowanie wnętrz i architektury PWK1 - 45 Z 5
Projektowanie wystawiennictwa PWY - 45 E 5
Projektowanie komunikacji wizualnej PRKW1 15 30 Z 5
Realizacje techniczne (wnętrza, wystawiennictwo) RET1 - 30 Z 2
Projekt a realizacja**(jeden z dwóch) PRAR 15 15 Z 1
Filozofia i estetyka**(jeden z dwóch) FIES 30 - Z 1
Kultura Japonii KUJ2 30 - Z 1
Historia architektury wnętrz i mebli HAWM1 30 - Z 2
Przestrzenne struktury wizualne PSWJ1 - 30 Z 1
IV semestr
Historia sztuki i kultury HSK4 30 - E 2
Lektorat - - 30 Z 1
Komputerowe wspomaganie projektowania (3D) KW3D3 - 45 Z 2
Malarstwo i rysunek*(jeden z dwóch) MIR4 - 45 Z 4
Rysunek*(jeden z dwóch) RYS4 - 45 Z 4
Architektura krajobrazu AKR2 15 30 Z 2
Budownictwo i instalacje BII4 15 15 E/Z 2
Projektowanie wnętrz i architektury PWK2 - 45 Z 5
Projektowanie wystawiennictwa PWY2 - 45 E 5
Projektowanie komunikacji wizualnej PRKW2 15 30 Z 5
Realizacje techniczne (wnętrza, wystawiennictwo) RET2 - 30 Z 2
Wychowanie fizyczne WF1 - 30 Z 1
Projekt a realizacja**(jeden z dwóch) PRAR 15 15 Z 1
Filozofia i estetyka**(jeden z dwóch) FIES 30 - Z 1
Historia architektury wnętrz i mebli HAWM2 30 - Z 2
Przestrzenne struktury wizualne PSWJ2 - 30 Z 1
Autoprezentacja AU 15 15 Z 1
III rok
V semestr
Historia sztuki XX w. HSX1 30 - E 2
Lektorat - - 30 Z 1
Komputerowe wspomaganie projektowania (3D) KW3D4 - 45 Z 2
Budownictwo i instalacje BII5 15 15 E/Z 2
Projektowanie architektoniczne PAR1 - 45 Z 3
Projektowanie wnętrz PWN1 - 45 E 5
Projektowanie wystawiennictwa PWY3 - 45 E 5
Podstawy projektowania mebla PPM1 - 45 Z 4
Realizacje techniczne (wnętrza, wystawiennictwo) RET3 - 30 Z 1
Wychowanie fizyczne WF2 - 30 Z 1
Historia architektury wnętrz i mebli HAWM3 30 - Z 2
Grafika warsztatowa*(jeden z dwóch) GW - 30 Z 1
Działania interdyscyplinarne*(jeden z dwóch) DIN - 30 Z 1
Architektura krajobrazu AKR3 15 30 Z 2
VI semestr
Historia sztuki XX w. HSX2 30 - E 2
Lektorat - - 30 Z 1
Komputerowe wspomaganie projektowania (3D) KW3D5 - 45 Z 2
Budownictwo i instalacje BII6 15 15 E/Z 2
Projektowanie architektoniczne PAR2 - 45 Z 3
Projektowanie wnętrz PWN2 - 45 E 5
Projektowanie wystawiennictwa PWY4 - 45 E 5
Podstawy projektowania mebla PPM2 - 45 Z 4
Realizacje techniczne (wnętrza, wystawiennictwo) RET4 - 30 Z 1
Historia architektury wnętrz i mebli HAWM4 30 - Z 2
Grafika warsztatowa*(jeden z dwóch) GW - 30 Z 1
Działania interdyscyplinarne*(jeden z dwóch) DIN - 30 Z 1
Architektura krajobrazu AKR4 15 30 Z 2
IV rok
VII semestr
Portfolio (dokumentacja dorobku studenta z 3 lat) PRT - 30 Z 3
Lektorat - - 30 Z 1
Podstawy prawa autorskiego POPA 30 - Z 1
Komputerowe wspomaganie projektowania KW3D6 - 30 Z 2
Praca dyplomowa – projektowanie wnętrz/wystawiennictwa DYA/DYW - 30 Z 10
Aneks projektowy AP - 30 Z 5
Pisemna praca licencjacka PPL - 30 Z 5
Realizacje techniczne RET4 - 30 Z 3