fbpx
Zarządzenie Rektora PJATK z dnia 25 lutego 2022 r.

Zarządzenie Rektora PJATK z dnia 25 lutego 2022 r.

Drodzy Studenci, Wykładowcy i Pracownicy PJATK!

Zgodnie z Zarządzaniem Rektora z dnia 25 lutego 2022 r. zajęcia dydaktyczne na studiach I i II stopnia wszystkich kierunków i trybów w nadchodzącym semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 odbywają się w formie stacjonarnej, tj. w siedzibie PJATK. Wyjątkiem są studia I stopnia na Wydziale Informatyki (stacjonarne i niestacjonarne), które na semestrach 2, 4 i 6 będą realizowane hybrydowo, czyli wykłady prowadzone będą w trybie zdalnym a pozostałe zajęcia stacjonarnie w siedzibie PJATK. Szczegóły dotyczące organizacji semestru letniego 2021/22 znajdują się w rozporządzeniu, które z pewnością otrzymaliście na uczelniane adresy email.

Przypominamy, że semestr letni dla studiów niestacjonarnych rozpoczyna się 5 marca a dla studiów stacjonarnych 7 marca!
Do zobaczenia na uczelni!