fbpx
Uprawnienia doktorskie dla Wydziału Sztuki Nowych Mediów

Uprawnienia doktorskie dla Wydziału Sztuki Nowych Mediów

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych przyznała Wydziałowi Sztuki Nowych Mediów PJATK uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych.

Tym samym Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych stała się pierwszą uczelnią niepubliczną posiadającą takie uprawnienia. Obecnie PJATK posiada uprawnienia do nadawani stopnia doktora w 3 dyscyplinach naukowych (informatyka, mechanika, sztuki plastyczne) oraz doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka.

W ramach Wydziału Sztuki Nowych Mediów prowadzone są studia licencjackie i magisterskie – na ścieżkach polskojęzycznej i anglojęzycznej. Otrzymane uprawnienia otwierają zaś drogę do uruchomienia studiów trzeciego stopnia – studiów doktoranckich.

 

KURSY i WARSZTATY

W dniach 10-12 listopada 2017 planujemy spotkanie połączone z pierwszymi zajęciami kursu dla kandydatów do uzyskania stopnia doktora.

Zajęcia w salach budynku A poprowadzi profesor Marja Seliger w dniach:
10.11 – the room 109 from 18.30 – lecture  
11.11 – the room 120 from 10.00 – workshops 
12.11 – the room 120 from 10.00 – seminar

Studenci PJATK wydziału SNM ze studiów magisterskich (MA) i 3 roku studiów licencjackich (BA) są zaproszeni na piątkowy wykład.

 

KANDYDACI 

Osoby starajace się o nadanie tytułu doktora sztuk pięknych na wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK mogą składać wnioski o wszczęcie przewodu doktorskiego do Dziekana wydziału dr hab. Ewy Sataleckiej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel. 22 58 44 548 Sekretariat Dziekana WSNM.

Do wniosku należy dołączyć

1) poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia przewodu doktorskiego kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zwanej dalej „ustawą”, lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z p.źn. zm.2) );

2) propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki albo sztuki i dyscypliny naukowej albo artystycznej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny dodatkowej;

3) propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a w przypadkach, o których mowa w paragrafie 2 ust. 2, także propozycję osób do pełnienia funkcji drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego;

4) wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę lub sztukę;

5) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.

Kandydat może załączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:
a) poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia przewodu doktorskiego kopię certyfikatu
potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego; wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego
języka obcego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

b) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

Wydział Sztuki Nowych Mediów PJATK proponuje Kandydatom kursy i warsztaty przygotowawcze, prowadzone w formie zjazdów przez międzynarodową kadrę wykładowców i ekspertów 1x w miesiącu piątek po południu – sobota – niedziela do południa w liczbie 10 spotkań w semestrze.
Celem kursu jest wprowadzenie w metodykę researchu i wykształcenie umiejętności pisania pracy teoretycznej na międzynarodowym poziomie.

 

Pobierz załącznik: