fbpx
Stypendium TDC dla PJATK

Stypendium TDC dla PJATK

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Nowojorski Type Directors Club zdecydował przyznać Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych prestiżowe stypendium w wysokości 1000$ dla osoby, która w roku akademickim 2022/23 planuje realizować pracę dyplomową licencjacką lub podejmie research magisterski z zakresu typografii na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK.

Stypendium przyznawane jest na jeden rok, celem dofinansowania opłaty za studia.
Dodatkowo wyróżniona stypendium osoba otrzymuje roczne studenckie członkostwo w Type Directors Club (zaproszenia do udziału w organizowanych przez TDC programach oraz egzemplarz książki – rocznika TDC – The World’s Best Typography, Typography 43).

Osoby, które chcą starać się o stypendium, prosimy o:

Ze względu na charakter stypendium, ubiegać o nie mogą się studentki i studenci drugiego roku studiów I stopnia, kandydatki i kandydaci oraz studentki i studenci podejmujący lub kontynuujący w roku 2022/2023 studia II stopnia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK.

Nadesłane zgłoszenia oceni Jury w składzie:

  • Ewa Satalecka
  • Monika Marek-Łucka
  • Jan Piechota
  • Maciej Połczynski 
    https://laic.pl (pierwszy student NeMA PJATK, który otrzymał stypendium TDC, dzisiaj znany projektant i nauczyciel projektowania fontów. Jego najnowszy, wspólny z Verna Gerlach projekt znajduje się na stronie https://lemfont.xyz)

Deadline: 15.04.2022