fbpx
Stypendia w Japonii i certyfikaty językowe

Stypendia w Japonii i certyfikaty językowe

Studenci Wydziału Kultury Japonii Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych mogą korzystać z bogatej oferty wyjazdów stypendialnych. Uczelnia współpracuje m.in. z uniwersytetami w Tokio, Saitamy, Chiby i Nagoi. Jest także jedynym w Polsce oficjalnym centrum egzaminacyjnym umożliwiającym zdobycie obowiązującego na całym świecie certyfikatu z języka japońskiego.

Co roku najlepsi studenci mogą wybierać spośród kilku ofert wyjazdów stypendialnych. 

Wydział Kultury Japonii oferuje:

  • Stypendia dwuletnie – dotyczą studiów magisterskich uzupełniających i realizowane są na dowolnie wybranej uczelni w Japonii. Stypendia opłacane są w całości przez stronę japońską;
  • Stypendia roczne – realizowane są w ramach wymiany. Mogą wyjechać na nie studenci po drugim roku studiów licencjackich. Stypendia opłacane są w całości lub częściowo przez stronę japońską;
  • Krótkoterminowe szkolenia i stypendia – realizowane są we współpracy z różnymi japońskimi instytucjami i stowarzyszeniami.

W ciągu ostatnich 4 lat stypendia otrzymało 18 studentów kierunku, którzy wyjechali na uczelnie do Tokio, Saitamy, Chiby i Nagoi. 

Z oferty wyjazdów mogą skorzystać studenci, którzy mają najwyższą średnią ocen ze studiów oraz przejdą pozytywnie proces kwalifikacji. Część absolwentów, po zakończeniu stypendiów i otrzymaniu oferty pracy, decyduje się zostać w Japonii na dłużej. 

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, jako jedyny ośrodek w Polsce, jest także współorganizatorem egzaminu z języka japońskiego – Nihongo-Noryoku- Shiken – organizowanego przez Japanese Foundation. Uczestniczą w nim również obcokrajowcy z krajów, w których nie jest oferowany. 

Uczelnia oferuje rozbudowany program nauki języka japońskiego. Studenci grup z rozszerzonym językiem po ukończeniu studiów licencjackich osiągają poziom N2 oraz N3. W praktyce oznacza to zaawansowaną znajomość języka, pozwalającą na swobodne mówienie, pisanie i czytanie. N2 to poziom porównywalny do English Advanced. Umożliwia on aplikowanie na japońskie uczelnie oraz ubieganie się o pracę w Japonii. Potencjalni pracodawcy wymagają znajomości języka właśnie na tym poziomie.