fbpx

Stypendia naukowe im. prof. Zbigniewa Michalewicza

Do dnia 26 lutego 2017 r., w dziekanacie przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium naukowego im. prof. Zbigniewa Michalewicza. Stypendium obejmować będzie całkowitą redukcję wpisowego oraz czesnego na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Informatyka. Zasady przyznawania stypendium określa regulamin, dostępny w gablocie Pomoc Materialna oraz na stronie www Uczelni.
Wniosek dostępny jest w dziekanacie.