fbpx
Studia przez internet a studia niestacjonarne – czym się różnią?

Studia przez internet a studia niestacjonarne – czym się różnią?

W związku z częstymi pytaniami dotyczącymi różnic pomiędzy nauczaniem na studiach niestacjonarnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (internetowe) a niestacjonarnymi (zaoczne) poniżej prezentujemy najważniejsze różnice:

 

Studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (przez internet)Studia niestacjonarne (zaoczne, weekendowe)
Sam planujesz kiedy studiujesz. Materiał przerabiasz zgodnie z harmonogramem, ale bez konieczności logowania się o konkretnej godzinie Zajęcia co drugi weekend na Uczelni (w I lub II potoku)
Sesje laboratoryjne raz w semestrze (około 4 dni) na miejscu - w siedzibie PJATK Zajęcia w godzinach przewidzianych w planie zajęć
Studenci (w miarę wolnych miejsc) mogą uczestniczyć w wykładach organizowanych dla studentów zaocznych w siedzibie uczelni Ćwiczenia i wykłady w gmachu uczelni (ewentualnie przez Microsoft Teams)
Zajęcia na platformie Edux i Gakko Specjalistyczne oprogramowanie dostępne w pracowniach i laboratoriach PJATK
Wykłady w formie tekstowej i prezentacji multimedialnych Konsultacje z wykładowcami fizycznie w PJATK lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz Microsoft Teams
Stały kontakt z prowadzącymi zajęcia (mail, forum, aplikacje lub fizycznie w PJATK) Zaliczenia w formie kolokwiów w siedzibie uczelni
Sprawdziany online w formie testów i zadań domowych. Sesja egzaminacyjna na koniec semestru w siedzibie uczelni Egzaminy w siedzibie uczelni
Studenci otrzymują normalną legitymację studencką Normalna legitymacja studencka
PJATK realizuje jeden kierunek studiów przez internet oraz dwa kierunki studiów podyplomowych przez internet. Są to studia inżynierskie i magisterskie na kierunku informatyka oraz podyplomowe: Bazy danych i ich aplikacje oraz Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych. Kierunki dostępne w formie kształcenia przez internet: Kierunki dostępne w formie niestacjonarnej: