fbpx

Oświadczenie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich

Społeczność akademicka uczelni warszawskich jest wstrząśnięta informacją o śmierci Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska. W obliczu tej tragedii łączymy się w bólu z rodziną Pana Prezydenta, jego bliskimi, współpracownikami, społecznością Gdańska oraz wszystkimi, których poruszyły te wydarzenia.

 

Apelujemy do wszystkich uczestników życia publicznego o godną reakcję na wydarzenia ostatnich dni, uszanowanie żałoby i cierpienia bliskich, a także o głęboką refleksję nad kondycją życia publicznego w Polsce.

 

Jako społeczeństwo ponosimy odpowiedzialność za to, jakie cele i wartości będą integrowały nas pomimo istniejących różnic i podziałów. Po okresie żałoby powinien przyjść czas na pogłębioną i analityczną debatę o stanie naszego społeczeństwa. Chcielibyśmy, aby odbyła się ona w oparciu o wartości akademickie, które wyrażają się w prymacie faktów nad opiniami, szacunku dla uczestników debaty, gotowości do zmiany przyjmowanych założeń oraz otwartości i odpowiedzialności w formułowaniu wniosków. Deklarujemy gotowość udziału naszych uczelni w działaniach opartych na tych wartościach.

 

Rektorzy uczelni warszawskich:

Prof. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich

Prof. Witold Bielecki – Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

Prof. Stefan M. Kwiatkowski – Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Prof. Adam Myjak – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz – Rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej

Prof. Wojciech Malajkat – Rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Prof. Andrzej Mastalerz – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Ks. prof. Bogusław Milerski – Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Prof. Stanisław Mocek – Rektor Collegium Civitas

Prof. Jerzy Paweł Nowacki – Rektor Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Prof. Roman Cieślak – Rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Prof. Wiesław Bielawski – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. Marek Rocki – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Nadbryg. prof. Paweł Kępka – Rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Ks. prof. Stanisław Dziekoński – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. Klaudiusz Baran – Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Prof. Mirosław Wielgoś – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. Adam Koseski  Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora

Prof. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej