fbpx
Humanistyka Cyfrowa

Humanistyka Cyfrowa

Ogłoszenie o rekrutacji na interdyscyplinarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019


24 kwietnia 2018 roku Rada Naukowa IBL PAN uchwaliła powołanie nowych studiów doktoranckich: „Humanistyka cyfrowa. Studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych”.

Warunki przystąpienia do rekrutacji:

● wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku humanistycznym lub informatycznym;
● dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimalny poziom B2 poświadczony odpowiednim dokumentem).

Rekrutacja na studia zostanie przeprowadzona od V do X 2018 roku.


Pierwszy etap rekrutacji – do końca sierpnia 2018 roku: analiza dokumentów dostarczonych przez kandydatów: CV, listu motywacyjnego, wyników w nauce i wniosku o przyjęcie na studia.


Drugi etap rekrutacji – w pierwszej połowie września: prezentacja przed komisją rekrutacyjną pomysłu projektu badawczego z zakresu humanistyki cyfrowej oraz odpowiedź na pytania Komisji. Dokładny termin zostanie podany w osobnym ogłoszeniu.


Prosimy o złożenie wymaganych dokumentów w Sekretariacie IBL PAN (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, pok. 136, w dni robocze w godz. 09.00-16.00). Dokumenty można również wysłać pocztą (wówczas świadectwo kwalifikacji drugiego stopnia powinno zostać poświadczone notarialnie).


Więcej informacji tutaj!